aktualizováno 21. 11. 2008

21. listopadu 2008

Záměr města prodat pozemky v katastrálním území Přísečná - Domoradice schválili včera českokrumlovští zastupitelé. Primárně se jedná o plochu mezi sídlištěm Mír a supermarketem Lidl u Budějovické silnice o rozloze 28 404 m2 a sekundárně o plochu kolem supermarketu Terno u Tovární ulice o výměře 10 481 m2.

Záměr prodeje byl vyhlášen s přesnými podmínkami prodeje, včetně vzorové kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen. Prodejní cena byla stanovena na částku 1550 Kč/m2. Záměr prodeje bude zveřejněn po dobu minimálně 4 měsíců, až poté zastupitelstvo rozhodne o prodeji. Na jednání zastupitelstva by se tak rozhodování o prodeji území mělo dostat na jaře příštího roku. Jediným parametrem při hodnocení projektů a rozhodování zastupitelů bude investiční záměr. "Předpokládám, že vítězný projekt bude rozšiřovat služby nejen pro obyvatele sídliště Mír, ale také zohlední potřeby obyvatel Českého Krumlova a okolních obcí a potřeby podnikatelů ve městě," dodal starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Co by mělo v této lokalitě vzniknout? Podle starosty Českého Krumlova Luboše Jedličky by zde mohla vzniknout obchodní galerie o desítkách malých krámků, včetně kaváren, cukráren, módních butiků, obuvi, běžného spotřebního zboží, které potřebuje každá rodina v Českém Krumlově, ale i v jeho okolí. "Nejčastěji se setkávám s názorem, že by se měl v Českém Krumlově rozšířit sortiment zboží. Občané, ale i podnikatelé, hlavně provozovatelé ubytovacích zařízení, kteří dennodenně nakupují čerstvé potraviny pro své hosty, žádají, aby nabídka v našem městě byla srovnatelná (byť v menším měřítku) s nabídkou obchodních řetězců v Českých Budějovicích. Již dnes je zřejmé, že výstavba obchodního domu Tesco byla krokem správným směrem, což oceňují nejen obyvatelé Českého Krumlova, ale také majitelé provozoven ve městě," doplnil starosta.

V případě úspěšného prodeje obou ploch by do městského rozpočtu mohlo v roce 2009 přibýt přes 60 milionů Kč. Získané peníze budou použity na zkvalitnění infrastruktury ve městě. "Peníze z výnosů zastupitelé jistě věnují na spolupodíly města na externích dotačních a grantových titulech, ať už je to rekonstrukce komunikací, regenerace panelových sídlišť nebo rozvoj lokality Vyšný, který je určena pro bytovou výstavbu nebo na výstavbu domů sloužících sociálním účelům, jako je například dům pro seniory," upřesnil Luboš Jedlička.

Prodeji pozemků v Domoradicích se město věnuje již přes půl roku. V červnu 2008 zastupitelé schválili základní teze pro realizaci tohoto projektu a také odsouhlasili časový harmonogram projektu. V souladu s těmito usneseními pracovní skupina ve složení tajemník a pracovníci Městského úřadu Český Krumlov a právní zástupce zpracovali podrobné podmínky pro prodej a navrhli kupní smlouvu.
Vybraný zájemce o koupi pozemku vedle supermarketu Lidl u Budějovické silnice bude mít i předkupní právo na koupi pozemků okolo supermarketu Terno, tohoto práva využít nemusí. Do 4 měsíců od zveřejnění záměru mohou zájemci předložit své investiční záměry, které by měli obsahovat komplexní dokumentaci včetně souhrnné technické zprávy, grafické zpracování situace a vlivu investičního záměru na širší vztahy v území. Město si vyhradilo právo nerozhodnout o prodeji území.

Odkaz:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: