aktualizováno 18. 6. 2008

18. června 2008

Jak Jihočeši prožívali události, které je provázely přes 40 roky? To by měla připomenout výstava, připravovaná Jihočeským krajem u příležitosti 40 let, které uplynuly od invaze sovětských vojsk na naše území.
Krajský úřad se v této souvislosti obrací na občany s prosbou o zapůjčení svých fotografií, které zachycují osudné srpnové dny roku 1968 v městech a obcích Jihočeského kraje. Přivítáme i snímky, charakterizující tvář našeho regionu a typické události, provázející život Jihočechů v roce 1968.
Veškeré zapůjčené fotografie budou převedeny do elektronické podoby a obratem vráceny majitelům. Součásti výstavy ve vstupní hale hlavní českobudějovické budovy krajského úřadu, která bude zahájena 21. srpna, se stane i divácká anketa o nejzajímavější snímky. Tři nejúspěšnější autoři budou odměněny věcnými cenami 3. září u příležitosti Dne otevřených dveří krajského úřadu. Všechny vystavené fotografie budou rovněž ke zhlédnutí na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz.
Fotografie se souhlasem k jejich zveřejnění zasílejte nejpozději do 15. července na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje (oddělení vnějších vztahů a marketingu), U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice. Nezapomeňte uvést celou zpáteční adresu.
Předem děkuje všem, kteří budou ochotni se spolupodílet na přípravě této výstavy. Věříme, že pamětníkům mnohé ještě připomene a mladší generaci nabídne zajímavé poznání i poučení.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov