aktualizováno 14. 9. 2005

Nechcete platit pokutu? Nejezděte autem do lesa!

O tom, že porušování zákazu vjezdu do lesa se nevyplácí, se na Českokrumlovsku přesvědčují občané, kteří nerespektují ustanovení lesního zákona a vjíždějí do lesa motorovým vozidlem. Odbor životního prostředí městského úřadu ve spolupráci se stovkou členů lesní stráží zaznamenal v poslední době pět těchto přestupků proti zákonu č. 289/95 Sb. na Kleti a na Vyšebrodsku.

Dva nezodpovědní řidiči už pokutu zaplatili, další tři se mají dostavit k projednání přestupku na městský úřad. Předvolání nalezli za stěračem. Lesní stráž rovněž vždy zasílá SPZ nebo registrační značku vozu na odd. státní správy myslivosti, lesů a rybářství městského úřadu. Pokud se řidič dostaví a je ochoten zaplatit pokutu, přijde ho vjezd a stání v lese do 1000 Kč, v opačném případě je zahájeno přestupkové řízení, v němž je možné uložit pokutu do 5000 Kč.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov