aktualizováno 10. 11. 2006

O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení RM č.612/32/2006 výběrové řízení na prodej poz.parcely č.493/88 o výměře 1.369 m2 a poz.parcely č.493/25 m2 o výměře 1.147 m2 vše v k .ú. Vyšný pro stavbu rodinných domů. Jedná se o lokalitu Vyšný - nad hájovnou. Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 500,- Kč/ m2.
Město Český Krumlov si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba RD Vyšný - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 27.11.2006.

Bližší informace na odboru správy majetku MěÚ Č.Krumlov, Kaplická 439, Č.Krumlov-
Marta Rajdlová
tel. 380 766 601,
email: marta.rajdlova@mu.ckrumlov.cz


výběrové řízení na prodej poz.parcely č.493/88

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov