SEZNAMY MĚSTO REGION ZÁMEK ČASOVÁ
OSA
KLÍČOVÁ SLOVA

 
Seznam obrázků a fotografií oddílu Region historie


A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

A
Antifonář z konce 15. století, notový záznam latinské písně
B
Bavorové ze Strakonic, znak
Boletice, kostel sv. Mikuláše, pohled do interiéru na hlavní oltář, historické foto, foto: J.Seidel
Boletice, kostel sv. Mikuláše, pohled do interiéru na varhany, historické foto, foto: J.Seidel
Boletice, nálezy keramiky ze starší doby železné - zlomky cedníku a zlomek nádoby, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Boletice, nálezy keramiky ze starší doby železné, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Boletice, rekonstrukce části dlaždicové podlahy nalezené r. 1915 při opravě kostela sv. Mikuláše (2.pol.13.stol.), foto: V. Šimeček
Boží muka v krajině mezi Světlíkem a Malšínem
Boží soud, foto: Libor Sváček
Bývalí hráči II. ligy (1981-82), foto u příležitosti šedesáti let českokrumlovské kopané
C
Cetviny, gotický kostel, detail fasády
Cetviny, kostel, historické foto
Českokrumlovské vrtané a hlazené nástroje z doby kamenné, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Českokrumlovsko, mosazný štítek ze dveří krejčovské dílny, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Českokrumlovsko, zemědělské stroje a husy
Český Krumlov - cechovní truhla ze 17. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov, kaple na mostě u Budějovické brány, žulová plastika Josefa Pabla, Bičovaný Kristus - detail, počátek 18. století
Český Krumlov, kaple na mostě u Budějovické brány, žulová plastika Josefa Pabla, Jidášův polibek - detail, počátek 18. století
Český Krumlov, sochařská výzdoba Plášťového mostu, Jan Antonín Zinner, sv. Antonín Paduánský, 1747
Český Krumlov, sochařská výzdoba Plášťového mostu, Jan Antonín Zinner, sv. Felix z Kantalicie, 1747
Český Krumlov, sochařská výzdoba Plášťového mostu, Jan Antonín Zinner, sv. Jan Nepomucký, 1747
Český Krumlov, sochařská výzdoba Plášťového mostu, Jan Antonín Zinner, sv. Václav, 1747
D
Darovací listina z roku 1620, v níž Ferdinand II. Habsburský daroval Buquoyům rožmberské, novohradské a libějovické panství
Děti u ohníčku na poli - historické foto, foto: J.Štindl
Dívčí Kámen
Dobové vyobrazení mlýna, 18. století
Dobrkovická jeskyně u Českého Krumlova, foto: V. Šimeček
Dobrkovická jeskyně, kosterní pozůstatky pravěkých zvířat - lebka medvěda a zlomek stehenní kosti nosorožce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Dobrkovická jeskyně, kosterní pozůstatky pravěkých zvířat - lebka medvěda, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Dobrkovická jeskyně, nález, zub mamuta, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
Dobrkovická jeskyně, nálezy kostěnných nástrojů, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Dřevěné díže z 1. poloviny 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
E
Elektrická dráha Rybník - Lipno, vagón pro přepravu osob
Elektrická dráha Rybník - Lipno, vlaková souprava ve stanici
Erb Buquoyů
F
Filigrány na papíru z krumlovských papíren, od r.1573 do r.1587
Formanský vůz, kresba z roku 1619
Friedrich Bernard Werner, veduta Kájova, polovina 18. století
Friedrich Bernard Werner, veduta kláštera Zlatá Koruna, polovina 18. století
Frymburk, pohled od řeky Vltavy, historické foto
H
Hamr v Třísově, historické foto
Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
Historická pohlednice s obrazem G. Braunera, 1913, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
Horní Dvořiště, kostel, varhany, foto: Libor Sváček
Horník, nosič soli v pravěkých solných dolech v Hallstattu, kresba Jiří Petráček
Hořice na Šumavě, dům pašijových her, historické foto
Hořice na Šumavě, historické foto , foto: J. Seidel
Hořice na Šumavě, kostel sv. Kateřiny, klenba z přelomu 15. a 16. století
Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna snímání z kříže, historické foto, foto: J. Seidel
Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna vyhnání z ráje, historické foto , foto: J. Seidel
Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna zmrtvýchvstání, historické foto , foto: J. Seidel
Hořice na Šumavě, pašijové hry roku 1912, scéna Šimon pomáhá nést Ježíšovi kříž, historické foto , foto: J. Seidel
Hořice na Šumavě, pašijové hry, představení v českém jazyce po roce 1945, Herodes, foto
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Horní a Dolní hrad
Hrad Rožmberk nad Vltavou, kostlivec hrající na housle, počátek 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rožmberská hradní kaple, nástěnná malba z 16. století, Panna Marie s Ježíškem a Josefem, foto: Lubor Mrázek
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, deset stupňů lidského života - umírání, počátek 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, hudební výklenek, krajina s hrajícími nymfami, počátek 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, milenci s loutnami, počátek 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, počátek 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, Rytířský sál, výmalba z počátku 17. století
Hrad Rožmberk nad Vltavou, zbrojnice
Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: V. Šimeček
Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: V. Šimeček
Hrad Velešín, zbytky zdiva, foto: Vladimír Šimeček
Hrádek Křemže, detail rekonstrukce části dlažby vstupní síně, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Hrádek Louzek, zbytky obytného paláce
Hrádek Louzek, zbytky obytného paláce
Hrádek Pořešín
Hrádek Pořešín, celkový pohled na zříceninu
Hrádek Pořešín, zbytky obytného paláce
J
Jan Willenberg, Bechyně, veduta z roku 1602, v popředí vor na řece
Jan Willenberg, dojení mléka a stloukání másla, počátek 17. století
K
Kájov - majetková mapa z počátku 18. století
Kájov, poutní kostel, celek, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, detail hlavního oltáře, plastika Panny Marie s Ježíškem, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, interiér, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, postranní oltář sv. Jana Nepomuckého, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, presbytář s hlavním oltářem, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, varhany, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, vstupní portál s freskami, foto: Libor Sváček
Kájov, poutní kostel, vyřezávaný oltář s plastikami apoštolů a Panny Marie, foto: Libor Sváček
Kájov, sluneční hodiny bijí na věži poutního kostela, foto: Libor Sváček
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, znak města a horníků nad portálem
Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov
Kaplička v krajině mezi Světlíkem a Malšínem
Karavana soumarů na Zlaté stezce, rekonstrukce, kresba Jiří Petráček
Klášter Kuklov, vstupní gotický portál, pohled z vnějšku objektu
Klášter Kuklov, z vnitřních prostor objektu
Klášter Vyšší Brod, rožmberské pohřebiště, mramorová deska s rožmberským jezdcem, 1622-1629
Klášter Zlatá Koruna, celek, malířské výzdoby klenebných polí křížové chodby
Klášter Zlatá Koruna, detail malířské výzdoby klenby křížové chodby
Klášter Zlatá Koruna, detail rokokové malířské výzdoby kleneb - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století
Klášter Zlatá Koruna, kapitulní síň
Klášter Zlatá Koruna, kaple Andělů strážných a malý konvent
Klášter Zlatá Koruna, kaple Andělů strážných, gotický portál
Klášter Zlatá Koruna, kaple Andělů strážných, klenba
Klášter Zlatá Koruna, letecký pohled, foto: Lubor Mrázek
Klášter Zlatá Koruna, malý konvent
Klášter Zlatá Koruna, oltář v kostele se Zlatokorunskou madonou
Klášter Zlatá Koruna, pohled do hlavní lodi kostela
Klášter Zlatá Koruna, presbytář klášterního kostela, pohled zvenku
Klášter Zlatá Koruna, průčelí klášterního kostela, pohled zvenku
Klášter Zlatá Koruna, rajský dvůr
Kleť, chata s rozhlednou na vrcholu hory, historické foto, foto: Wolf
Koněspřežná dráha, dobová ilustrace z 19. století
Koněspřežná dráha, dobový nákres vozu nákladní dopravy
Koněspřežná dráha, druhá přepřahací stanice na českém území - Bujanov, stav k roku 1925
Koněspřežná dráha, model krytého vozu Hanibal určeného pro přepravu osob
Koněspřežná dráha, násep a zbytky posledního strážního domku na českém území 500 metrů od státní hranice, stav k roku 1925
Koněspřežná dráha, zbytky dřevěného mostu 400 metrů od státní hranice, stav k roku 1925
Koněspřežná dráha, zbytky kolejí v Holkově u Velešína, foto: V. Šimeček
Kostel sv. Mikuláše v Boleticiích
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, celkový pohled
Kostel v Boleticích, historické foto
Kostel v Brloze
Kostel v Dolním Dvořišti, podzimní nálada
Kostel v Pohorské vsi
Kostel v Pohorské vsi, interiér s kazatelnou
Kostel v Polné na Šumavě
Kostel ve Chvalšinách, klenba v interiéru
Kořenští z Terešova, znak
Krouhač zelí z počátku 20. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Kuklov, trosky hradiště
Kuklov, trosky hradiště
Kuklov, trosky hradiště
Kvítkův Dvůr, hospodářské stavby u vjezdu do areálu
Kvítkův Dvůr, hospodářské stavby u vjezdu do areálu
Kvítkův Dvůr, včlenění architektury do krajinného rámce
Křemže, kostel archanděla Michaela
L
Letohrádek Kratochvíle, malba - sokolník
Letohrádek Kratochvíle, malba - sokolník
Lov na medvěda oštěpem, grafika z roku 1699
Lovecký motiv na malované venkovské truhle z 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
M
Madona vyšebrodská, kolem roku 1420
Mapa kulturních a historických památek regionu Český Krumlov, autor Aleš Zelenka
Mapka rozsahu rožmberského panství v letech 1590 a 1611
Máselnice z 2. poloviny 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Medvědobijec Stanislav Jungwirth, historické foto
Mistr vyšebrodského oltáře, Ukřižování vyšebrodské, kolem roku 1380
Model akropole se svatyní z keltského oppida v Třísově, Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově
Model domu pašijových her v Hořicích na Šumavě, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Momentka z utkání I. b třídy, přes ležícího protihráče proniká útočník Werner
N
Nakládání prostic na soumary v Pasově, rekonstrukce, kresba Jiří Petráček
Nálezy z keltského oppida Třísov, doba laténská
Nestor jihočeského badmintonu pan Jiří Frendl
Notový zápis české milostné písně z konce 15. století
O
Obchodníci s vínem, dobová ilustrace z roku 1546
Omlenička, barokní kostel z roku 1732, tympanon vstupního portálu se znakem hrabat Nützů a Thürheimů z 1. poloviny 18. století, foto: Lubor Mrázek
Omlenička, kaplička u bývalých lázní
Opora B týmu SK Koalko Josef Haláček
Opora prvoligového družstva badmintonu Jan Doucha
P
Papírny Loučovice, historické foto závodu Vltavský mlýn
Papírny Větřní, historické foto závodu
Papírny Větřní, papírenské stroje
Papírny Větřní, papírenské stroje a zaměstnanci
Pašijové hry v Hořicích na Šumavě
Pašijové hry v Hořicích na Šumavě, foto: Libor Sváček
Plán Českého Krumlova, kolorovaná kresba cca 1700, detail s pohledem na historické jádro města, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov
Plán Českého Krumlova, kolorovaná kresba cca 1700, detail s popiskami, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov
Plán Českého Krumlova, kolorovaná kresba cca 1700, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov
Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - Panna Marie s Ježíškem, foto: Jos. Prokopec
Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - Poslední večeře Páně, foto: Jos. Prokopec
Podmalby na skle, Šumava, 2. polovina 19. století - sv. Florián, foto: Jos. Prokopec
Pohled na bývalou tvrz Slavkov ze západní strany
Pokutní registra, zápisky pijáků z 16. století, "Má klisna klepouchá (pochroumaná) a má žena poctivosti nemá"
Poslední vory na řece Vltavě, 9.7.1971
Poutní kostel Kájov
Poutní kostel Kájov, klenba interiéru kostela
Poutní kostel Kájov, trůnící Madona,1502
Poutní kostel Svatý Kámen, celek
Poutní kostel Svatý Kámen, celek
Poutní kostel Svatý Kámen, interiér poutního kostela
Poutní kostel Svatý Kámen, kaple se zázračným pramenem, exteriér
Poutní kostel Svatý Kámen, pohled do interiéru kaple se zázračným pramenem
Poutní kostel Svatý Kámen, pohled do interiéru kostela
Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu, kříž na kameni, kde dle legendy odpočívala Panna Marie, foto: Lubor Mrázek
Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu, novorománská kaple Panny Marie z 19. století, vstupní portál, v popředí jedno ze zastavení křížové cesty, foto: Lubor Mrázek
Poutní místo Maria Rast u Vyššího Brodu, novorománská kaple Panny Marie z 19. století, vstupní portál, v popředí kamenná kazatelna, foto: Lubor Mrázek
Pracovníci v papírně Větřní, historické foto
Ptačí hrádek u Českého Krumlova, celek
Ptačí hrádek u Českého Krumlova, hist. foto, kol. r. 1920, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov
Ptačí hrádek u Českého Krumlova, hist. foto, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea Český Krumlov, foto J. Seidel, 1916
Ptačí hrádek u Českého Krumlova, pohled do kopule
Ptáčník, dřevořez z roku 1555
R
Rožmberk nad Vltavou, hrad a obec, historické foto, foto: J.Seidel
Rožmberk nad Vltavou, kostel, foto: Lubor Mrázek
Rožmberk nad Vltavou, kostel, kroužená klenba presbytáře,1510
Rožmberk nad Vltavou, zámecká zahrada, historické foto, foto: J.Seidel
Rytířská zbroj v ohnivém kruhu, foto: Libor Sváček
Řeka Vltava při povodni v Českém Krumlově roku 1993
S
Sáně používané v minulosti ke svážení dřeva k plavení po Schwarzenberském plavebním kanálu
Schwarzenberský plavební kanál s dělníky při plavení dřeva, historické foto
Schwarzenberský plavební kanál, dřevaři při vázání dřeva, historické foto
Schwarzenberský plavební kanál, kamenná stěna
Schwarzenberský plavební kanál, kamenné koryto
Schwarzenberský plavební kanál, plující kmeny v korytě kanálu, historické foto
Schwarzenberský plavební kanál, portál tunelu
Schwarzenberský plavební kanál, ústí tunelu pod Jeleními vrchy, koryto kanálu při plavení dřeva, historické foto
Skládání soli v Prachaticích, rekonstrukce, kresba Jiří Petráček
Snopy obilí na poli, historické foto
Socha Panny Marie u Medvědího příkopu zámku Český Krumlov, replika originálu z konce 18. století
Socha sv. Jana Nepomuckého na mostě Dr. Edvarda Beneše v Českém Krumlově
Socha sv. Josefa s Ježíškem, 18. stol., most nad Medvědím příkopem zámku Český Krumlov
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba elektrárny ve Vyšším Brodě, historické foto
Stavba železniční trati v Křemži - Mříči, historické foto
Stolice a nářadí na výrobu dřeváků, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Stříbrní z ME juniorů Istambul 97, bří. Turkové, F. Brožová, H. Milisová, 2. vlevo nahoře prezident EBU T. Berg
Sv. Barbora z kostela Svatý Tomáš, 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Sv. Petr (vlevo) a Sv. Pavel (vpravo) z kostela ve Svérázu, 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Svéráz kostel s gotickou kaplí
Svéráz, hřbitov
Šermíři při souboji, foto: Libor Sváček
Štípání dřeva a výroba dřeváků, zimní práce obyvatel Šumavy - historické foto
Štvaní jelena, dřevořez z roku 1555
Šumava, zimní svážení polenového dříví na ručních saních, historické foto, foto: Seidel
T
Tvrz Chlum, pohled na bývalou tvrz přestavenou na sýpku
Tvrz Chlum, pohled na bývalou tvrz z východní strany
Tvrz Chlumeček, obytná budova
Tvrz Chlumeček, pohled na hospodářský dvůr
Tvrz Kladenské Rovné, celkový pohled
Tvrz Pasovary
Tvrz Pasovary
Tvrz Tichá, celkový pohled
Tvrz Tichá, zbytky obytné věže
Tvrz Štěkře
Tvrz Štěkře, pohled na obytné jádro tvrze
Tvrz Štěkře, pohled z jihovýchodu
Třísov, model brány keltského oppida
U
Ulice Parkán v Českém Krumlově, povodeň, historické foto, foto: F.Wolf
V
Velešín, kostel sv. Jakuba, foto: V. Šimeček
Velešín, kostel sv. Václava - exteriér se hřbitovem, foto: V. Šimeček
Velešín, kostel sv. Václava - exteriér, věž, foto: V. Šimeček
Vítkův Hrádek, pohled na obytnou věž
Vítkův Hrádek, stěna obytné věže
Vítkův Hrádek, stěna obytného paláce
Vodotrysk v parku zámku Červený Dvůr, historické foto
Vrtané a hlazené nástroje z doby kamenné, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Výlet na vorech, historické foto
Vyorávač brambor zvaný čert - historické foto z regionu Český Krumlov
Vyšebrodský oltář, detail
Vyšší Brod, historický plán areálu kláštera
Vyšší Brod, historický plán areálu kláštera
Vyšší Brod, letecký pohled
Vyšší Brod, socha sv. Anny od Josefa Dietricha z 1. poloviny 18. století, celek, foto: Lubor Mrázek
Vyšší Brod, socha sv. Jana Nepomuckého, foto: Lubor Mrázek
Z
Zámek Červený Dvůr - park, někdejší fontána
Zámek Červený Dvůr - park, pařez po uťatém stromu
Zámek Červený Dvůr, exteriér, foto: Libor Sváček
Zámek Červený Dvůr, hospodářské budovy
Zámek Červený Dvůr, park
Zámek Červený Dvůr, park, bažantnice
Zámek Červený Dvůr, park, domeček z kůry stromů - detail stěny
Zámek Červený Dvůr, park, domeček z kůry stromů, v popředí studna
Zámek Červený Dvůr, park, obelisk
Zámek Červený Dvůr, park, plán zahradního divadla z roku 1782
Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, celek
Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail
Zámek Červený Dvůr, rokokový sál s výmalbou Františka Jakuba Prokyše, rok 1757, detail výmalby nad krbem
Zámek Omlenička, arkýře z 19. století, foto: Lubor Mrázek
Zámek Omlenička, v pozadí věž barokního kostela, foto: Lubor Mrázek
Zlatá Koruna, letecký pohled na klášter a okolí
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, pohled do školy a část mapy
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení dobové podoby kláštera Zlatá Koruna
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení dobových dopravních prostředků
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení jezdců na koni
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení lovu
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení nebe, země a pekla
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení porážky dobytka
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení poutníků
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení různých lidských činností
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení různých lidských činností
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení vodní dopravy
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení výroby papíru
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení zemědělských prací
Znak Beneše z Michalovic
Znak Benešova nad Černou
Znak cechu kramářů
Znak cechu malířů
Znak cechu rybářů
Znak cechu zlatníků
Znak cechu šermířů
Znak Chvalšin
Znak Dolního Dvořiště
Znak Frymburka
Znak Horní Plané
Znak Horního Dvořiště
Znak Hořic na Šumavě
Znak Kaplice
Znak Křemže, původně erb Jana Smila z Křemže
Znak Přídolí
Znak Rožmberku nad Vltavou
Znak Rožmitálu na Šumavě
Znak Velešína
Znak Višňů z Větřní
Znak Vyššího Brodu
Znak Zlaté Koruny
Zpěvník potulného pěvce z 15. století
Zřícenina hradu Dívčí Kámen
Zřícenina hradu Dívčí Kámen
Zřícenina hradu Dívčí kámen, letecký pohled, foto: Lubor Mrázek
Železa na chytání medvědů
Železárna v Holubově - Adolfově - historické foto
Železniční viadukt v Dobrkovicích u Českého Krumlova
 
 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung