aktualizováno 19. 12. 2008

Město Český Krumlov získalo finance z evropských fondů z programu IOP

19. prosince 2008

Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek podepsal Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Provedení odborných průzkumů a zpracování rozboru udržitelného rozvoje území pro obec s rozšířenou působností Český Krumlov. Město Český Krumlov tak získalo finanční podporu na zpracování územně analytických podkladů z Integrovaného operačního programu. Náklady ve výši 916 300,- Kč hradí z 85% Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 15% tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. 

Stavební zákon zavedl od roku 2007 systém Územně analytických podkladů (ÚAP), které slouží k trvalému zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. ÚAP umožní kvalitní rozhodování o území na základě aktuálních (neustále aktualizovaných) a dostupných dat. Zavedení tohoto systému je základním předpokladem pro zlepšení služeb veřejné správy. Povinnost zveřejnit ÚAP v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup zakládá zlepšení přístupu veřejnosti k informacím o území a omezeních, které se v území vyskytují.

Kontinuální výzva pro oblast Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik je zaměřena na podporu při zavádění územně analytických podkladů obcí v úrovni obcí s rozšířenou působností a krajů. Zpracování územně analytických podkladů (ÚAP) zahrnuje mimo jiné vytvoření databáze informací o území, analýzy a rozpracování poskytnutých dat, vypracování rozboru udržitelného rozvoje území nebo zpracování grafické části ÚAP. Tyto dokumenty budou poté vytvářet rámec pro zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území.

Integrovaný operační program (IOP) je jedním z tematických operačních programů, díky kterým je v letech 2007 - 2013 možné v České republice čerpat dotace ze strukturálních fondů EU. Na rozdíl od tzv. regionálních operačních programů, které se zaměřují pouze na jeden region, směřují finance z IOP na území celé České republiky. Hlavním cílem Integrovaného operačního programu je modernizace a zefektivnění procesů státní správy a systému služeb občanům.

http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/rur.xml

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Logo - dotace IOP

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: