aktualizováno 12. 5. 2006

Víkendová uzavírka Tovární ulice

Vloni v červenci zahájená čtyřetapová rekonstrukce inženýrských sítí a Tovární ulice v Č. Krumlově se zdárně chýlí ke konci. Hlavní příjezdové komunikaci do průmyslové zóny Domoradice ještě chybí finální povrch, který se bude dělat o tomto víkendu. V sobotu 13. května bude proto Tovární ulice uzavřená od Okresního ředitelství Policie ČR až dozadu a v neděli 14. května celá - již od kruhového objezdu. Občany zaměstnané v této lokalitě čeká o víkendu pěší procházka od supermarketu Tempo na pracoviště.

Do konce května budou podél komunikace dokončeny terénní úpravy, vodorovné a svislé značení. Slavnostní otevření Tovární ulice, jejíž oprava stála 57,14 mil. Kč (37,2 mil. Kč státní dotace, ostatní město Č. Krumlov) a její uvedení do provozu se uskuteční v úterý 6. června v 10.30 h.

Uzavírka Tovární ulice

Generálním dodavatelem stavby je Hochtief VSB a. s., Č. Budějovice. Rekonstrukce spočívala ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, byly upraveny trasy slaboproudých i NN kabelů, dále plynovodu v místech kolize s novými sítěmi, bylo vybudováno nové veřejné osvětlení. Komunikace má nové odvodnění pomocí vpustí, je rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách a v místech autobusových zastávek.

Je potěšující, že po téměř dvou letech příprav a složitých jednáních se současnému vedení města podařilo zajistit finanční prostředky a vyřešit problém nevyhovující komunikace, na jejíž špatný stav si stěžovaly podniky vznikající už počátkem 90. let minulého století. Náročná rekonstrukce připravila podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny, pro nové pracovní příležitosti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: