aktualizováno 6. 10. 2010

Nový projekt Mapa pro občany Českého Krumlova

aktualizováno 21.07.2009

Město Český Krumlov zprovoznilo nový interaktivní mapový projekt na svých webových stránkách. Mapový projekt umožňuje například vyhledávat budovy pomocí čísel popisných a orientačních. Kromě podkladových dat, jimiž jsou bloková mapa či letecké snímky, obsahuje digitální katastrální mapu, prvky územní identifikace (budovy s čísly popisnými, adresní body a názvy ulic) a především body občanské vybavenosti - úřady, školy, zdravotní, sociální a sportovní zařízení. V mapách je možné navíc najít informace o městském parkovacím systému, o odpadovém hospodářství nebo také hranice záplavového území.

Přímý odkaz na mapu je http://mapy.ckrumlov.cz/tms/nosync/obcan/. Souhrn mapových podkladů pro město Český Krumlov, včetně odkazu na nové mapové stránky je zveřejněn na http://www.ckrumlov.info/docs/cz/mapy.xml. Nový projekt „Mapa pro občany Českého Krumlova" je zaměřen zejména na obyvatele města. Základními prvky v mapách jsou objekty občanské vybavenosti a další důležité informace potřebné pro místní (úřady, školy, sportovní zařízení, záplavová území atd.). Smyslem je pomoci obyvatelům města při získávání potřebných informací, vyhledávání objektů v mapě a v neposlední řadě prezentace práce na GIS (geografickém informačním systému) města. Tímto způsobem město prezentuje veřejnosti informace, které má samo k dispozici. „Mapy mohou sloužit občanům Českého Krumlova například, když potřebují vyhledat nějaký objekt na mapě - ulici, dům, úřad či například kontejnery tříděného odpadu. Samozřejmostí jsou polohopisné informace, jako například parcely s parcelními čísly nebo čísla popisná domů. Mapa umožňuje i zobrazení oblíbených leteckých snímků." vyjmenoval funkcionality nového mapového projektu jeho tvůrce Jan Lippl z odboru Územního plánování a památkové péče.

Město Český Krumlov na svých internetových stránkách již v minulosti zveřejnilo mapový projekt GIS, a to na adrese mapy.ckrumlov.cz. Tento projekt je zaměřen spíše na potřeby cestovního ruchu města a využívá technologii firmy T-mapy s.r.o., tzv. AJAX klient.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: