Doc. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Born 1959 in Český Krumlov

Sudied history at the Philosophical Faculty of the Charles University in Prague. Has worked as the head of the History Department of the University of South Bohemia in České Budějovice since 1991. His professional work is mainly concerned with the economic, cultural, and social history of Czech and Middle-European nobility and aristocratic courts in the early New Age. He is also interested in research of the border regions, especially of the Czech-Austrian border area. He headed up about sixty or so studies which were published in domestic or foreign magazines, and is responsible for the literary monographies Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách (Praha 1989), Rytíři renesančních Čech (Praha 1995) and Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech (Praha 1996). He participated as an author and editor on the publication of collective works Baroko v Českém Krumlově (Třeboň 1995, together with Anna Kubíková and Jiří Záloha), Kulturen an der Grenze (Wien 1995, together with A. Komlosy a F. Svátek) and Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce (Praha 1997, together with Josef Hrdlička et al.).

See also :
List of Reference Materials

Contact :
Doc. PhDr. Václav Bůžek, CSc.
Historický ústav Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jeronýmova 10
370 15 České Budějovice
tel.: +420 387 773 068
 

List of articles :
Heřman Bulder
Jeroným Makovský z Makové
Kryštof Kulička
Theobald Hock from Zweibrücken

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Number of visitors this page since 13th November 1998 : TOPlist 0

Česká verzeDeutsche fassung