SEZNAMY MĚSTO REGION ZÁMEK ČASOVÁ
OSA
KLÍČOVÁ SLOVA

 
Seznam obrázků a fotografií oddílu Město objekty


A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Z

D
Dlouhá č. p. 100, detail
Dlouhá č. p. 100, polocelek
Dlouhá č. p. 29, celek
Dlouhá č. p. 30, detail sgrafitové výzdoby fasády objektu
Dlouhá č. p. 30, dveře
Dlouhá č. p. 30, okno
Dlouhá č. p. 31, celek
Dlouhá č. p. 31, Cikánská jizba
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, exteriér, fasáda
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, exteriér, fasáda
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, exteriér, Rožmberský trubač Řehoř Schamper
Dlouhá č. p. 90
Dlouhá č. p. 91
Dlouhá č. p. 92, celek
Dlouhá č. p. 93, celek
Dlouhá č. p. 94, celek
Dlouhá č. p. 95
Dlouhá č. p. 96
Dlouhá č. p. 97, 98
Dlouhá č. p. 99
Dlouhá č. p. 99, portál v přízemí
Dlouhá č. p. 30, R-galerie
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, celkový pohled z Dlouhé ulice
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, celkový pohled ze Soukenické ulice
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, ozdobné okenní šambrány
Dlouhá č. p. 32, Vlašský dvůr, vnitřní nádvoří objektu
Dlouhá č. p. 91, obraz na fasádě
Dlouhá č. p. 94, vstupní portál
Dlouhá č. p. 99, hlavní průčelí, pětilistá renesanční rožmberská růže na fasádě
C
Český Krumlov - Předmostí u Horní brány, olej z 1. polovina 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov architektura
Český Krumlov, spojovací chodba, úsek mezi objektem Zámek č. p. 56 a minoritským klášterem, znaky Viléma z Rožmberka a jeho třetí manželky Anny Marie Bádenské, freska, foto: Ladislav Pouzar
Český Krumlov, výstavní hala Mezinárodního kulturního centra Egona Schieleho, foto: Libor Sváček
H
Horní 154, lunety na hlavním průčelí
Horní 154, lunety, detail
Horní 154, pohled ze severní strany od kostela sv. Jošta
Horní 154, rožmberský znak nad vstupním portálem
Horní č. p. 146, arkýř s rožmberskou růží
Horní č. p. 146, celek
Horní č. p. 146, portál
Horní č. p. 147, celek
Horní č. p. 147, historické foto
Horní č. p. 148, celek
Horní č. p. 148, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek
Horní č. p. 149, atikový štít
Horní č. p. 149, celek
Horní č. p. 150, celek
Horní č. p. 151 a následující objekty v Horní ulici, historické foto
Horní č. p. 151, celek
Horní č. p. 151, interiér
Horní č. p. 151, interiér
Horní č. p. 151, interier
Horní č. p. 154, hotel Růže, terasa, historické foto
Horní č. p. 154, hotel Růže, vstup, historické foto
Horní č. p. 154, požár někdejšího hotelu Růže, historické foto, foto: F.Wolf
Horní č. p. 155, Prelatura, znak preláta Františka Kfellera
Horní č. p. 156, přední průčelí
Horní č. p. 156, zadní průčelí
Horní č. p. 157, celek
Horní č. p. 157, celkový pohled, foto Lubor Mrázek
Horní č. p. 158, celek
Horní č. p. 159, Kaplanka, celek
Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen dcery pekaře Matyáše Planckla - Anežky
Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen Jetřicha Slatinského ze Slatinky
Horní č. p. 159, Kaplanka, náhrobní kámen pekaře Matyáše Planckla
Horní č. p. 170
Horní č. p. 26-27, pension Barbakán
Horní č. p. 144, celek
Horní č. p. 147, celek, foto: Lubor Mrázek
Horní č. p. 149, celek
Horní č. p. 152, celkový pohled z Horní ulice
Horní č. p. 152, celkový pohled z míst, kde stávala Horní brána
Horní č. p. 152, Okresní vlastivědné muzeum
Horní č. p. 152, Okresní vlastivědné muzeum, zimní nálada, foto: Libor Sváček
Horní č. p. 154, hotel Růže, sluneční orloj na jižní fasádě objektu, foto: V. Šimeček
Horní č. p. 155, Prelatura, arkádová chodba
Horní č. p. 155, Prelatura, celkový pohled z Horní ulice
Horní č. p. 155, Prelatura, nádvoří
Horní č. p. 155, Prelatura, nádvoří
Horní č. p. 157 - detail stropní výmalby
Horní č. p. 157 - detail stropní výmalby
Horní č. p. 158, celek
Horní č. p. 159, Kaplanka, celek
Horní č. p. 159, Kaplanka, detail, kamenná rožmberská růže na arkýři
Horní č. p. 159, Kaplanka, pohled od kostela sv. Víta
Horní č. p. 159, tzv. Kaplanka z let 1514 - 1520, foto: Pavel Slavko
Hradební č. p. 60
Hradební č. p. 60
Hradební č. p. 60, architektonické prvky
Hradební č. p. 60, mansardová střecha
K
Kájovská č. p. 55, celek
Kájovská č. p. 55, vstupní portál
Kájovská č. p. 56, celek
Kájovská č. p. 56, celek
Kájovská č. p. 56, pohled od řeky Vltavy
Kájovská č. p. 57 a 59, boční průčelí
Kájovská č. p. 57 a 59, celek
Kájovská č. p. 58, celek
Kájovská č. p. 62
Kájovská č. p. 62, celek
Kájovská č. p. 62, sgrafita lemující okna do ulice
Kájovská č. p. 62, vstupní portál
Kájovská č. p. 63, celek
Kájovská č. p. 63, klenba v přízemí
Kájovská č. p. 64, celek
Kájovská č. p. 64, medailon na fasádě
Kájovská č. p. 65, celek
Kájovská č. p. 66, celek
Kájovská č. p. 67, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek
Kájovská č. p. 67, celkový pohled, stav před rekonstrukcí
Kájovská č. p. 68, celek
Kájovská č. p. 68, celek
Kájovská č. p. 68, freska na fasádě
Kájovská č. p. 69, obraz Madony
Kájovská č. p. 54, detail renesanční výmalby průčelí objektu, sv. Jakub
Kájovská č. p. 54, foto: Pavel Slavko
Kájovská č. p. 54, Na louži, tzv. Krčínův dům, foto: Pavel Slavko
Kájovská č. p. 58, arkýřek ve východní části
Kájovská č. p. 58, průčelí
Kájovská č. p. 68, fresky
Kájovská č. p. 68, fresky
Kostelní č. p. 161, celek
Kostelní č. p. 161, okna v bočním průčelí
Kostelní č. p. 166, Ubytování Pártlová
Kostelní č. p. 168, celek
Kostelní č. p. 169, celek
Kostelní č. p. 161 a 162 - hudební škola, zadní trakt, pohled od řeky Vltavy, historické foto
Kostelní č. p. 162, průčelí nad řekou Vltavou
Kostelní č. p. 162, přední průčelí
Kostelní č. p. 162, zadní průčelí
Kostelní č. p. 163, celek
Kostelní č. p. 163, detail
Kostelní č. p. 164, celek
Kostelní č. p. 164, pohled z Kájovské
Kostelní č. p. 165, celek
Kostelní č. p. 165, portál
Kostelní č. p. 167, celek
Kostelní č. p. 167, portál
Kostelní č. p. 169, portál
L
Latrán č. p. 1, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 103, Věžní
Latrán č. p. 104, Budějovická brána, detail, sluneční hodiny, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 104, Budějovická brána, pohled směrem do města Český Krumlov, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 104, Budějovická brána, pohled směrem z města Český Krumlov, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 105, Budějovická brána, klenba, průhled směrem do města
Latrán č. p. 105, Věžní
Latrán č. p. 106, celek
Latrán č. p. 11, celek
Latrán č. p. 11, portál
Latrán č. p. 12, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 12, historické foto
Latrán č. p. 12, interiér, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 12, interiér, freska a strop, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 12, interiér, freska u dveří, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 12, klenuté stropy v interiéru, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 13, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 138, Jelení zahrada, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 14, celek
Latrán č. p. 14, exteriér, freska, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 14, patro
Latrán č. p. 147 a 149, celek od Budějovické brány, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 147, celek od silnice, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 147, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 15, celek
Latrán č. p. 15, celek
Latrán č. p. 15, gotická freska v přízemí, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 15, polocelek
Latrán č. p. 15, přízemí, gotické malby s postavami světců, Mistr Zátoňského oltáře, 1. polovina 15. století, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 15, přízemí, gotické malby s postavami světců, Mistr Zátoňského oltáře, 1. polovina 15. století, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 16, boční průčelí, sgrafitová fasáda
Latrán č. p. 16, boční průčelí, vstup
Latrán č. p. 16, celek
Latrán č. p. 16, klenba vstupní síně
Latrán č. p. 16, klenba vstupní síně
Latrán č. p. 16, klenba vstupní síně
Latrán č. p. 17, celek
Latrán č. p. 17, malovaná síň v přízemí, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 17, malovaná síň v přízemí, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 18, celkový pohled, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 18, renesanční ostění vstupu a oken
Latrán č. p. 18, štít hlavního průčelí
Latrán č. p. 180, celek
Latrán č. p. 181, Nové Město
Latrán č. p. 19, celek
Latrán č. p. 19, obraz Madony nad portálem, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 19, znak pod oknem, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 19, znak pod oknem, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 193, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 193, celek
Latrán č. p. 2, celkový pohled od řeky Vltavy
Latrán č. p. 2, Disc CLASSIC
Latrán č. p. 2, roh
Latrán č. p. 20, arkády v jižním dvorním průčelí, pohled ze vstupních prostor
Latrán č. p. 20, arkády v jižním dvorním průčelí, pohled ze vstupních prostor
Latrán č. p. 20, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 20, historické foto
Latrán č. p. 20, jižní dvorní průčelí s arkádami
Latrán č. p. 20, portál
Latrán č. p. 21, celek
Latrán č. p. 21, historické foto
Latrán č. p. 22, celek
Latrán č. p. 22, celkový pohled, historické foto
Latrán č. p. 22
Latrán č. p. 23
Latrán č. p. 24, celek
Latrán č. p. 25, polocelek
Latrán č. p. 26, Nové Město, vstupní portál
Latrán č. p. 26, Nové Město
Latrán č. p. 27, detail, znak Anny Rožmberské z Rogendorfu
Latrán č. p. 27, pivovar
Latrán č. p. 28, bašta - zbytky původního městského opevnění
Latrán č. p. 28, celkový pohled
Latrán č. p. 29, Nové Město
Latrán č. p. 3, celek
Latrán č. p. 30, Dobrkovická
Latrán č. p. 31, Dobrkovická
Latrán č. p. 32, celkový pohled
Latrán č. p. 33, celek
Latrán č. p. 34, celek
Latrán č. p. 35, celek
Latrán č. p. 36, Nové Město, celek
Latrán č. p. 36, Nové Město, detail sgrafitové výzdoby fasády
Latrán č. p. 36, Nové Město
Latrán č. p. 36, sgrafita
Latrán č. p. 37, bývalý dům Jetřicha Slatinského ze Slatinky
Latrán č. p. 37, celek
Latrán č. p. 37, detail kamenné růže, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 37, historické foto
Latrán č. p. 37, kameny na rohu domu, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 38, celek
Latrán č. p. 39, historické foto
Latrán č. p. 39, Rožmberský jezdec, freska, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 39
Latrán č. p. 4, celek
Latrán č. p. 40, celek
Latrán č. p. 41, celek
Latrán č. p. 41, historické foto
Latrán č. p. 42, celek
Latrán č. p. 43, celek
Latrán č. p. 43, sgrafita na fasádě
Latrán č. p. 44
Latrán č. p. 44
Latrán č. p. 48, celek
Latrán č. p. 48, portál
Latrán č. p. 49, celek
Latrán č. p. 49, celek
Latrán č. p. 49, freska
Latrán č. p. 5, celek
Latrán č. p. 5, Čekobanka, foto: Libor Sváček
Latrán č. p. 51, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 52, Klášterní ulice, celek
Latrán č. p. 52, Klášterní ulice, detail překladu vstupního portálu
Latrán č. p. 53, alchymistické symboly ve sgrafitové výzdobě bočního průčelí domu , foto: Pavel Slavko
Latrán č. p. 53, celek
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 1. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 10. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 2. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 3. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 4. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 5. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 6. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 7. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 8. z deseti etap v životě muže
"Latrán č. p. 53, detail, renesanční cyklus "Běh života", 9. z deseti etap v životě muže
Latrán č. p. 53, historické foto, Josef Seidel, foto: J.Seidel

"Latrán č. p. 53, polocelek, renesanční cyklus "Běh života"
Latrán č. p. 53, průčelí s alchymistickými symboly v Klášterní ulici, foto: Pavel Slavko

Latrán č. p. 54, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 54, klenba v průjezdu
Latrán č. p. 54
Latrán č. p. 55, celek
Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta ve městě Český Krumlov, renovované interiéry, schodiště ve věži, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 6, bývalý kostel sv. Jošta, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 6, celek
Latrán č. p. 6, klenba vstupní síně
Latrán č. p. 6, vstupní portál
Latrán č. p. 67, celek z ulice
Latrán č. p. 67, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 67, celek
Latrán č. p. 68, celek
Latrán č. p. 68, klenba ve vstupní hale
Latrán č. p. 68, obraz nad vstupním portálem, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 69, celek
Latrán č. p. 7, celek
Latrán č. p. 70, celek
Latrán č. p. 71, celek
Latrán č. p. 72, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 72, celek
Latrán č. p. 72, malby
Latrán č. p. 73, celek
Latrán č. p. 73, portál
Latrán č. p. 74, celek
Latrán č. p. 74, štít
Latrán č. p. 75 a 76, historické foto
Latrán č. p. 75, celek
Latrán č. p. 76, celek
Latrán č. p. 77, arkýř
Latrán č. p. 77, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 77, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 77, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 77, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 77, celek
Latrán č. p. 77, fasáda
Latrán č. p. 77, hotel U města Vídně, historické foto
Latrán č. p. 77, hotel u města Vídně, historické foto
Latrán č. p. 77, hotel U Města Vídně, historické foto
Latrán č. p. 78, celek z Pivovarské ulice
Latrán č. p. 78, celek
Latrán č. p. 78, historické foto
Latrán č. p. 78, vstupní portál
Latrán č. p. 79, celek
Latrán č. p. 80, celek
Latrán č. p. 80, volutové štíty
Latrán č. p. 81, celkový pohled, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 81, historické foto
Latrán č. p. 82, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 83, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 84, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 84, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 85, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 86, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 87, celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 89, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 90, celek
Latrán č. p. 91, celek
Latrán č. p. 92, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 92, V Jámě
Latrán č. p. 92,93, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 93, celek
Latrán č. p. 95, celek
Latrán č. p. 96, celek
Latrán č. p. 98 celek, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 98, celek, foto: Lubor Mrázek
Latrán č. p. 99 až 103
Latrán č. p. 99, 100, 100, Věžní - detail vstupu
Latrán č. p. 99, 100, 100, Věžní, celek
Latrán č. p. 99, celek
Latrán v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček
Linecká č. p. 41, celkový pohled
Linecká č. p. 60, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek
M
Masná č. p. 128, pohled z Radniční ulice
Masná č. p. 130, pohled z Masné ulice
Masná č. p. 129, portál
Masná č. p. 129, z druhé strany
Masná č. p. 130, celek, pohled z Parkánu
Masná č. p. 131
Masná č. p. 131, celek
Masná č. p. 131, portálek v průčelí
Masná č. p. 132, pohled z Masné ulice
Masná č. p. 132, pohled z ulice Parkán
Masná č. p. 133, pohled z ulice Parkán
Masná č. p. 133, pohled z Masné ulice
Masná č. p. 134, pohled z Masné ulice
Masná č. p. 134, pohled z ulice Parkán
Masná č. p. 135, boční průčelí
Masná č. p. 135, celek
Masná č. p. 136, celek
Masná č. p. 136, celek
Masná č. p. 136, portál
Masná č. p. 137, polocelek
Masná č. p. 138, celek
Masná č. p. 139, celek
Masná č. p. 139, gotické okno
N
Na kovárně v Českém Krumlově, historické foto
Na ostrově č. p. 171, celek
Na Ostrově č. p. 86, celek
Na ostrově č. p. 87,pohled od řeky
Na ostrově č. p. 88, celek
Na Ostrově č. p. 171, Restaurace a penzion Na Ostrově
Na strově č. p. 87, celek
Náměstí Svornosti č. p. 1, Eggenberský znak na čelní fasádě
Náměstí Svornosti č. p. 1, klenba
Náměstí Svornosti č. p. 1, Schwarzenberský znak na čelní fasádě
Náměstí Svornosti č. p. 1, vstupní portál
Náměstí Svornosti č. p. 1,znak Českých zemí a města Český Krumlov na čelní fasádě
Náměstí Svornosti č. p. 2, celek
Náměstí Svornosti č. p. 2, klenba
Náměstí Svornosti č. p. 2, prampouch nad Šatlavskou ulicí
Náměstí svornosti č. p. 3, průčelí, foto: Jiří Domin
Náměstí Svornosti č. p. 4, Investiční a poštovní banka
Náměstí Svornosti č. p. 4, výzdoba kolem oken
Náměstí Svornosti č. p. 55, pohled z náměstíčka Na Louži
Náměstí Svornosti č. p. 5-6, polocelek fasády
Náměstí Svornosti č. p. 6, celek
Náměstí Svornosti č. p. 7, celek
Náměstí Svornosti č. p. 7, polocelek fasády
Náměstí Svornosti č. p. 8-9, bufet, cukrárna a penzion Krumlovská fontána
Náměstí Svornosti č. p. 9 detail, rožmberská pětilistá růže na fasádě
Náměstí Svornosti č. p. 9
Náměstí Svornosti č. p. 9, krakorec
Náměstí Svornosti č. p. 9, lavabo
Náměstí Svornosti č. p. 10, celek
Náměstí Svornosti č. p. 10, renesanční ostění oken a výzdoba fasády
Náměstí Svornosti č. p. 12, busta vyšebrodského opata Antonína Neumanna (řádovým jménem Oswald)
Náměstí Svornosti č. p. 12, 13 a 14, historické foto
Náměstí Svornosti č. p. 12, arkýře na bočním průčelí
Náměstí Svornosti č. p. 12, celek
Náměstí Svornosti č. p. 12, celek, historické foto
Náměstí Svornosti č. p. 12, vstupní portál
Náměstí Svornosti č. p. 13 a č. p. 14, historické foto
Náměstí Svornosti č. p. 13, celek
Náměstí Svornosti č. p. 14, renesanční nástěnné malby interiéru
Náměstí Svornosti č. p. 14, vstupní portál
Náměstí Svornosti č. p. 15, celek
Náměstí Svornosti č. p. 15, Raiffeisen bank, pobočka Český Krumlov
Náměstí Svornosti č. p.15, vstupní portál
O
Okresní soud v Českém Krumlově
Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově, č. p. 152
P
Panenská č. p. 38
Panenská č. p. 38, zazděný portál v přízemí
Panská č. p. 16, vstupní portál
Panská č. p. 16, znak města Český Krumlov na průčelí domu
Panská č. p. 17
Panská č. p. 17, vstupní portál
Panská č. p. 18, vstupní portál
Panská č. p. 20
Panská č. p. 21
Panská č. p. 21, exteriér, freska
Panská č. p. 21, vstupní portál
Panská č. p. 22, celek
Panská č. p. 16 - rohový pohled - průčelí do náměstí a Panské ulice
Panská č. p. 17, pětilistá rožmberská růže na fasádě
Panská č. p. 18, celek
Panská č. p. 19, celkový pohled
Panská č. p. 19, sedlový portálek v přízemí
Panská č. p. 19, vstupní síň
Panská č. p. 19, vstupní síň
Panská č. p. 22, celek
Parkán č. p. 103, celek
Parkán č. p. 104, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 105, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 106, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 107, freska na fasádě
Parkán č. p. 107, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 108, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 109, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 110, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 111, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 112, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 112, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 113, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 114, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 114, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 115, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 115, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 116, detail hlavního průčelí
Parkán č. p. 116, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 117, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 118, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 118, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 119, exteriér, freska
Parkán č. p. 119, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 119, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 120, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 120, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 120, pohled z ulice Parkán
Parkán č. p. 121, celek
Parkán č. p. 122, celek
Parkán č. p. 123, celek
Parkán č. p. 123, celek
Parkán č. p. 124, celek
Parkán č. p. 125, celek
Parkán č. p. 126, celek
Parkán č. p. 127, vstup do objektu
Parkán č. p. 102, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 102, pohled z Radniční ulice
Parkán č. p. 104 od řeky
Parkán č. p. 104, nástěné obrazy v průčelí
Parkán č. p. 105, pohled od řeky
Parkán č. p. 105, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 106, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 107, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 108, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 109, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 110, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 111, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 113, celek
Parkán č. p. 116, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 117, pohled od řeky Vltavy
Parkán č. p. 126 - v popředí, štít objektu Masná č. p. 137
Parkán č. p. 127, celek
Pohled do střední části ulice Latrán v Českém Krumlově, historické foto
Pohled od řeky Vltavy na Rybářskou ulici č. p. 2, 3 a 4
R
Radniční č. p. 101, celkový pohled
Radniční č. p. 102, rohové kameny
Radniční č. p. 23, celek
Radniční č. p. 25, portál
Radniční č. p. 26, portál
Radniční č. p. 27, celkový pohled, foto: Lubor Mrázek
Radniční č. p. 27, čelní fasáda, foto: Lubor Mrázek
Radniční č. p. 28, celek
Radniční č. p. 28, zadní trakt
Radniční č. p. 29
Radniční č. p. 129, celek
Radniční č. p. 23, vstupní portál
Radniční č. p. 24, celek
Radniční č. p. 25, celek
Radniční č. p. 26, celek
Radniční č. p. 27 - zbytky kamenného ostění okénka, stav před rekonstrukcí
Radniční č. p. 27, interiér vstupní síně
Radniční č. p. 27, klenba ve vstupní síni
Radniční č. p. 27, portál
Radniční č. p. 27, stav před rekonstrukcí
Radniční č. p. 28, detail fasády
Rooseveltova č. p. 25, celek
Rooseveltova č. p. 26, celkový pohled
Rooseveltova č. p. 26, přední průčelí
Rooseveltova č. p. 29, celek
Rooseveltova č. p. 30, celek
Rooseveltova č. p. 31, celek
Rooseveltova č. p. 32, celek
Rooseveltova č. p. 33, celek
Rooseveltova č. p. 34, celek
Rooseveltova č. p. 35, celek
Rooseveltova č. p. 37, celek
Rooseveltova č. p. 38, celek
Rooseveltova č. p. 40, celek
Rooseveltova č. p. 41, celek
Rooseveltova č. p. 42, celek
Rooseveltova č. p. 44, celek
Rooseveltova č. p. 45 a 46, celek
Rooseveltova č. p. 48, celek
Rooseveltova č. p. 49, celek
Rooseveltova č. p. 65, celek
Rooseveltova č. p. 66, celek
Rooseveltova č. p. 67, celek
Rooseveltova č. p. 67, celek
Rooseveltova č. p. 69, celek
Rooseveltova č. p. 28
Rooseveltova č. p. 36
Rooseveltova č. p. 39
Rooseveltova č. p. 47, celek
Rooseveltova č. p. 50, celek
Rooseveltova č. p. 51, celek
Rooseveltova č. p. 52, celek
Rooseveltova č. p. 53, celek
Rooseveltova č. p. 54, celek
Rooseveltova č. p. 55, hostel U Vodníka
Rooseveltova č. p. 56, Po vodě
Rooseveltova č. p. 57, Po vodě
Rooseweltova č. p. 56, hostel U Vodníka
Rybářská 41, celkový pohled
Rybářská 41, freska v průčelí
Rybářská č. p. 1, celek
Rybářská č. p. 1, exteriér, fasáda
Rybářská č. p. 1, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 13, 14, 15, celkový pohled
Rybářská č. p. 13, celek
Rybářská č. p. 14, celek
Rybářská č. p. 2, celek
Rybářská č. p. 20, celek
Rybářská č. p. 23, celek
Rybářská č. p. 24, celek
Rybářská č. p. 24, průčelí se štítem
Rybářská č. p. 28
Rybářská č. p. 28, celek
Rybářská č. p. 3, celek
Rybářská č. p. 31, celek
Rybářská č. p. 34, celek
Rybářská č. p. 35, celek
Rybářská č. p. 36, celek
Rybářská č. p. 36, nárožní kámen
Rybářská č. p. 36, sgrafita
Rybářská č. p. 36, sgrafita a nárožní kámen
Rybářská č. p. 37, celek
Rybářská č. p. 37, detail fasády
Rybářská č. p. 38, celek
Rybářská č. p. 39, celek
Rybářská č. p. 39, portálek v průčelí
Rybářská č. p. 4, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 4, pohled z Rybářské ulice
Rybářská č. p. 4, vstupní portál
Rybářská č. p. 40, celek
Rybářská č. p. 5, Hostel Ryba
Rybářská č. p. 6, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 6, pohled z Rybářské ulice
Rybářská č. p. 7, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 7, pohled z Rybářské ulice
Rybářská č. p. 7, pohled z ulice
Rybářská č. p. 8, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 8, pohled z Rybářské ulice
Rybářská č. p. 8, vstupní portál
Rybářská č. p. 2, pohled od řeky Vltavy
Rybářská č. p. 2, sedlová šindelová střecha
Rybářská č. p. 4, historické foto
Rybářská č. p. 5, celek od vody
S
Soukenická č. p. 173
Soukenická č. p. 173, polocelek
Soukenická č. p. 33
Soukenická č. p. 35
Soukenická č. p. 35, fasáda, fragmenty fresky ze 70. let 15. století - sv. Florián, kůň v kolébce a zakuklenec
Soukenická č. p. 36
Soukenická č. p. 36, dveře
Soukenická č. p. 36, ulice
Soukenická č. p. 37
Soukenická č. p. 39, nárožní kameny
Soukenická č. p. 40
Soukenická č. p. 40, vstupní portál
Soukenická č. p. 41, freska na fasádě
Soukenická č. p. 42, celek
Soukenická č. p. 43, celek
Soukenická č. p. 43, vstupní portál
Soukenická č. p. 44
Soukenická č. p. 39, celek
Soukenická č. p. 40, hlavní průčelí, Madona se sv. Janem Nepomuckým
Soukenická č. p. 40, trámový strop
Šatlavská č. p. 140, pohled z Masné ulice, foto: Pavel Slavko
Šatlavská č. p. 140, průčelí nárožního domu, foto: Pavel Slavko
Šatlavská č. p. 141, celek
Šatlavská č. p. 142, celek
Šatlavská č. p. 143, průčelí domu, foto: Pavel Slavko
Široká č. p. 172, celek
Široká č. p. 45, celkový pohled
Široká č. p. 46, celek
Široká č. p. 47, celek
Široká č. p. 47, vstupní portál
Široká č. p. 48, celek
Široká č. p. 48, celek
Široká č. p. 48, celek
Široká č. p. 48, freska na fasádě
Široká č. p. 50, celek
Široká č. p. 50, sgrafita
Široká č. p. 50, sgrafita na průčelí
Široká č. p. 51, celek
Široká č. p. 52, celek
Široká č. p. 52, gotický portálek v průčelí
Široká č. p. 70 a 71, celkový pohled
Široká č. p. 70 a 71, centrum Egona Schiele, dvorek
Široká č. p. 70 a 71, dvorek
Široká č. p. 72, celkový pohled
Široká č. p. 72, vstupní portál
Široká č. p. 73, celek
Široká č. p. 74, celek
Široká č. p. 74, klenba vstupní síně, celek
Široká č. p. 75, celek
Široká č. p. 75, freska na fasádě
Široká č. p. 76, celek
Široká č. p. 76, fresky na fasádě
Široká č. p. 77, celek
Široká č. p. 77, vstupní portál
Široká č. p. 78, celkový pohled
Široká č. p. 79, pohled od řeky Vltavy
Široká č. p. 80 až 82, pohled od řeky Vltavy
Široká č. p. 80, vstupní portál
Široká č. p. 82, pohled od řeky Vltavy
Široká č. p. 82, pohled z mostu
Široká č. p. 83, celek
Široká č. p. 84 a 85, celek
Široká č. p. 85, pohled od řeky Vltavy
Široká č. p. 89, celek
Široká č. p. 45, vstupní portál
Široká č. p. 49, freska
Široká č. p. 53, celkový pohled
Široká č. p. 70-71, znak města Český Krumlov na fasádě objektu
Široká č. p. 71, Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho, celkový pohled
Široká č. p. 75, dvorek
Široká č. p. 75, klenby ve vstupní síni
Široká č. p. 79
Široká č. p. 80, celek
Široká č. p. 80, pohled z Ostrova
Široká č. p. 81, celek
Široká č. p. 82, celek
Široká č. p. 84, celek ze Široké
Široká č. p. 89, celek
V
Václav Jansa, Jezuitská kolej v Českém Krumlově, olej
Vilém Fischer, pohled do Dlouhé ulice v Českém Krumlově s budovou Vlašského dvora v popředí, akvarel
Vojenská správa v Českém Krumlově
W
Wilhelm Fischer, obraz Budějovické brány v Českém Krumlově
Z
Zámecké schody č. p. 10
Zámecké schody č. p. 8
Zámecké schody č. p. 9
Zámecké schody č. p. 9
 
 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung