aktualizováno 6. 5. 2008

5. května 2008

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo na dubnovém jednání zpětvzetí žaloby podané na Ministerstvo kultury České republiky kvůli prohlášení kamenného mostu přes Polečnici za kulturní nemovitou památku. Tento krok následoval poté, co ministerstvo vyjádřilo oficiální souhlas s vymístěním mostu.

Kamenný most se má přesunout v rámci realizace protipovodňových opatření, protože komplikuje průtok vody. S kulturní památkou se ale bez souhlasu ministerstva hnout nedá. "Věřím, že do konce léta se situace s přesunem mostu vyřeší a nic nebude stát v cestě realizaci protipovodňových opatření a velká voda nebude ohrožovat občany žijící v této lokalitě," dodává starosta Českého Krumlova Luboš Jedlička.

Související články:

Rada města nedoporučuje zpětvzetí žaloby na Ministerstvo kultury České Republiky (19. 3. 2008)

Protipovodňová opatření v Českém Krumlově: zahájení územního řízení (12. 2. 2008)

Protipovodňové cvičení i v Českém Krumlově (4. 9. 2007)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov