aktualizováno 2. 5. 2008

Czech Point - ocenění spolupráce, zdroj: MU 24. dubna 2008

Od počátku ledna letošního roku mohou zájemci získat na Obecním živnostenském úřadu Městského úřadu Český Krumlov tzv. ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy v rámci projektu Czech POINT. Zatím vydává výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z evidence Rejstříku trestů. Výpisy z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí jsou poskytovány komukoliv bez nutnosti prokazování totožnosti zájemce. Rejstřík trestů ČR je neveřejnou evidencí, a proto lze výpis z něj vydat výhradně žadateli, jehož se týká a jenž prokáže svou totožnost (občanský průkaz, cestovní doklad). Výpis z Rejstříku trestů České republiky může být vydán i cizinci, ale podmínkou je, že musí mít přiděleno rodné číslo. V rámci Czech POINT se neposkytují kopie katastrálních map.

Ověřené výstupy jsou vydávány zájemcům na počkání. Za vydání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy se vybírají správní poplatky. Za vydání výpisu z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí se vybírá za první stranu 100,- Kč a za každou další stranu 50,- Kč. Za výpis z Rejstříku trestů se vybírá 50,- Kč bez ohledu na délku výstupu. Vybrané správní poplatky jsou příjmem rozpočtu města.
Czech POINT funguje i v dalších obcích našeho správního obvodu - Brloh, Černá v Pošumaví, Frymburk, Horní Planá, Hořice na Šumavě, Chvalšiny, Kájov, Křemže, Loučovice, Větřní, Vyšší Brod a Zlatá Koruna. Služby Czech POINT dále zajišťuje držitel poštovní licence (Česká pošta st.p.) a Hospodářská komora. Dva posledně jmenované subjekty však nejsou oprávněny vydávat výpisy z Rejstříku trestů.

V České republice funguje Czech POINT již rok a zapojilo se 1367 obcí a vydalo se 255 tisíc výpisů. (ja)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: