aktualizováno 26. 3. 2008

V pátek 28. března nebude funkční registr vozidel

26. března 2008

Na registru vozidel dojde v pátek 28. března k přerušení registračních úkonů v celé republice, tedy i v Českém Krumlově na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Jedná se například o přihlašování nebo odhlašování vozidel. Dotazování do centrálního registru vozidel zůstane zachováno.

Výluka systému je zapříčiněna aktualizací funkcionalit Schengenského informačního systému a provede ji přímo Ministerstvo vnitra České Republiky. Od 27. března (20.00) do 30. března 2008 bude nasazováno nové programové vybavení a od 31. března bude funkční nová verze programu na úřadech i na centrále. "Na Velikonoční pondělní pondělí nám odpadl úřední den a na registru je v těchto dnech situace mimořádně napjatá. Pracovníci registru vozidel se snaží učinit maximum pro to, aby odbavili všechny klienty, máme otevřeny všechny přepážky," uzavírá vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Miroslav Hála.

Odbor informatizace veřejné správy Ministerstva vnitra, provozovatel registru vozidel, nahlásil 21. března Ministerstvu dopravy ukončení prací na rozšíření funkcionalit informačního systému registru vozidel, které spočívají v automatizovaném dotazování do Schengenského informačního systému ve stanovených případech a re-registrace vozidel z dovozu, od pátku tyto změny bude implementovat. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov