aktualizováno 24. 6. 2008

24. června 2008

Městská policie Český Krumlov připravila opět na letošní prázdniny pro děti z 3. až 6. tříd malou cyklistickou autoškolu.

Cyklistická autoškola proběhne v termínu 19. - 21. 8. 2008.

Sraz bude vždy ráno v 8:30 před radnicí na náměstí Svornosti, předpokládaná doba ukončení v 14:30 na stejném místě.

V prázdninové autoškole děti proškolí pracovnice Českého červeného kříže ze základů první pomoci a strážníci Městské policie Český Krumlov z dopravních předpisů podle metodiky BESIPu.

V rámci přezkoušení si napíší testy ze znalostí pravidel provozu a dostanou příležitost prokázat nutné technické znalosti, především povinného vybavení. Při jízdách si vyzkouší své praktické dovednosti v jízdě zručnosti a na dopravním hřišti.

Cílem akce je, aby si děti zopakovaly nebo osvojily znalosti nutné k bezpečnému pohybu v provozu na pozemních komunikacích pěšky i na kole a dovednosti nutné k tomu, aby byly schopné v případě nutnosti poskytnout co nejkvalitněji první pomoc.


Přihlašovat děti je možné písemně na adrese

Městská policie
náměstí Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

nebo e-mailem pavel.pipal@mu.ckrumlov.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov