aktualizováno 18. 9. 2006

Služby města Český Krumlov

Několik měsíců řešený prodej 51 % podílu dceřinné společnosti Služeb města Český Krumlov na posledním jednání zastupitelé zrušili. Prodejem podílu měla být řešena nutnost v nejbližší době investovat vyšší částku do technického parku firmy. V dubnu na základě ekonomické analýzy společnosti, zpracované odbornou firmou a po zvážení všech skutečností schválilo zastupitelstvo záměr prodeje obchodního podílu pražské společnosti s nejvyšší cenovou nabídkou.
Nyní se ale situace změnila. Po předložení posledních návrhů smluv k prodeji, zastupitelstvo města neschválilo uzavření těchto smluv, protože se obsahují jiné podmínky, než původně nabízené. Řešení této záležitosti zřejmě převezme nové zastupitelstvo.

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov