Pomozte regionu Český Krumlov

  Povodňové
  zpravodajství :
Září : 21. 15. 6. 1.
Srpen : 31. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 8.
 Města a obce Fotogalerie Informace OHS Úloha Lipenské přehrady 
  Krizové konto Města Český Krumlov : 100 200 8668 / 5500 RaiffeisenBANK ČK  
POMOZTE REGIONU ČESKÝ KRUMLOV

 
Krizové konto Města Český Krumlov
100 200 8668 / 5500
u RaiffeisenBANK - Swift : RZBCCZPP, která sama vložila prvých 100 000 Kč.
Stav k 26.4.2004 v 10,00 hod. :
na konto bylo vloženo / převedeno 13,850.886 Kč
z konta bylo na náhradách vyplaceno     11,548.108 Kč
na kontě je zůstatek 2,302.778 Kč

Pravidla nakládání s povodňovým kontem


Krizové konto obce Brloh
058 001 9399 / 0800
variabilní symbol : 5299
Výtěžek bude použit na opravu obecního majetku.


Krizové konto obce Kájov
34 22 241 / 0100
variabilní symbol : 82002
u Komerční banky v Českém Krumlově

Vybrané peníze budou použity na odstranění škod v rámci obce Kájov,
obzvláště v částech obce ležících při Polečnici a Chvalšinském potoku.


Krizové konto města Kaplice
058 000 9369 / 0800
variabilní symbol : 5299
konstantní symbol : 0558

Finanční příspěvky budou rozděleny mezi postižené obyvatele.


České dědictví UNESCO na pomoc památkám UNESCO
27 - 42 31 01 02 47 / 0100
Sdružení České dědictví UNESCO vyzývá především obce a města, na jejichž území se nachází památka UNESCO, ale i další města, kterým není lhostejný stav povodněmi postižených památek UNESCO (hlavně historické centrum Českého Krumlova), aby uvolnila ze svých rozpočtů finanční prostředky na obnovu těchto velkou vodou poničených objektů.

Sdružení České dědictví UNESCO se obrací také na jednotlivce či firmy, kterým leží na srdci záchrana památek UNESCO. Další informace : www.unesco-ic.cz/sbirka.htm


Krizové konto fotbalového klubu Slavoj Český Krumlov
179 148 960 / 0300
u ČSOB a.s. Český Krumlov

Částka bude použita na odstraňování povodňových škod
napáchaných na sportovním areálu "na Chvalšinské".


Krizové konto MŠ Tavírna, Tavírna 119, Český Krumlov
100 200 3533 / 5500
variabilní symbol : 1382002
tel.: 0337/711 576, 717 074, e-mail: ms.tavirna@tiscali.cz
© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 8. srpna 2002 : TOPlist 0