aktualizováno 29. 8. 2008

28. srpna 2008

Na školní rok 2008/2009 připravilo Ekocentrum Šípek pro školy v Českém Krumlově projekt na zlepšení odpadové situaci ve škole nebo v jejím okolí s názvem Nápady, jak na odpady, aneb rozhlédni se a pochop souvislosti. Město Český Krumlov podpořilo tento projekt v rámci Programu podpory ekologické výchovy pro rok 2008 částkou 149 500 Kč. Cílem je zkvalitnění osvěty v oblasti odpadové problematiky na základních a středních školách v Českém Krumlově prostřednictvím realizace školních projektů. Záštitu nad projektem převzala místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. Přípravu projektu podpořilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

"Každá přihlášená škola vytvoří pracovní tým, pro který ekocentrum připraví motivační část kampaně, to znamená výukový program, exkurzi na skládku, třídicí linku a podobně. Úkolem týmu bude nejdříve vyhodnotit odpadovou situaci školy a jejího okolí a na základě výsledků vytvořit návrh projektu, který by zlepšoval odpadovou situaci," vyjadřuje se vedoucí Ekocentra Šípek Kateřina Střelcová. Po schválení návrhu projektu by se měl tým pokusit projekt zrealizovat.
Odpady ČK, foto: OŽP Ekocentrum Šípek oslovilo českokrumlovské základní a střední školy a během září se vytvoří v jednotlivých školách projektové týmy. Za každou školu se do kampaně může zapojit jen jeden pracovní tým. Každý tým bude mít svého koordinátora z řad učitelů a členy pracovního týmu. "V týmu může působit třeba učitel biologie, jedna třída nebo zástupci z jednotlivých tříd a například i paní uklízečka, která s odpady přímo pracuje," dodává Střelcová. Finální tým se bude pak účastnit motivační kampaně, přípravy a realizace projektů.
Jednotlivé pracovní týmy se od října 2008 účastní postupně všech částí motivační kampaně. Každý pracovní tým obdrží startovací balíček, který obsahuje brožury a pomůcky, vztahující se k problematice odpadů a projektové výuce. Týmy se zúčastní výukového programu ekocentra Nápady jak na odpady, na kterém získají hravou formou základní informace o odpadech a motivaci pro práci v projektu. Studenti pak pojedou na exkurzi na třídící linku a skládku, případně do výrobny obalů, nebo do firmy, kde se obaly druhotně zpracovávají. "Jako fakultativní motivační prvek nabídneme školám představení vzorového projektu Střední školy obchodu, služeb a podnikání Kněžskodvorská v Českých Budějovicích, která se úspěšně zúčastnila projektu o.s. Arnika Odpad jako surovina," sdělila Střelcová.

Odpady ČK, foto: OŽP Na základě pozorování pracovního týmu během motivační části kampaně zařadí ekocentrum školy do dvou kategorií podle pokročilosti v třídění odpadů a v osvětě žáků ve škole. 1. Škola škole - méně pokročilí - škola potřebuje zlepšit především vlastní odpadovou situaci a 2. Škola komunitě - více pokročilí - škola je schopná přenést svou praxi na komunitu v okolí školy.
Realizační tým školy vypracuje do dvou měsíců od přihlášení do motivační kampaně analýzu odpadové situace ve škole a v jejím okolí. Forma analýzy není dána, ale musí z ní být patrno, kde je odpadová situace řešena dobře a kde by mělo nastat zlepšení. Na základě analýzy si jednotlivé školy zvolí téma svého projektu, na kterém budou v průběhu školního roku pracovat. Téma by se mělo týkat konkrétního problému s odpady ve škole či jejím okolí (podle zařazení v kategorii) a na jeho vyřešení by se měl podílet celý pracovní tým. Vybrané téma by mělo být zpracováno tak, aby žáci využili znalostí alespoň ze tří předmětů (například matematika, přírodopis, fyzika, zeměpis - odkud odpady pochází, rozložitelnost odpadů, kolik jakého odpadu vyprodukuje škola za rok?) Střední školy si mohou přizpůsobit projekt tak, aby co nejlépe odpovídal celkovému zaměření školy.
Po schválení návrhu projektu a jeho představení celé škole pracovní týmy samostatně realizují zvolený projekt. Ekocentrum poskytne školám v průběhu realizace projektů odbornou a metodickou pomoc v podobě konzultací a návštěv na školách.
V závěru školního roku týmy vypracují závěrečnou zprávu, která zhodnotí vše, co se na jednotlivých školách podařilo v rámci projektů uskutečnit a změnit. Školy pak odprezentují na začátku června svou práci na závěrečné konferenci všech účastníků projektu. Konference se bude konat ve vybrané škole, která uskutečnila projekt s dobrým výstupem, součástí konference bude i ukázka výsledků projektu přímo na této škole.
Odpady ČK, foto: OŽP "Jsem ráda, že jsem mohla dát záštitu tomuto projektu. Myslím si, že je velmi důležité, aby se děti a žáci již od útlého věku učili, jak nakládat s odpady. Když se chodím po městě, nepřipadá mi, že bychom produkovali tolik odpadu. Problém vidím v tom, že se s odpady nakládá nezodpovědně. Například kontejnery na papír jsou zahlceny nesloženými krabicemi a pak se do nich vejde méně papíru. Odbor životního prostředí zkusil rozložit všechny krabice v separované nádobě na papír a popelnice, která předtím přetékala a byla obložena odpadem, byla po 15 minutech poloprázdná a uklizená. Někdy stačí maličkost," vyjádřila se místostarostka Jitka Zikmundová.
Podle zástupce ředitelky Základní školy Plešivec Bohumila Floriána by se díky projektu měla škola dostat o krok dál: "Kontejnery na tříděný odpad máme ve škole zakoupené od města. Od projektu očekáváme, že se díky němu posuneme o něco dál. V rámci předmětu praktika z biologie zkusíme s žáky vymyslet něco nového."
Ještě pře zahájením projektu spolupracovalo Ekocentrum Šípek se Střední uměleckoprůmyslovou školou svaté Anežky. "Studenti z Anežky nám navrhli logo pro tento projekt. Bylo zajímavé sledovat, jak již při grafickém ztvárnění uvažují o odpadové problematice a ekologickém chování," doplnila Kateřina Střelcová.
Město Český Krumlov každoročně podporuje ekologickou výchovu. V lednu vyhlásilo město Program podpory ekologické výchovy. V první výzvě schválili zastupitelé poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 362 tisíc Kč na podporu 4 projektů Ekocentra Šípek.

Odkazy:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: