aktualizováno 8. 9. 2008

8. září 2008

Zastupitelé schválili tři žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže. Podporu města získali HCM Slavoj Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s Český Krumlov a KoCeRo, o.p.s. Český Krumlov. Pro rok 2008 je v Programu podpory volnočasových aktivit mládeže schváleno 400 tisíc Kč.

HCM Slavoj Český Krumlov
Klub žádal o částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na turnaji nejmladších hokejistů ve Francii. Zastupitelé schválili dotaci 10 tisíc Kč.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov
CPDM žádalo o finanční podporu na dofinancování jednoho z výtvarných projektů pro děti a mládež pro rok 2008, které pořádá již několik let. Pro letošní rok se projekty rozrostly o aktivitu Sprejem bez problémů. Schválená částka činila 5 tisíc Kč.

KoCeRo, o.p.s. Český Krumlov
Tato spplečnost žádala o finanční podporu na částečnou úhradu nákladů spojených s organizováním letního tábora pro romské děti v roce 2008. Cílem projektu je podpora romských dětí ze sociálně slabších rodin, jejichž sociální situace jim nedovoluje aktivní prožití části prázdnin a motivace romských dětí, které pravidelně navštěvují programy KoCeRo k dalšímu zapojení do činnosti centra. Tábor se konal od 18. srpna do 23. srpna v chatovém táboře Boubín a zúčastnilo se ho 20 romských dětí ve věku 6-15 let a 5 dospělých osob. Zastupitelstvo podpořilo KoCeRo částkou 5 tisíc Kč.Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov