Aleš Stejskal, Dr.

Born April 22, 1966 in Tábor

Specialization :
Social history of the early New Age (16-17th centuries), now preparing a monography on Jakub Krčí of Jelčany, on Rosenberg pubs in the 16th century, and on the genesis of bureaucracy in south Bohemia.

Selected bibliography :
Bauer - Beamter - Herr. Grundsätze des Kommunikationsystems auf dem Rosenbergischen Dominium in den Jahren 1550-1611. In: Gutsherrschaftsgesellschaften im europäischen Vergleich. J. Peters (Hg.). Berlin Akademie Verlag 1997, s. 211-224.
Instituce hospod v sociální teorii a praxi rožmberského dominia (1550-1611). In: Šlechta, měšťané a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.-18.století). Prostějov 1997, s. 376-408.
Matyáš Fuch z Fuchýřova - kariéra sluhy dvou pánů. Historický obzor 8, 1997, 1-2, s.22-33.
Tři venkovští faráři a „budič" v roce 1556 (Příspěvek k problematice času na jihu Čech). Výběr XXXIV, 1997, 2, s. 95-102.
Hospody posledních Rožmberků. Dějiny a současnost 4, 1996, s.9-13.
Divadelní představení v Českém Krumlově v roce 1556 (Příspěvek ke kulturním dějinám rezidenčního města), Výběr XXXIII, 1996, 4, s.254-267.
Nedoplatek a zpětná dotace - sociálněekonomické kategorie rožmberských velkostatků 1550-1611. ČNM-řada historická, 164, 1-4, 1995, s.6-39.
Vzestup a pád rožmberského úředníka. Historický obzor V.-VI., 1995, s.118-123. (spoluautor M.Bastl).
Rožmberská správa v 16. a na poč. 17. století. Norma a její fungování (diskusní úvaha). In: XXIII. mikulovské sympozium 1993. Brno 1995, s.145-155.
Služební cesty rožmberských úředníků (1589-1611). Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et Historica, Studia Historica II, 1995, s.199-208.
Finanční zpronevěry a jejich funkce v politické a kulturní reprezentaci vrchnostenské byrokracie v Čechách na přelomu 16. a 17. století (Perspektivy výzkumu). Acta Universitatis Purkynianae, Phil. et Hist. I, Opera Historica 1, 1992, s.82-94. (in: Život na šlechtickém sídle v XVI.-XVIII. století, Ústí nad Labem 1992).
Výzbrojní program Petra Voka z Rožmberka (Příspěvek k poznání mentality raně novověkého velmože). FHB 15, 1991, s.197-268. (spoluautor V.Bůžek)

Contact :
Dr. Aleš Stejskal
Státní oblastní archiv, pobočka Český Krumlov
Zámek 59
P.O.Box 67
381 01 Český Krumlov
tel. /fax: +420 380 711 872
mobil: +420 602 480 551
 

List of articles :
History of Taverns And Pubs in Český Krumlov
History of Taverns and Pubs in the Český Krumlov Region
History of Mills and Saw Mills in the Český Krumlov Region
History of Rafting in the Český Krumlov Region
History of Farming in the Český Krumlov Region

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Number of visitors this page since 13th November 1998 : TOPlist 0

Česká verzeDeutsche fassung