aktualizováno 11. 6. 2008

5. června 2008

S významným úspěchem se z letošního ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2008 vrátila 28. května Základní umělecká škola Český Krumlov, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Odvezla si prestižní cenu za dlouholetou kvalitní práci s dětmi a za projekt "Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb Křivolaká putování".
"Padesátistránková publikace vznikla jako výsledek celoročního výtvarného projektu. Vše, co se děti dozvěděly o životě zakladatelů Krumlova, pánů z Růže, kreslily, malovaly, tiskly nebo modelovaly a některé svým mile neobratným písmem zapsaly. Vznikla tak kniha plná půvabných nápaditých dílek, u níž se poučí i pobaví dětští i dospělí čtenáři," říká ředitelka českokrumlovské ZUŠ Alena Švepešová.
Kvalita barevného tisku, pevná vazba a vložený barevný rodokmen rožmberského rodu formátu A1 podtrhuje určitou reprezentativnost knihy. Použitá literatura, odborné konzultace s archivářkou Annou Kubíkovou ze Státního oblastního archívu v Českém Krumlově a stručné zmínky z kronik uvnitř knihy zároveň zaručují historickou správnost a pravdivost textu. Pedagogům výtvarného oboru Janě Holcové, Janě Procházkové, Jakubovi Baranovi a Petře Trajerové se tak podařilo korunovat celoroční práci se žáky nezapomenutelným způsobem.
"Myslím, že každé z dětí, autorů knihy, si navždy odnese do života cenné poznání o svém městě, pocit sounáležitosti, hrdosti a vědomí, že jeho kulturně historický odkaz je vzácným bohatstvím a je potřebné jej chránit pro další generace. O knihu je značný zájem a určitě by si časem zasloužila další výtisk," dodává Alena Švepešová. (Arnošt Máče, Jihočeský kraj)

Úspěchy žáků ZUŠ Český Krumlov na národních i mezinárodních soutěžích

Žáci ZUŠ na předání cen v Lidicích, foto: Archiv ZUŠ V kronice úspěchů krumlovské zušky na republikové úrovni je zapsán dubnový úspěch Krumbrumchóru - umístění ve zlatém pásmu na 3.ročníku soutěžní přehlídky DPS Zahrada písní Praha 6.
K nejvyšším metám v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v Teplicích a Praze dovedli své žáky učitelky MgA.Marie Šimková - Kotrčová a MgA.Alena Pustějovská, kde Martin Nosek (klavír 3.kat.), Kristýna Waldová (klavír 7.kat.), Martina Petrouová (akordeon 5.kat.) a akordeonové trio ZUŠ Český Krumlov získali 1. místa, další dva akordeonisté Samuel van Overloop ( kat.4) a František Hüttner (kat.5) získali místa druhá.

Z velmi krásných umístění na úrovni mezinárodní - evropské či světové - se základní umělecká škola radovala v průběhu školního roku dokonce třikrát. Nejprve ze stříbrné pásma pěveckého sboru Medvíďata na Mezinárodním festival adventní a vánoční hudby s cenou P.Ebena Praha (uč.Mgr. L.Holec), v lednu pak ze zlaté ceny Petry Syslové v 15. ročníku japonské výtvarné World Childrens Picture Contest, TOKYO (uč.Mgr.J.Holcová)

Zvláštního ocenění se naší základní umělecké škole dostalo na konci května v Lidicích v 36. ročníku Mezinárodní dětské výstavy LIDICE 2008. Z celkového počti 6 788 výtvarných prací zaslaných z celého světa vybrala porota 1011 exponátů pro výstavu a udělila celkem 129 medailí za mimořádně kvalitní výtvarné práce.
Z českých škol patřila získáním 6 medailí krumlovská ZUŠ k těm nejúspěšnějším, Český Krumlov může být pyšný také na medaili za kolekci malby a kresby žákům Zvláštní školy (uč.Mgr.A.Jankovská) a čestná uznání za výtvarné práce dětí z DDM Český Krumlov (Mgr. A.Marvanová).
Z rukou náměstků ministerstva kultury JUdr.F.Mikeše a ministerstva školství doc. Lužného převzali samostatnou MEDAILI Lidická růže za keramiku mladí výtvarníci Filip Hermann, Jitka Hoffmanová, Giang Do Truong, Miroslava, Mikešová a Barbora Miková. Jejich učitelka Mgr.Jana Holcová převzala ještě další MEDAILI za kolekci keramiky spolu s diplomy pro 15 spoluautorů. V závěru slavnostního ceremoniálu pak převzala ředitelka PaeDr. Alena Švepešová zvláštní ocenění škole - Cenu poroty za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi a za projekt " Páni z Růže".
Cena je opravdu krásným uznáním pedagogické práce současných i bývalých pedagogů výtvarného oboru krumlovské "zušky, právě jim patří poděkování za nadšení, nápaditost a pečlivou práci se žáky vedoucí ke krásným výsledkům. Jedním z posledních a nejen v Lidicích velmi obdivovaných je unikátní Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb křivolaká putování. Padesátistránková publikace vznikla jako výsledek celoročního výtvarného projektu, kniha plná půvabných nápaditých dílek i psaných textů, z nichž se o životě zakladatelů Krumlova pánů z Růže poučí a zároveň se pobaví děti i dospělí čtenáři. Kniha s vloženým barevným rodokmenem rožmberského rodu formátu A1 je krásná i kvalitou barevného tisku a pevnou vazbou, historicky pravdivá díky odbornému dohledu archivářky Mgr.A.Kubíkové i nastudované literatuře. Pedagogům výtvarného oboru Mgr. Janě Holcové za pomoci Mgr. Jany Procházkové, Jakuba Barana a Mgr. Petry Trajerové se podařilo korunovat celoroční práci se žáky nezapomenutelným způsobem.
Knihu vydala ZUŠ ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj ZUS v Českém Krumlově díky finanční podpoře Města Český Krumlov, sponzorů, rodičů a odborné pomoci nejen krumlovských občanů. První výtisk Velké obrázkové knížky pánů z Růže bude zanedlouho rozebrán, kniha by si časem určitě zasloužila další výtisk, neboť má nadčasovou a trvalou hodnotu nejen pro čtenáře, ale také jako ukázka hluboce promyšlené a pedagogicky profesionální koncepční práce s žáky v základních uměleckých školách obecně.
A jistě si každé z dětí - autorů knihy- navždy odnese do života drahocenné poznání o svém městě, pocit sounáležitosti, hrdosti a vědomí, že jeho kulturně historický odkaz je vzácným bohatstvím a je potřebné jej chránit pro další generace.

(Alena Švepešová, ředitelka Základní umělecké školy Český Krumlov)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: