SEZNAMY MĚSTO REGION ZÁMEK ČASOVÁ
OSA
KLÍČOVÁ SLOVA

 
Seznam obrázků a fotografií oddílu Město historie


A - B - C - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Z

A
A. Haun, Pohled na Český Krumlov, počátek 20. století
Adalbert Stifter, historická pohlednice
Alchymisté v laboratoři, dobová ilustrace
Alchymistická symbolika: "oculatus abis" - staneš se jasnovidným, dobová ilustrace
Antonín Zwiefelhofer
B
Basové píšťaly varhan v kapli sv. Jiří na zámku v Českém Krumlově
Bašta u pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově
Bavor Rodovský z Hustiřan, bájný had Ureburus - symbol alchymie
Bohuslav Coufal, kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov, akvarel
Břidlicová psací tabulka, historická učební pomůcka, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
C
Cechovní privilegium z roku 1786
Český Krumlov - část dřevěného vodovodního potrubí z 19. století z Rybářské ulice, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov - detail dřevěného vodovodního potrubí z 19. století z Rybářské ulice, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov - Pieta, počátek 15. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov - Portrét hrobníka, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov - Portrét hrobníkovy ženy, rok 1700, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov - sv. Wolfgang, počátek 16. století, plastika v nadživotní velikosti, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov před rokem 1835, olej na plátně, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov, grafitový důl, horníci ve svátečních uniformách, historické foto
Český Krumlov, koexistence historické a novodobé architektury
Český Krumlov, kostel sv. Jošta při úplňku, foto: Libor Sváček
Český Krumlov, meandr řeky Vltavy, foto: V.Šimeček
Český Krumlov, pivovarská zahrada, letecký pohled
Český Krumlov, pohled na město - obraz sestavený z kousků slámy a dřeva, 60. léta 17. století
Český Krumlov, pohled na zámeckou věž a město z Havraní skály, foto: Libor Sváček
Český Krumlov, sídliště Domoradice, panelová zástavba, 70. léta 20. století
Český Krumlov, Snímání z kříže, kolem roku 1600, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Český Krumlov, Vyšehrad, administrativní budova
Český Krumlov, zámecká věž s pěticípou hvězdou, historické foto po roce 1950
Český Krumlov, Zámek č. p. 59 - Hrádek, detail figurální výzdoby fasády
Český Krumlov, Zámek č. p. 59 - Zámecká věž, detail výmalby
Čtrvť Plešivec v Českém Krumlově, pohled od řeky Vltavy, historické foto
D
Dobová řezba prubířské pícky
Dobový výjev, flétnista a loutnistka, 1543
E
Eggenberská pečeť, foto: Josef Prokopec
Eggenberská tapiserie, znak Ruprechta z Eggenberku
Erb Jana Oldřicha z Eggenberku
F
Ferdinand Runk, Zámek Český Krumlov s Lazebnickým mostem a zámeckou věží, kvaš, počátek 19. století
Fontána Lvíček v Jelení zahradě, stav k roku 1998
Fotografie z vystoupení divadelního ochotnického souboru Českokrumlovská scéna z roku 1970
Friedrich Bernard Werner, veduta Českého Krumlova, polovina 18. století
G
Grafit
H
Historické vyobrazení vaření piva
Horní brána na přelomu 18. a 19. století ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl
Horní brána, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Horní č. p. 154, hotel Růže, grafika slunečního orloje na jižní fasádě objektu
Horní č. p. 155, Deska preláta Loberschinera z r. 1865
Horní č. p. 159, Kaplanka, pohled do Horní ulice, historické foto, foto: F.Wolf
Horní č. p. 159, Kaplanka, v pozadí kostel sv. Víta a obyvatelé města Český Krumlov, historické foto, foto: J.Wolf
Horní č. p. 159, Kaplanka, v pozadí kostel sv. Víta a obyvatelé města Český Krumlov, historické foto
Horní č.p. 153, celek
Horní č.p. 153, detail hlavního průčelí, znak cechu řezníků
Hostina, dobová ilustrace, 1537
Hřbitov města Český Krumlov
Hřbitov města Český Krumlov
I
Inventarium musicum, soupis rožmberských hudebnin a nástrojů z roku 1610
Inventář pokojů, ve kterých bydlel Edward Kelley a John Dee
J
Jan Willenberg, zabíjení vepře, 1604
Jelení zahrada v Českém Krumlově, historické foto s někdejším bazénem
K
Kájovská brána vnější po roce 1842. Autor: V. Codl
Kájovská brána vnější, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Kájovská brána vnitřní, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Kájovská č. p. 54, Krčínův dům bez odkrytých renesančních maleb, historické foto
Kájovská č. p. 54, malířská výzdoba fasády, detail
Kájovská č. p. 54, malířská výzdoba fasády, detail
Kájovská č. p. 60 a 61, historické foto
Kájovská ulice, zbytky původního městského opevnění Českého Krumlova, historické foto
Kájovské brány Rekonstrukce podoby bran před rokem 1841 ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl
Kájovské brány Schematický nákres ranného stavebního vývoje bran a přilehlých objektů Autor: V. Codl
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, detail výmalby ambitu
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, detail výmalby ambitu
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, interiér, kaple
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, kalvárie celek
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, pohled do ambitu
Kaple na Křížové hoře v Českém Krumlově, vstup do ambitu
Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov, foto: Libor Sváček
Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov, historické foto, foto: F.Wolf
Kaple sv. Martina v Českém Krumlově, detail oltáře, foto: Jos. Prokopec
Kaple sv. Martina v Českém Krumlově, interiér
Kašna "Lvíček" v Jelení zahradě v Českém Krumlově
Kašna a morový sloup na náměstí v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček
Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail
Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail
Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail
Kašna na náměstí v Českém Krumlově, detail
Kašna na Parkánu v Českém Krumlově
Kašna v Kostelní ulici v Českém Krumlově
Kašna v Masné ulici
Kašna v Rooseveltově ulici
Kostel sv. Jošta v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Jošta v Českém Krumlově, v pozadí zámek, v popředí vory na řece Vltavě, historické foto, foto: Wolf
Kostel sv. Víta s původní barokní věží ve městě Český Krumlov, historické foto
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, detail hlavního oltáře s aliančním znakem Jana Kristiána I. z Eggenberku a jeho manželky Marie Arnoštky z Eggenberku, rozené ze Schwarzenberku
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, detail výzdoby, dřevěné plastiky
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, fresky z 1. poloviny 15. století s výjevy: Ukřižování, sv. Veronika, sv. Alžběta, sv. Magdalena a sv. Kateřina
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, hlavní oltář, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, hlavní varhany, pohled na klávesy
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, hlavní varhany, pohled na píšťaly
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, hlavní varhany
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, interiér kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1725
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, klenba hlavní lodi, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, křtitelnice, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Anny Marie Rožmberské z Bádenu u vstupu do kaple sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Apolonie Lautové a její dcery Elisabety
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen kameníka Michala Rubika a jeho rodiny
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, náhrobní kámen Viléma z Rožmberka u vstupu do kaple sv. Jana Nepomuckého
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, nástěnná malba s postavou sv. Kateřiny, 1420
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled do hlavní lodi a na hlavní oltář
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled na vstup do kaple Jana Nepomuckého
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled od řeky Vltavy, foto: Libor Sváček
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, pohled z presbytáře do hlavní lodi
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, varhany na kůru literátského bratrstva z roku 1716, celek
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, varhany na kůru literátského bratrstva
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově, vstupní portál
Kostel sv. Víta ve městě Český Krumlov, klenební pole hlavní lodi se znakem německého stavitele Linharta z Aldenberku
Kování z rakví ze hřbitova u kaple sv. Martina, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Krumlovský sborník, počátek 15. století, ďábel přistrkuje hříšníky do pekelné tlamy
Krumlovský sborník, počátek 15. století, pekelná brána v podobě dračí tlamy
Kříž na nábřeží řeky Vltavy v Českém Krumlově, zimní pohled, foto: Libor Sváček
L
"Laboratoř středověké lékárny kolem r. 1500
Larán č.p. 13, kašna na nádvoří objektu, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 50, klášter klarisek, v popředí kašna
Latrán č. p. 50, minoritský klášter, klášterní kostel, průčelí, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 50, minoritský klášter, pohled od řeky Vltavy, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 50, minoritský klášter, pohled z Tramína, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 50, minoritský klášter, věž klášterního kostela, foto: Ladislav Pouzar
Latrán č. p. 53, detail výzdoby, historické foto, foto: J.Seidel
Latrán č. p. 53, historické foto
Latrán č.p. 104 - Budějovická brána, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Latrán v Českém Krumlově, dlaždiči, historické foto, foto: Wolf
Latránská brána u Lazebnického mostu, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Latránská brána, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Lazebnický most v Českém Krumlově, plastika Jana Nepomuckého
Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, kavalír v zahradě s ananasem
Letohrádek Bellarie v zámecké zahradě v Českém Krumlově, malířská výzdoba - František Jakub Prokyš, 2. polovina 18. století, detail výzdoby stěn dolního patra, kavalír v zahradě
Liber depictus, Český Krumlov 1. polovina 14. století, Apokalyptická žena
Liber depictus, Český Krumlov 1. polovina 14. století, Šalamoun, král David a Betsabe
Liber depictus, Český Krumlov 1.polovina 14. století, Svatý Vít a kejklíři
Linecká č. p. 55, bývalé jezuitské letní sídlo, historické foto
Ludvík Kuba, trh na náměstí v Českém Krumlově, olej
M
Malé parkoviště v Jelení zahradě, Český Krumlov
Město Český Krumlov, dominanta zámecké a kostelní věže, foto: V. Šimeček
Město Český Krumlov, dominanta zámecké a kostelní věže, foto: V.Šimeček
Městská brána u Lazebnického mostu, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Městská brána v Radniční ulici - vnitřní, Rudolf Thür, kresba z let 1914 - 1916
Městské divadlo v Českém Krumlově
Mlácení obilí, dobová ilustrace
Mlýn u Českého Krumlova, historické foto, foto: J.Wolf
Mokrá u Černé v Pošumaví, pohled do odvodňovací štoly Josef
Mokrá u Černé v Pošumaví, portál odvodňovací štoly Josef
Mořská panna, bílá paní a mořský stařec v Rumyší díře
N
Náhrobní kámen Josefa Schreinera z Rosenecku na nádvoří Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Náhrobní kámen školního ředitele Johanna Michaela Wanke na nádvoří Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Nález podlahy dlážděné zvířecími kostmi v Široké č.p. 74, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Náměstí v Českém Krumlově, v pozadí kostel sv. Víta s barokní věží, historické foto
Návrh uniformy pro žáky Schwarzenberského hospodářského ústavu v Českém Krumlově, 1820, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov.
Návrh uniformy pro žáky Schwarzenberského hospodářského ústavu v Českém Krumlově, 1820, Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov.
O
Obraz Dělení růží, I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov
Obraz Dělení růží, zámek
Orba na poli, historické foto
Osvobození Českého Krumlova 1945, americká a česká armáda na náměstí při přehlídce
Osvobození Českého Krumlova 1945, americká armáda, česká vojenská hudba
Osvobození Českého Krumlova 1945, americká armáda, vyznamenání řádem Bílého lva za statečnost
Osvobození Českého Krumlova 1945, odjezd velení americké armády
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Babička, představení z roku 1969
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert, představení z roku 1969
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, představení Kráska a zvíře
Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, točna s diváky, historické foto
Otáčivé hlediště ve zámecké zahradě Český Krumlov, historické foto dřevěné točny
Otisk perníkářské formy ve tvaru krále, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Otisk perníkářské formy ve tvaru šlechtického páru, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
P
Pečeť Vítka z Prčice s pětilistou růží na praporci a štítu zbrojnoše
Perníkářská forma ve tvaru děťátka v zavinovačce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Perníkářská forma ve tvaru hvězdy s Pannou Marií a Ježíškem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Perníkářská forma ve tvaru srdce, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Perníkářská forma ve tvaru šlechtičny s vějířem, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Petr Vok z Rožmberka, portrét v životní velikosti
Petr Vok z Rožmberka, portrét z Diadochu Bartoloměje Paprockého, 1602
Pivovarník při vaření piva, historizující kresba
Plánek hřbitova u kaple sv. Martina
Pohár s původním schwarzenberským znakem, 19. století
Pohled do dolní části ulice Latrán v Českém Krumlově, v popředí kašna, historické foto
Pohled do Masné a Šatlavské ulice v Českém Krumlově, historické foto
Pohled na město Český Krumlov od Vyšehradu, historické foto
Pohled na město a zámek - 1. pol. 19. stol. V popředí Budějovická a vnější Latránská brána. Autor: V. Codl
Pohled na město Český Krumlov z Havraní skály, historické foto, foto: J.Seidel
Pohled na pivovar a pivovarskou zahradu v Českém Krumlově z Havraní skály, historické foto
Pohled na řeku Vltavu a Rybářskou ulici v Českém Krumlově, historické foto
Porážka dobytka, dobová ilustrace
Prokyšův sál v Horní č.p. 155, celek
Prokyšův sál v Horní č.p. 155, detail
Prubířská pícka přepalovače stříbra ze 16. století, archeologický nález z Radniční č. p. 27, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Průhled Dlouhou ulicí v Českém Krumlově, historické foto
Průhled Radniční ulicí v Českém Krumlově, historické foto
Přenosné varhany od Caspara Neumanna z počátku 18. století
R
Radniční ulice v Českém Krumlově, historické foto
Rodokmen pánů z Eggenberka
Rodokmen pánů z Krumlova
Rodokmen pánů z Rožmberka
Rodokmen pánů ze Schwarzenberku
Rodokmen Vítkovců
S
Scéna z představení divadelního ochotnického souboru Českokrumlovská scéna, "Nebe na zemi"
Schwarzenberský rodokmen, celek
Schwarzenberský rodokmen, detail s pohledem na Schwarzenberské državy v pozadí
Schwarzenberský rodokmen, detail s pohledem na zámek Český Krumlov
Schwarzenberský znak
Sídliště Mír v Českém Krumlově, novodobá architektura 90. let 20. století
Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově 1998, Jan Kačer jako Vilém z Rožmberka
Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově 1998, rytířský turnaj na koních
Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově 1998, Slavnosti slunovratu na zámeckých terasách, boj sv. Jiří s drakem
Symbol řádu minoritů
Synagoga ve městě Český Krumlov
Synagoga ve městě Český Krumlov
Šatlavská ulice v Českém Krumlově, průhled se zámeckou věží, foto r. 1965, foto: Karel Mrázek
Široká č. p. 74, klenba vstupní síně, Eggenberský znak, detail, foto: Josef Prokopec
Široká č. p. 74, klenba vstupní síně, Rožmberský znak, detail, foto: Josef Prokopec
Široká ulice v Českém Krumlově, historické foto z nadhledu
Široká ulice v Českém Krumlově, historické foto
Široká ulice v Českém Krumlově, jarmark, historické foto
Široká ulice v Českém Krumlově, v popředí obyvatelé města, v pozadí zámek, historické foto
T
Tkalcovský stav z počátku 19. století, sbírkový fond Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově
Tvrz Drahoslavice u Českého Krumlova, alianční znak Jana Kristiána I. z Eggenberku a Marie Arnoštky z Eggenberku, rozené ze Schwarzenberku
U
Ulice Parkán v Českém Krumlově, povodeň, historické foto, foto: J.Seidel
Ulička na Plešivci v Českém Krumlově, soudobí obyvatelé města, historické foto
Úvodní list ustanovení výuky na Schwarzenberském hospodářském ústavu
V
Varhany na kůru literárů v kostele sv. Víta ve městě Český Krumlov, historické foto, foto: B.Kerschner
Varhany v kapli sv. Jiří na zámku v Českém Krumlově z roku 1753
Varhany v kapli sv. Jiří na zámku v Českém Krumlově z roku 1753
Větřní, papírna, historické foto, foto: Wolf
Vnější část zachovaných městských hradeb ze 16. století v Kájovské ulici směrem k řece Vltavě, foto: Pavel Slavko
Vnější Kájovská brána Vývoj terénu a staveb před branou v 18. a 19. století Překreslené detaily z obrazů B. Wemera a FL. Maschka
Vnější Latránská brána v pohledu od jihu. Autor: V. Codl
Vnější Radniční brána. Autor: V. Codl
Vnitřní Kájovská brána na počátku 19. století Rekonstrukce: V. Codl
Vnitřní Latránská brána a kostel sv. Jošta v 70. letech 18 století ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl
Vnitřní Radniční brána - 1. pol. 19. století ve srovnání se stavem v r. 1998. Autor: V. Codl
Vyšívaný alianční znak Schwarzenberků a Lichtensteinů
Vyobrazení broskve z Mattioliho herbáře z roku 1562
Vzducholoď Zeppelin letí nad Českým Krumlovem, historické foto
W
W. Jamnitzer, Perspectiva corporum regularium, Norimberk 1568
Wilhelm Fischer, obraz náměstí v Českém Krumlově
Z
Zámecké schody v Českém Krumlově, historické foto
Zámek a město Český Krumlov, pohled od "Paraplíčka" u Vyšehradu, historické foto
Zámek Český Krumlov, archeologický nález, barevně glazované renesanční akroterium (nefunkční ozdobný nástavec kachlových kamen), 2. polovina 16. století
Zámek Český Krumlov, archeologický nález, kostěná soustružená rukojeť zdobená rytím, konec 17. století
Zámek Český Krumlov, archeologický nález, píšťalka ve tvaru ptáčka se zvířecí hlavičkou, 2. polovina 17. - 1. polovina 18. století
Zámek Český Krumlov, obraz Dělení růží, Antonín Streer, 1742, detail
Zbytky městského opevnění v Hradební ulici v Českém Krumlově
Zbytky městského opevnění v Hradební ulici v Českém Krumlově
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení dobových hudebních nástrojů
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení hornické práce v dole
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení hostiny
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení kovářského řemesla
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení květinové zahrady
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení měšťanské kuchyně
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení péče o domácí zvířectvo
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení práce v zahradě
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení scény v lázni
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení školy
Zlatokorunská škola, učební pomůcka z 18. století, vyobrazení výroby piva
Znak Anny Marie Bádenské, renesanční pokoje zámku Český Krumlov
Znak Anny Marie z Eggenberku
Znak cechu kovářů
Znak cechu nožířů
Znak cechu pekařů
Znak cechu řezníků
Znak Jana Antonína z Eggenberku
Znak Jošta III. z Rožmberka
Znak Kateřiny Braniborské, znaková chodba zámku Český Krumlov
Znak města Český Krumlov
Znak města Český Krumlov
Znak města Český Krumlov
Znak města Český Krumlov
Znak města Český Krumlov
Znak pánů z Hradce
Znak pánů z Krumlova
Znak pánů z Krumlova
Znak pánů z Landštejna a Třeboně
Znak pánů z Rožmberka
Znak pánů ze Sezimova Ústí
Znak Viléma z Rožmberka
Znak Žofie Brunšvické, znaková chodba zámku Český Krumlov
 
 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung