PhDr. Jitka Radimská, Dr.

Born January 17, 1948

Head of the Department of French Language and Literature of the Pedagogical Faculty of the University of South Bohemia in České Budějovice.

Field of study :
French literature in the Czech cultral environment in the Baroque period.

Selected list of publications

Qualificational work :
Les traductions tchčques du Cid de Pierre Corneille. Diplomová práce. FF UJEP Brno 1971, 151 s.
Méthodes de lecture des textes littéraires. Disertační práce. FF MU Brno 1996, 133 s. + 17 s. příloh.

Scripts :
Introduction ŕ la civilisation et ŕ la culture françaises. PF JU České Budějovice 1992, 120 s.
(Co-author: Pascal Hanse)
Lire et commenter. (Les grands auteurs de la littérature française du XIXe sičcle.) PF JU České Budějovice 1994, 266 s.

Articles :
K závěrečné systemizaci starší české literatury. Český jazyk a literatura, roč. XXXVII, č. 9, s. 420 - 423.
Le Structuralisme. XX. ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1994, s. 131 - 151.
Francouzsky psaná literatura v eggenberské zámecké knihovně v Českém Krumlově. In.: Opera historica 5, Edition Universitatis Bohemiae Meridionalis, PF JU České Budějovice 1996, s. 555 -576.
Inventer pour apprendre. Cizí jazyky XL, 1996/97, č. 5 - 6, s. 92 - 95.
Lire un počme. Cizí jazyky XL, 1996/97, č. 9 - 10, s. 154 - 157.
Literární text ve školním prostředí z hlediska jeho recepce. In.: Sborník z konference „Cesty k tvořivé škole." PedF MU Brno 1997, s. 113 - 117.

Reviews :
Jerzy Lis: Le journal d'écrivain en France dans la Ičre moitié du XX sičcle. A la recherche d'un code générique. Poznan, Wydawnictwo naukowe Universitetu im. A.Mickiewicza 1996, 200 p. In.: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské Univerzity, L 18, 1997, s. 80 - 82.

In print :
Yves de Paris a eggenberská zámecká knihovna v Českém Krumlově. In.: Miscellanea 14, Národní knihovna České republiky, odd. rukopisů a starých tisků, Praha 1997.
A travers les méthodes critiques vers la compréhension. In.: XXII. Ročenka Kruhu moderních filologů, Praha 1997.
Réception et traduction des oeuvres venues de l' Ouest européen. In.: Actes du colloque „L'élargissement de l'Union Européenne. Quels enjeux ? Quels défis ?" Université Paris III - La Sorbonne Nouvelle 1998.
Le jansénisme dans les bibliothčques de Bohčme au XVIIe sičcle. In.: Actes du colloque „Le jansénisme en Europe centrale." Université Paris IV - Sorbonne 1998.

Contact :
PhDr. Jitka Radimská, Dr.
Kájov 125
382 21 Kájov
tel. : +420 380 731 221
  Katedra francouzského jazyka a literatury
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
tel. : 00420 38 571 22
fax: +420 387 312 194

 

List of articles :
Castle Library in Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Number of visitors this page since 13th November 1998 : TOPlist 0

Česká verzeDeutsche fassung