aktualizováno 6. 4. 2006

Uzavření silnice Pod Kamenem, nákladní doprava mimo město

Práce na obousměrném zprovoznění silnice I. třídy Pod Kamenem (I/39) v Č. Krumlově pokračují. Poté, co město před třemi týdny postavilo provizorní lávku pro pěší mimo silnici v místě, kde došlo k pádu kamenů ze skalního masivu přilehlého k silnici, začne další etapa stavebních úprav k zajištění bezpečného obousměrného průjezdu všech vozidel tímto úsekem. Ředitelství silnic a dálnic ČR organizuje od soboty 8. do středy 12. dubna prostřednictvím stavební firmy ing. Miloš Kačenka - BUILDING, Č. Budějovice pokládku panelů na část chodníku, kudy se nyní chodí po dřevěné lávce, čímž provizorně rozšíří vozovku pro obousměrný provoz. V těchto dnech bude silnice zcela uzavřena.

Č. Krumlov bude proto od 8. do 12. dubna zcela uzavřen pro nákladní dopravu. Objízdná trasa pro nákladní dopravu ve směru od Č. Budějovic do Č. Krumlově povede přes odbočku za Kamenným Újezdem (Štilec) a dále přes kaplické nádraží k Porákovu mostu v Č. Krumlově. Po stejné trase se jezdí v opačném směru do Č. Budějovic. Vozidla do 7,5 t celkové hmotnosti, pravidelná autobusová doprava i autobusy cestovních kanceláři budou nadále jezdit přes silnici na Svahu, přes Růžek a tř. Míru zpět na silnici I/39, ale obousměrně. Průchod občanů po pevném a provizorním chodníku podél silnice Pod Kamenem nebude omezen.

Uzavření silnice Pod Kamenem

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov