aktualizováno 5. 6. 2008

5. června 2008

Veřejné projednání a prezentace Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2008-2013 se uskuteční ve středu 11. června. Aktualizaci strategického plánu zajišťuje společnost RAVEN EU Advisory. V průběhu května tato firma představila radě města harmonogram, podle nějž bude dokument zpracovávat. Součástí tvorby plánu je i dotazníkové šetření mezi občany a obyvateli Českého Krumlova, které se zabývá spokojeností s kvalitou života ve městě. Vyplněný dotazník mohou obyvatelé odevzdávat do pátku 6. června.
Dotazník vyšel jako příloha květnového Zpravodaje města Český Krumlov, byl k dispozici také na městském úřadě nebo na webových stránkách města. Data z dotazníku budou sloužit jako podklad pro kvalitní nastavení rozvojových priorit města a zároveň povedou k identifikaci oblastí zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných služeb a infrastruktury ze strany samosprávy města.

Přijďte na na veřejné projednání a prezentaci Strategického plánu rozvoje města Český Krumlov na roky 2008-2013, která se koná 11. června od 18:00 v zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici.

Předpokládaný program:

  • 18.00 - 18.10 Zahájení
  • 18.10 - 19.00 Prezentace Strategického plánu
  • 19.00 - 19.30 Diskuse, ukončení

Případné dotazy o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města směřujte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
telefon: +420 380 766 705
email: monika.petru@mu.ckrumlov.cz

Související články:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: