aktualizováno 29. 6. 2006

Výstavba otočného mostu

Výstavba unikátního otočného mostu v Č. Krumlově by měla začít na přelomu září a října. Otočný most, který se při velké vodě otevře ve 2 částech po a proti směru proudu, nahradí provizorní mostní konstrukci u pivovaru, zapůjčenou z fondu státních hmotných rezerv do října 2008. Ta po povodních vystřídala původní tzv. americký most stržený vodou.

Projekt otočného mostu bude realizován v České republice poprvé. Náklady jsou vyčísleny na 52,955 mil. Kč, včetně zhruba 6 mil. Kč na tzv. vyvolané investice - úpravu stávající trasy splaškové kanalizace. Město podalo žádost o dotaci na výstavbu mostu z dotačního titulu Státní pomoc při obnově území postižených povodní. V získání dotace bylo úspěšné, byť MMR nepřiznalo příspěvek ve stoprocentní výši, jak město žádalo. Město získalo pro tento rok dotaci ve výši 22,009 mil. Kč, to znamená, že musí přidat vlastní podíl ve výši 3,862 mil. Kč.

Stavba je rozvržena na letošní a příští rok. Do konce července by měla být dokončená projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, které by mělo město získat asi koncem srpna. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení na speciálního dodavatele prací, které by mohly začít koncem září. O prostředky pro rok 2007 chce město opět požádat stát. Rada města pověřila starostu jednáním s vedením MMR ČR o příslibu dotace na příští rok.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: