aktualizováno 23. 6. 2019

Rekonstrukce Lazebnického mostu
aktualizováno 22. 6. 2019

Lazebnický most leží na nejvýznamnější a nejexponovanější turistické trase v Českém Krumlově, spojuje historické centrum města a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Během povodní v roce 2002 byl most velice silně poškozen a  nesplňoval již kapacitní a kvalitativní technické požadavky s ohledem na intenzitu jeho využití. Generální rekonstrukce mostu se jevila jako nezbytná. Ve 3. výzvě Regionálního operačního programu získalo město Český Krumlov prostředky na jeho rekonstrukci. Kompletní rekonstrukce mostu zahrnovala odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž nosné dřevěné konstrukce, očištění a sanaci nosných ocelových nosníků, opravu závěrných zídek a navazujících konstrukcí na obou březích, včetně rekonstrukce některých inženýrských sítí (především vodovodního rozvodu). Byla položena nová spodní a vrchní mostovka, namontováno nové zábradlí, obnovena konstrukce mostu, včetně pískování pilířů a nových nátěrů. Spolu s rekonstrukcí mostu proběhlo i restaurování poškozených litinových soch Ježíše Krista a sv. Jana Nepomuckého.

O projektu

Název projektu: Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/03.01248
Poskytovatel podpory: ROP NUTS II Jihozápad
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: centrum Českého Krumlova - Lazebnický most
Termín realizace projektu: 17. 2. 2009 - 6. 8. 2009
Zhotovitel stavby: SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, 160 41 Praha, IČ 27195147
Restaurování soch: Houska & Douda, Lermontova 11, 160 00 Praha 6, IČ 48111911
Stav projektu: po fázi udžitelnosti
Celkové výdaje projektu: 7 533 335,45 Kč
z toho dotace: 6 134 934,84 Kč

Tento projekt Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově je spolufinancován Evropskou unií.

ROP

Aktuality

25. května 2009 - Lazebnický most byl slavnostně otevřen, více zde

Fotogalerie ze slavnostního otevření mostu:

18. května 2009 - doprava se vrátila do běžného režimu, sochy se vracejí na most; slavnostní otevření se chystá na 25. května - více informací zde 

15. května 2009 - aktuální fotogalerie:

14. května 2009 - práce na rekonstrukci mostu jsou hotové, řemeslníci již nejsou na místě; doprava je stálně v provizorním režimu, průjezd přes most není možný, průchod chodců je umožněn v celé šíři mostu

13. května 2009 - odstraněna provizorní lávka pro pěší, Lazebnický most je možné procházet po levé části (od náměstí na Latrán), na mostě probíhají dokončující práce; rekonstrukce mostu bude dokončena v termínu (tzn. do neděle 17. května); technické předání stavby a osazení zrestaurovaných litinových soch proběhne v pondělí 18. května; slavnostní otevření generálně zrekonstruovaného mostu za přítomnosti vedení města i dodavatelských společností se koná v pondělí 25. května

12. května 2009 - tesaři pokládají vrchní mostovku na poslední čtvrtině mostu

11. května 2009 - protiprachové zátarasy odstraněny na celém mostě - po obou stranách, lávka pro pěší se posunula doprostřed mostu, pokračují tesařské práce na dřevěné mostovce

6. května 2009 - odstraněny protiprachové zátarasy na levé straně mostu (od náměstí na Latrán), zábradlí je hotové, pokračuje se s pokládáním trámů mostovky

5. května 2009 - fotogalerie prací (7. týden), zahájeny tesařské práce, na ocelovou konstrukci je připevňována spodní část dřevěné mostovky

24. dubna 2009 - fotogalerie prací (5. týden)

20. dubna 2009 - publikována aktualita Rekonstrukce Lazebnického mostu je ve své polovině

17. dubna 2009 - došlo k úpravě harmonogramu - původní harmonogram počítal s ukončením prací na pískování ocelových nosníků na mostě s ukončením okolo 17. dubna; na na základě ústní dohody mezi zástupci vlastníků hotelů a restaurací v bezprostřední blízkosti mostu a dodavatele stavby byla doba pro pískování během běžného pracovního dne zkrácena o 3 - 4 hodiny denně; proces pískování se tak prodlouží asi do 27. dubna; další harmonogram - 1.5. zpětná montáž dřevěných nosných prvků a následně nové mostovky 

16. dubna 2009 - fotogalerie prací - pokračuje pískování ocelových nosníků

7. března 2009 - od začátku tohoto týdne je zprovozněna lávka pro pěší, která je vybudována jako nástavba na levé straně mostu směrem od náměstí na Latrán. Chodci procházejí bezpečným koridorem, nejsou tolik zatěžováni hlukem, ani prachem ze stavby.

31. března 2009 - téměř polovina mostu je odhalená - demontovány byly dvě vrstvy trámů. V konstrukci mostu jsou patrné pozůstatky povodní z roku 2002 -nánosy bahna a usazeniny, které přinesla řeka.

25. března 2009 - pro pěší je vytvořen koridor, práce probíhají na polovině mostu

Rekonstrukce Lazebnického mostu - 3. den

24. března 2009 - zahájena demontáž mostu (levá strana mostu ve směru od náměstí k Latráni), sundány sochy a odvezeny do restaurátorské dílny

Informace pro pěší: průchod je zatím umožněn přes starý most, část mostu je demontována. Na mostě stojí nákladní auta a pohybují se tam řemeslníci. Prosíme pěší, aby stavbou procházeli opatrně.

Informace pro zásobování: V ulici Latrán je obtížné otáčení větších a delších vozidel. Vozidla nad 3,5 tuny nebo vozidla s přívěsem mohou mít problém se v ulici otočit a mohou blokovat dopravu. Prosíme provozovatele, aby informovali své dodavatele o dopravních omezeních a k zásobování využívali menších vozidel. 

Aktuální fotogalerie:

23. března 2009 - V centru Českého Krumlova platí plánovaná dopravní omezení. Lazebnický most je pro dopravu uzavřen. Průchod pro pěší zůstane zachován. Aktuální fotogalerie:

23. března 2009  - stavební firma by měla v odpoledních hodinách (cca 15. hodina) začít kontrolovat provizorní dopravní značení a měla by začít práce na odstranění staré mostovky, 24. března v dopoledních hodinách bude provedena demontáž dvou litinových soch, které budou převezeny do restaurátorské dílny

20. března 2009 - doplněny mapky s dopravní situací v centru, rekonstrukce začíná za 3 dny

20. března 2009 - publikována aktualita k zahájení rekonstrukcí jako tisková zpráva i jako příspěvek na web 

12. února 2009 - zveřejněny základní informace o stavbě

 

 

Dočasně změněná dopravní situace v centru

Po dobu stavebních prací bude částečně změněna dopravní situace v centru - z ulice Latrán se stane slepá ulice, kde bude umožněn obousměrný provoz až k Lazebnickému mostu. Lazebnický most nebude průjezdný vůbec. V Radniční ulici se změní směr projíždění, bude se projíždět od náměstí směrem k Lazebnickému mostu a do Dlouhé či Masné ulice a Parkánu. Objízdná trasa povede přes Horní ulici nebo Objížďkovou silnici a přes most u DDM do centra. 

Dopravní situace - objížďky při rekonstrukci Lazebnického mostu

Projektová příprava

Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2008 Ing. Josefem Pejchalem. Stavba zahrnuje kompletní generální rekonstrukci mostu, to znamená odstranění vrchní i spodní mostovky, demontáž nosné dřevěné konstrukce, očištění a sanace nosných ocelových nosníků, oprava závěrných zídek a navazujících konstrukcí na obou březích a zpětnou montáž. Inženýrské sítě podstoupí revizi, některé budou také rekonstruovány nebo položeny nové (především vodovodní rozvod).

Současně s rekonstrukcí mostu budou restaurovány litinové sochy na něm (sv. Jan Nepomucký, Ježíš Kristus). Restauratérské a stavební práce budou koordinovány s generálních dodavatelem. Výběrové řízení na restaurování soch vyhrála restaurátorská dílna Houska a Douda, spol. s r.o., která má licenci Ministerstva kultury ČR.

Inženýrské sítě

V stávající mostní konstrukci se nachází řada inženýrských sítí - E.ON (vysoké napětí, nízké napětí, plyn) Telefonica O2, Vodovody a kanalizace jižní Čechy a.s. (vodovodní řad). Při rekonstrukci by neměla být přerušena dodávka žádného média.
U vodovodního rozvodu v majetku města bude provedena generální rekonstrukce, bude usazen nový rozvod. Ostatní sítě projdou během rekonstrukce mostu běžnou údržbou.

Dodavatel stavby

Rada města Český Krumlov schválila dne 12. ledna 2009 výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele zakázky "Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově", kterou byla nabídka stavební firmy SMP CZ a.s., Evropská 1692/37, 160 41  Praha 6, za celkovou cenu 7 197 966,46 Kč (cena včetně DPH).

Restaurátorské práce -  Výběrové řízení na restaurování soch vyhrála restaurátorská dílna Houska a Douda, spol. s r.o., která má licenci Ministerstva kultury ČR.

Časový harmonogram

12. ledna 2009 - rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na dodavatele (společnost SMP CZ)
13. ledna 2009 - firma SMP CZ byla vyzvána k zahájení přípravných jednání
28. ledna 2009 - jednání s firmou SMP CZ, přítomen obchodní ředitel firmy SMP, stavbyvedoucí a další osoby
23. března 2009 - zahájení stavby
17. května 2009 - ukončení stavby 

Fotogalerie - Lazebnický most při povodních v roce 2002

Virtuální fotogalerie

Panorama zámku a města Český Krumlov z Lazebnického mostu

Lazebnický most

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: