aktualizováno 27. 6. 2005

Dvouleté úsilí vedení města o finance na rekonstrukci Tovární ulice nyní končí úspěchem

Od 1. července by měla začít předáním staveniště rekonstrukce Tovární ulice, hlavní příjezdové komunikace do průmyslové zóny Domoradice, která bude stát 61 mil. Kč. Z toho 37,2 mil. Kč pokryje státní dotace, zbývající část město Č. Krumlov. Z výběrového řízení vzešel generální dodavatel stavby Hochtief VSB a. s., Č. Budějovice, stejně tak stavební dohled - Stavební poradna, s. r. o., Č. Budějovice.

Rekonstrukce se uskuteční ve čtyřech etapách (od kruhového objezdu). Bude spočívat ve vybudování nových inženýrských sítí, tzn. vodovodního řadu, dešťové a splaškové kanalizace, dojde k úpravě trasy kabelů jak slaboproudých, tak kabelů NN, vybudování nového veřejného osvětlení a bude upravena trasa plynovodu v místech kolize s novými sítěmi. Komunikace bude mít nové odvodnění pomocí vpustí a oboustranný chodník ze zámkové dlažby. Bude rozšířena o řadicí pruhy v křižovatkách, a rovněž v místech autobusových zastávek. Základní šířka nové komunikace bude 8 m, k tomu dvoumetrové chodníky. Letos se uskuteční 1., 2. a 4. etapa, poslední 3. na jaře 2006.

Výstavba v jednotlivých etapách bude vždy prováděna v jedné polovině vozovky ­ výkopy hluboké asi 3,5 m budou vedeny v pažicích boxech a na zbývající části vozovky bude doprava řízena mobilním světelným signalizačním zařízením. Výkopové práce budou zahájeny v pondělí 11. července. K úplné uzavírce dojde jen při zahájení prací na 1. etapě v asi 70metrovém úseku (od kruhové křižovatky k odbočce na sídliště Mír) a doprava bude dočasně vedena v obou směrech od křižovatky s Urbinskou ulicí přes kruhovou křižovatku na sídlišti Mír do Tovární. Doprava, resp. příjezd vozidel do jednotlivých podniků bude zachován s mírným omezením, tzn. u světelné signalizace může docházet k mírnému zdržení. Na vjezdech do podniků budou zřízeny těžké přejezdy.

Tovární ulice nevyhovovala požadavkům podniků vznikajících v této lokalitě už počátkem 90. let minulého století a její rekonstrukci dosud bránil nedostatek finančních prostředků i postoj minulých vedení města. Současné vedení města si uvědomilo naléhavost volání podniků s více než 2 000 zaměstnanci z Krumlova a okolí o důstojné podmínky k podnikání. V současnosti touto ulicí projede denně na 5 950 vozidel, z toho 5 450 osobních automobilů a 500 nákladních. Po téměř dvou letech příprav a složitých jednáních je snaha vedení města a úřadu korunována úspěchem - a připraveny podmínky pro další rozvoj průmyslové zóny.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: