aktualizováno 29. 5. 2009

Zastupitelé schválili prodej pozemků v Domoradicích

29. května 2009

Zastupitelé města Český Krumlov včera schválili prodej pozemků v katastrálním území Přísečná - Domoradice chomutovské společnosti RENT Group s.r.o. Na ploše mezi sídlištěm Mír a supermarkety Lidl a Terno by mělo během následujících tří let vyrůst obchodní centrum s 15 nájemními jednotkami na obchodní ploše 9000 m2 a s 297 parkovacími místy. Nabídka vybrané společnosti využívá nejen pozemky prodávané městem, ale i další tři pozemky soukromých vlastníků. Město Český Krumlov obdrželo dvě nabídky, které splňovaly podmínky zveřejněného záměru na prodej lukrativních pozemků za městem pevně stanovenou cenu 1550 Kč/m2, celkem 44 milionů Kč.

Vítězná nabídka prezentuje obchodní centrum čtyř samostatných objektů s prodejními prostory a doplňkovým prodejem, v jednom objektu se předpokládá využití také pro služby. „Záměr předpokládá vytvoření atraktivního obchodního centra v návaznosti na stávající obchodní zónu a obytnou čtvrť sídliště Mír, které doplní služby ve městě o kvalitní obchodní zónu orientovanou i na módu a doplňky," stojí v nabídce vybraného investora. Celková užitná plocha zhruba 15 nájemních jednotek v obchodním centru bude asi 8000 m2.

„Zastupitelé vybrali takový projekt, který zohledňuje potřeby jak obyvatel Českého Krumlova, tak podnikatelů, ale i obyvatel z okolních obcí. Spádová oblast obchodní zóny na předměstí Českého Krumlova je opravdu velká, jezdí sem nakupovat například i z Lipenska," vyjádřil se starosta Luboš Jedlička.

Dopravně je plánované obchodní centrum napojeno na stávající komunikace - silnice od sídliště Mír k Ternu a na Budějovickou silnici I/39. V severní části by se centrum napojilo na stávající komunikaci, která vede okolo Terna do Tovární ulice. Na západní straně by se propojila doprava na stávajícím kruhovém objezdu u sídliště Mír. Na jižní straně se předpokládá pravé odbočení a vytvoření odbočovacího pruhu od čerpací stanice Benzina a dále vytvoření průsečné křižovatky navazující z kruhového objezdu na sídlišti Mír na Budějovickou ulici, za předpokladu vytvoření odbočovacích pruhů na Budějovické ulici. V návaznosti na jednotlivé obchodní objekty jsou řešena jednotlivá parkoviště s kapacitou 297 míst. Zásobování jednotlivých objektů je řešeno samostatnými plochami a komunikacemi napojenými na místní komunikace. V prostoru parkovišť a okolo obchodních objektů bude doplněna zeleň.

Předpokládaný termín zahájení výstavby uvedený v nabídce je srpen 2011 a předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2012. (ja)

Vizualizace projektu obchodního centra - Domoradice

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov