aktualizováno 20. 1. 2009

Zápisy do prvních tříd základních škol

20. ledna 2009

Zápis do prvních tříd základních škol v Českém Krumlově pro školní rok 2009 - 2010 se uskuteční v pátek 23. ledna 2009 od 13.00 do 17.00 hodin v budovách jednotlivých základních škol v Českém Krumlově.
Spádové školy podle místa bydliště určuje vyhláška města Český Krumlov č. 5/2008 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově. Rodiče se mohou rozhodnout přihlásit dítě i do jiné školy, ale musí to projednat s vedením školy.

Zápis do první třídy Základní školy, Český Krumlov, Kaplická 151 (tj. bývalá zvláštní škola, speciální škola) se uskuteční také v pátek 23. ledna 2009, a to od 13.00 do 14.00 hodin.

„Rodiče budoucích prvňáčků již dostali pozvánku k zápisu. K zápisu je třeba přinést vyplněnou žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělání, rodný list dítěte nebo občanský průkaz s rodným číslem dítěte," doplnila vedoucí odboru školství, sportu a mládeže Zdeňka Šalamounová.

K zápisu se dostaví i ti rodiče s dětmi, kteří budou žádat o odklad školní docházky. „Na základě žádosti o odklad školní docházky a doloženému doporučení dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny vydá ředitel rozhodnutí o odkladu, které pak rodiče dostanou poštou. Doklad od lékaře a poradny je ve škole třeba odevzdat do konce dubna," doplnila Šalamounová.

V roce 2008 navštěvovalo českokrumlovské základní školy 1498 dětí a do prvních tříd nastoupilo v září 2008 celkem 143 prvňáčků. V Českém Krumlově jsou čtyři základní školy zřizované městem a jedna tzv. speciální zřizovaná Jihočeským krajem. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: