aktualizováno 20. 3. 2009

Rekonstrukce Lazebnického mostu začíná již v pondělí, vyžádá si změnu dopravní situace v centru

20. března 2009

V pondělí 23. března bude zahájena generální rekonstrukce Lazebnického mostu. Most bude
do poloviny května uzavřen pro auta, pro pěší budou instalovány provizorní lávky.  Na celkovou rekonstrukci získalo město prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad finanční prostředky přesahující 6,1milionu Kč. Z městského rozpočtu byl na rekonstrukci vyčleněn milion Kč.

Po dobu stavebních prací bude částečně změněna dopravní situace v centru - z ulice Latrán se stane slepá ulice, kde bude umožněn obousměrný provoz až k Lazebnickému mostu. Lazebnický most nebude průjezdný vůbec. V Radniční ulici se změní směr projíždění, bude se projíždět od náměstí směrem k Lazebnickému mostu a do Dlouhé či Masné ulice a Parkánu. Objízdná trasa povede přes Horní ulici nebo Objížďkovou silnici a přes most u DDM do centra.

Dopravní situace byla navržena Policií ČR a odborem dopravy následovně:

Dopravní situace - objížďky při rekonstrukci Lazebnického mostu

Lazebnický most v současné době nesplňuje kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu jeho využití. „K největším škodám na mostu a jeho skulpturách došlo během povodní 

v roce 2002. Od té doby byl několikrát opravován," doplnil starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Projektová dokumentace na rekonstrukci Lazebnického mostu byla zpracována v roce 2008 Josefem Pejchalem. Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála letos v lednu pražská společnost SMP CZ, a.s. „Stavba obsahuje kompletní generální rekonstrukci mostu, to znamená odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž nosné dřevěné konstrukce, očištění a sanace nosných ocelových nosníků, opravu závěrných zídek a navazujících konstrukcí na obou březích a zpětnou montáž," sdělil vedoucí odboru investic Lumír Luštický.

„Současně s rekonstrukcí mostu provedeme i restaurování litinových soch," sdělil Luštický. Všechny práce budou koordinovány s generálních dodavatelem. Výběrové řízení na restaurování soch vyhrála restaurátorská dílna Houska a Douda, spol. s r.o., která má licenci Ministerstva kultury ČR.

Inženýrské sítě čeká minimálně revize. Při rekonstrukci by neměla být přerušena dodávka vody, elektřiny, ani plynu. Souběžně bude provedena generální rekonstrukce vodovodního rozvodu
v majetku města a bude instalováno nové potrubí. Tato investice bude financována pouze z rozpočtu města. Ostatní sítě projdou běžnou údržbou.

Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově. Spojuje historické centrum města a Státní hrad a zámek Český Krumlov. „Rekonstrukcí mostu
a restaurováním vzácných litinových soch dojde k zachování významné technické a kulturní památky
a Českokrumlovští získají nový bezpečný most," doplnil Luboš Jedlička.

Aktuální informace o rekonstrukci mostu a fotografie stavby budou zveřejňovány
na www.ckrumlov.cz/rekonstrukce.

Tento projekt Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

ROP

 www.europa.eu

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: