Vodácká turistika na Vltavě
 

Plavidlem po Vltavě - průvodce nejzajímavějšími místy
aneb Několik návodů jak si poradit s přírodním živlem a nepopudit vltavská božstva

Plavidlem po řece Vltavě

Motto :
Co nezabije, to mě utuží.
Kde jiní končí, my začínáme...
Každá vlna nezalije...
Celou řeku nevypiješ...

Následujícími řádky nechceme konkurovat knižnímu vodáckému průvodci Vltavou ani vymýšlet a formulovat již vymyšlené a formulované; snad pouze shrnout a doplnit výše uvedenou literaturu o několik nevýznamných objevů našeho výzkumně vývojového vodáckého kolektivu v proudu stále tekoucího oboru.

V našem regionu dělíme Vltavu na tyto sjízdné úseky :
Horní Vltava (od Lenory po Novou Pec)
Vodní nádrž Lipno
Přehradní hráz Lipno – papírny Loučovice
Papírny Loučovice – vyrovnávací nádrž Vyšší Brod
Dolní Vltava : Vyšší Brod – Český Krumlov
Dolní Vltava : Český Krumlov
Dolní Vltava : to ostatní za Českým Krumlovem

Horní Vltava :
od Lenory 396 ř.km - přes Soumarský most 390 ř.km - do Nové Pece 363,6 ř.km

Horní část Vltavy nad Lipenskou přehradou má zcela jiný charakter než dolní část. Úsek pod Lenorou (765 m n.m.) s tiše plynoucí vodou, množstvím zákrut, tišin a tůní (výjimečně doplněný malou peřejí), úchvatnou šumavskou přírodou s rozeklanými stromy a s rašeliništi, je v jakékoliv roční době balzámem na duši. Řeka žije a každým dnem se mění. Hledá si nové koryto, obchází nové překážky. Za normálního průtoku vody nehrozí většího nebezpečí. Avšak není možné se spoléhat na to, jak úsek za zákrutou vypadal loni. Pozor na padlé stromy.

Úsek, ve kterém s kompasem řeku netrefíš. Při jízdě se smiř s tím, že některé lokality uvidíš vícekrát a z mnoha stran. Sluníčko se zblázní a bude svítit jednou do zad, jednou do tváře. Prodloužit si cestu nástupem na vodu z Lenory doporučuji při větší vodě. Tábořit lze pouze v Lenoře, poté u Soumarského mostu, dále až v  Nové Peci (750 m n.m.). V případě nouze lze řeku opustit na levém břehu u mostu u obce Pěkná (ř. km 373,5) a dojít cca 700 m k silnici I. třídy mezi Horní Planou a Volary.

Ze Soumarského mostu lze v pohodě do Nové Pece dorazit za 6 hodin. Prosíme : nedrážděte ochránce přírody, protože uškodíte všem vodákům. Upozorňuji na Statut řeky Vltavy, ve kterém je mnoho zakotvených podmínek týkajících se ochrany přírody (i když některé jsou pro mne méně pochopitelné, jako např. zákaz plavení v zimních měsících, kdy na vodu jede pouze ten, který hledá víc, než jen hospody a možnost se vybouřit).

(Při vodě vylité z břehů a nárazovém 100 km/h větru lze cestu stihnout za necelé 3 hodiny – moc nedoporučuji – byl to občas mezi stromy a větvemi boj o přežití. Řeka přestane respektovat koryto a jde přímo za svým cílem.)

Jestliže chceš vychutnat horní pasáže, nejezdi v houfu davového šílenství (někdy i pseudovodáků) v období letních prázdnin. Probouzející se jaro, stejně jako období, kdy se ukládá Šumava ke spánku, ti při pohledu z lodě vyčistí hlavu od civilizačního marastu.


Vodní nádrž Lipno :
z Nové Pec 363,8 ř.km po hráz vodního díla Lipno 329,5 ř.km

Máš-li dost času a sil a buduješ si biceps i v hlavě, můžeš si Lipno také zkusit. Zde voda neteče, zde voda stojí. Je jí moc a čeká tě dlouhá cesta.

Večerní univerzita mladého lodníka

Snad na její úvod několik rad :
Neriskuj nejkratší cestu, drž se stále blízko břehu.
Černá hladina věstí déšť a vítr, metrové vlny během několika minut nejsou výmyslem od hospodských stolů.
Cti rady a chování rybářů na lodích – když oni unikají z vodní plochy, unikej také.
Závěrem : Lipno si pravidelně každý rok bere životy jako svoji daň.


Přehradní hráz Lipno (329,5 ř. km)

Přiznávám – to je jez, který jsem ještě nejel.

Původní koryto pod Lipenskou přehradou (přehradní hráz 329,5 ř.km – obvyklý start slalomové trati 329,4 ř.km – konec peřejnatého úseku nad kostelem sv. Prokopa 327,5 ř. km – jez u papíren, začátek peřejí 326,1 ř. km – Vrata 325,3 ř.km – konec peřejnatého úseku, začátek vyrovnávací nádrže Vyšší Brod 320,7 ř. km - hráz vyrovnávací nádrže Vyšší Brod 319,1 ř. km.

Zajímavý úsek, který není vodáckým průvodcem podrobněji popsán. Po vystavení Lipenského vodního díla je voda vedena od turbín podzemním kanálem (v té době největším podzemním dílem v republice) až do Vyššího Brodu.

Těsně pod betonovou hrází Lipna (705 m n.m.) začíná přírodní vodní kanál. Mezi obrovské balvany je několik hodin v roce při mistrovstvích ČR, mistrovstvích světa a světových pohárech z Lipenské nádrže vypuštěn vodní živel, se kterým se perou v malých kajacích, singl a deblkanoích borci české i světové špičky. Jedná se o vodu pravdy. Nelze zde trénovat jindy než pár hodin před závodem (většinou je pouštěna tréninková voda několik dní před závody - vždy na určitý čas během dne), zde se jen závodí, a kdo umí, ten umí … Voda si razí cestu původním korytem přes Loučovice a Čertovu stěnu až do vyrovnávací nádrže nad Vyšším Brodem. Úsek lze z hlediska příležitostného návštěvníka (nezávodníka) rozdělit na níže uvedené čtyři části.

Závodní slalomová trať pod přehradní hrází

Úsek označený jako WWIV, s cca 150 m WWV (mimořádně těžká voda, extrémní peřeje, válce a víry, znalost terénu nutná, terén vhodný jen pro specialisty a špičkové jezdce. Způsob klasifikace se mění, snižuje se zvyšující se kvalitou materiálů a lodí. Ber tyto údaje jako základní informaci o obtížnosti.

První část začíná asi 100 m od stavidla Lipenské nádrže a končí prahem přibližně v místech, kde na pravém břehu začíná souvislý porost stromů. Tato část se kryje se slalomovou tratí. Budeš-li mít štěstí, trpělivost a odhodlání, můžeš ji sjet v době, kdy dojede poslední závodník toho dne a není ještě zavřený vodní příval.

Peřejnatý úsek na konci slalomové trati po tišinu nad kostelem sv. Prokopa 327,5 ř. km

Úsek označený jako WWIV.

Druhá část navazuje bezprostředně na první - začíná prahem těsně pod spodním koncem parkovací plochy a končí na "oleji" (klidná voda) nad kostelem sv. Prokopa nad obcí Loučovice. Na obou koncích je uvedená pasáž přístupná autem k nastupování i vystupování z vody. Každý se může na vlastní nebezpečí s vodou poprat – ideální podmínky pro raft či kajak s cílem na klidné vodě. Sjeďte si na raftu alespoň jednou tuto část před zkoušením těžších úseků pod Loučovicemi. Pozor však na časy závodů. Slalom sice končí v první části, sjezdová trať však vede celou druhou částí až ke sv. Prokopovi, někdy končí až pod třetí částí - nad Vraty. Ve druhé části se také jezdí slalom raftů. Překážející turistická loď dokáže závodníkovi v jediném okamžiku zmařit závod i celoroční přípravu! Proto dbejte na zásadu nejezdit v žádném případě v závodní trati během závodu. Rozpis jednotlivých závodů je k dispozici u pořadatelů.

Využijte možnosti jet otevřené závody - sjezd raftů. Při závodech je zde vidět 30 až 50 raftů, směrem dolů na vodě, směrem proti vodě na střechách aut. V každém případě je nutno mít kvalitní vestu, přilbu, přiléhavé oblečení (nejlépe neopren) a pevné boty s sebou. I tento úsek si již vyžádal lidské životy.


Jez u papíren, začátek peřejí 326,1 ř. km – Vrata 325,3 ř.km

Třetí část je od druhé oddělena asi 2 km oleje s malou peřejkou uprostřed. Úsek začíná za železnou lávkou na spodním konci Loučovic. Nástup je možný u garáží na pravém břehu. Čeká vás 100 m "oleje" (klidná voda). Dále za zhruba půlmetrovým jezem začíná voda téci. Necháte nad sebou železnou lávku a vplujete do cca 150 m dlouhého úseku WWV. Za ním následuje klidná voda, původně s velkým množstvím větví a stromů (při kontrole a focení 10.3.1998 je tento úsek vykácen, stal se na čas přehlednější) - zde lze vystoupit na břeh a po přístupové cestě se dostat k nedaleké silnici nebo využit možnosti a po proudu si dojít prohlédnou nástup do poslední možné etapy plavby původním korytem. Cca 200 m po proudu jsou pověstná Vrata. Bez dokonalého zvládnutí této části nedoporučuji pokračování plavby v úseku pod Vraty.

Loučovice "Vrata" 325,3 ř. km - Čertova stěna cca 324 ř. km - začátek vyrovnávací nádrže Vyšší Brod 320,7 ř. km - hráz vyrovnávací nádrže Vyšší Brod 319,1 ř. km. Úsek Čertovy proudy ve starých průvodcích opět klasifikovaný jako WWVI – hranice sjízdnosti, všeobecně nesjízdný terén – sjízdné při vysokém riziku, mimořádně těžká voda, extrémní peřeje, válce a víry, znalost terénu nutná, terén vhodný jen pro specialisty a špičkové jezdce. Způsob klasifikace se mění, snižuje se zvyšující se kvalitou materiálů a lodí. Ber tyto údaje jako základní informaci.

Řeka Vltava, peřeje

Čtvrtá část má nástup 100 m nad Vraty u přístupové cesty od silnice Loučovice - Vyšší Brod. Kromě přilby, speciální vesty s házecím lanem a vhodného oblečení doporučuji i neoprénové rukavice a náhradní pádlo (móc se hodilo), popřípadě i náhradní prádlo. Kdo nejel, nepochopí, kdo ano, nezapomene. Hned úvod přináší napětí. Na "klidné vodě" mezi armovacími železy a zbytky betonových bloků musíš správně trefit  Vrata, což je asi čtyřmetrový sjezd betonovým oknem, na jehož konci je ostrá levá zatáčka s válci a křovinami, následovaná pravou zatáčkou s dalšími válci. Zde pochopíte, že voda teče s kopce. Vltava stihne stéci na úseku 5 km o cca 150 metrů výšky. Řečiště je vidět v úvodních pasážích max. 50 metrů před sebou. Pak se koryto ztrácí za horizontem balvanů a větví. Jedná se o dvacetiminutový boj s vodou.

Cestou je pouze několik možností k zaparkování ve vracáku nebo v klidnější vodě u břehu. V místech, kde je možno zaparkovat u břehu, doporučuji zastavit a prohlédnout si exponovaná místa na další cestě. Ve válci může být strom, který tam ještě před dvěma hodinami nikdo neviděl. Doporučuji si předem prohlédnout především pověstnou Škvíru (úzký průjezd při pravém břehu), kde čekají hordy krvežíznivých čumilů. Jak před Škvírou, tak před Schody je dobrá možnost zaparkovat u břehu. Po zdolání Schodů lze řeku opustit u levého břehu, kam lze dojet autem od vlakové zastávky Čertova stěna. Lze také pokračovat pravým ramenem mezi stromy a křovím dále, a po asi 500 m řeku opustit opět vlevo - zde je vidět silnice spojující vlakovou zastávku Čertova stěnaVyšším Brodem. Pokud se rozhodnete ještě pokračovat, lze dojet až na "olej" (klidná voda) vyrovnávací nádrže nad Vyšším Brodem. Zde končí extrém a pokračuje opět turistika či spíše otročina - po "oleji" se dá dostat až ke hrázi nádrže, která se tyčí nad kempem ve Vyšším Brodě.

Snad trochu rad pro připomenutí :
Nikdy nesedej na raft, jehož celá posádka jede divokou vodu na raftu poprvé.
Kvalitní záchranná vesta a přilba jsou nutnou podmínkou!
Neoprénové rukavice jsou velice vhodnou ochranou hřbetů rukou.
Na raftu musí vždy jeden velet.
Snaž se nevypadnout z raftu.
Když vypadneš, drž se raftu jako klíště.
Když se nechytíš, bojuj sám za sebe.
Nohy se snaž držet u těla a před sebou. Pod vodou se snaž chránit si hlavu rukama.


Dolní Vltava :

Vyššího Brodu 318,9 ř.km přes Rožmberk nad Vltavou - 308,7 ř.km a dále do Českého Krumlova - 283,1 ř.km

 Večerní univerzita mladého lodníka
Jak bylo uvedeno výše, Vltava má mnoho tváří. Pod vyrovnávací nádrží za Vyšším Brodem (550 m.n. m.) lze s minimem rizika prohlásit, že Vltava je celoročně sjízdná. Množství vody vypouštěné z vyrovnávací nádrže je regulováno a není výrazně ovlivňováno rozmary počasí. Řeka od klidného putování krajinou Národního parku Šumava, přes Lipno a rozervaný kaňon pod Čertovou stěnou vtéká do další své poklidné etapy hlubokým údolím k Českobudějovické pánvi. Cestu po Vltavě lze přirovnat jízdě po dálnici, která je díky regulovanému průtoku vody hojně vodáky využívána. Odpočívadla, pumpy pro doplňování pohonných hmot a loďoresty jsou na každém kroku. Jezy se staly kritickými křižovatkami s hrozbou nebezpečí (formulace určitě ne od vodáků), že se dálnice ucpe a bude docházet k dopravním nehodám s případnými ztrátami na životech. Proto se projektanti z Povodí Vltavy rozhodli řešit vzniklou situaci jakýmisi mimoúrovňovými křižovatkami, či snad spíše ohyzdnými betonovými zrychlovacími pruhy, které nesou zažitý název retardéry (od slova retardovaný ?).

Další krásné říční kilometry jsem shrnul do tabulky, kde si snad každý najdete pomocí hypertextu svou informaci.

Závěrem, prosím, využij možnosti doplnit tyto vodácké informace o své vlastní výjimečné objevy, postřehy a výkony, kterými máš i ty možnost pomoci návštěvníkům krásné Vltavy. Stránky budeme stále doplňovat a aktualizovat.

AHOJ !

E - mail : pouzar@ck.ipex.cz


Kilometráž (ř. km) : 318,9

Lokalita :
pod hrází vyrovnávací nádrže Vyšší Brod

O řece :
nástup k vodě z campu

Možnost občerstvení, doporučujeme :
mnoho možností ve městě Vyšší Brod

Přístup k vodě autem :
z kempu a z parkoviště u kláštera

Tábořiště :
AUTOCAMP Pod hrází

Nabídka programu :
Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě, Poštovní muzeum

Poznámka :
nejezdi pod přepad hráze vyrovnávací nádrže (utonutí v roce 1997 !)


Kilometráž (ř. km) : 317,9

Lokalita :
Jez u Bílého mlýna

O řece :
jez

Možnost občerstvení, doporučujeme :
mnoho možností ve městě Vyšší Brod

Přístup k vodě autem :
150 m pěšky kolonií zahrádek

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Klášter cisterciáků ve Vyšším Brodě, Poštovní muzeum


Kilometráž (ř. km) : 317,0 - 314,0

O řece :
rychlejší úsek s peřejemi

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ne

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne


Kilometráž (ř. km) : 314,95

Lokalita :
Jez Herbertov

O řece :
jez

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ne

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
ne


Kilometráž (ř. km) : 314,95 - 314,4

Lokalita :
Herbertov

O řece :
umělá slalomová dráha

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ne

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
ne

Poznámka :
obtížnost WWII - dodržuj odestup, obtížné předjíždení


Kilometráž (ř. km) : 312,6

Lokalita :
U tří veverek

Možnost občerstvení, doporučujeme :
sezónní stánek

Přístup k vodě autem :
z křižovatky na Kaplici, V. Brod a Rožmberk

Tábořiště :
ne


Kilometráž (ř. km) : 309,0

Lokalita :
Rožmberk

O řece :
mělčina

Možnost občerstvení, doporučujeme :
více možností v obci Rožmberk nad Vltavou

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
hotely, pensiony

Nabídka programu :
hrad, varhanní koncerty v kostele


Kilometráž (ř. km) : 308,5

Lokalita :
jez Rožmberk

O řece :
jez a retardér

Možnost občerstvení, doporučujeme :
více možností v obci Rožmberk nad Vltavou

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
hotely, pensiony

Nabídka programu :
hrad, varhanní koncerty v kostele


Kilometráž (ř. km) : 307,0

Lokalita :
pod Rožmberkem

O řece :
peřeje

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ano

Přístup k vodě autem :
cestou do kopce k hradu a poté na rozcestí sklesat ke kempu

Tábořiště :
Vodácké tábořiště Rožmberk


Kilometráž (ř. km) : 298,1

Lokalita :
pod Čeřínem (křižovatka na Větrnou a Malšín)

O řece :
panelový brod

Možnost občerstvení, doporučujeme :
sezónní v tábořišti, dále U Fíka, a další

Přístup k vodě autem :
na levém břehu a přebrodit, nebo přes most pod farou v Zátoni doprava a proti proudu cca 3 km

Tábořiště :
ano

Nabídka programu :
koupání


Kilometráž (ř. km) : 292,4

Lokalita :
Na Pískárně

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ano

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
Autocamp Na Pískárně - možnost ubytování v chatkách

Nabídka programu :
koupání


Kilometráž (ř. km) :290,2 - 288,2

Lokalita :
Dobrné - Větřní

O řece :
olej

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ne

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne


Kilometráž (ř. km) : 288,2

Lokalita :
Jez Větřní - papírny

O řece :
jez a retardér

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ne

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne


Kilometráž (ř. km) : 286,35

Lokalita :
Jez Spolí - pod počmáranou skálou

O řece :
jez

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ano

Přístup k vodě autem :
přes Český Krumlov a Nové Spolí na pravém břehu

Tábořiště :
vodácké tábořiště Spolí

Poznámka :
jediné tábořiště pro Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 285,4

Lokalita :
Nové Spolí

O řece :
olej

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ano

Přístup k vodě autem :
přes Český Krumlov a Nové Spolí na pravém břehu

Tábořiště :
vodácké tábořiště Spolí

Nabídka programu :
koupání, město Český Krumlov

Poznámka :
jediné tábořiště pro Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 284,9

Lokalita :
Jez Rechle, Český Krumlov

O řece :
jez

Tábořiště :
vodácké tábořiště Spolí

Nabídka programu :
Český Krumlov

Poznámka :
jediné tábořiště pro Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 284,4

Lokalita :
Český Krumlov

O řece :
peřeje

Přístup k vodě autem :
ano

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 284,14

Lokalita :
Jez U vozíčkárny, Český Krumlov

O řece :
jez

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 283,1

Lokalita :
Český Krumlov - Myší díra

Možnost občerstvení, doporučujeme :
Říční lázně Rumyší díra

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov

Poznámka :
ať tě nenapadne si zkrátit cestu městem pronášením Myší dírou, neboť Tě čeká nádherný úsek s jezy a úchvatnou architekturou


Kilometráž (ř. km) : 283,0

Lokalita :
Jez pod kostelem sv. Víta v Českém Krumlově, Český Krumlov

O řece :
jez a retardér

Přístup k vodě autem :
ne

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 282,85

Lokalita :
Jez U Plášťového mostu v Českém Krumlově

Jez na řece Vltavě pod kostelem sv. Víta v Českém Krumlově

O řece :
jez (U utopeného Pstroužka)

Možnost občerstvení, doporučujeme :
ano

Přístup k vodě autem :
parkoviště Jelenka 250 m

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 282,0

Lokalita :
Na fortně

O řece :
peřeje, betonové panely

Nabídka programu :
na pravém břehu je Myší díra, po přenesení cca 150m si můžeš průjezd městem zopakovat


Kilometráž (ř. km) : 282,0 - 281,0

Lokalita :
Český Krumlov, okolí pivovaru a bývalých jatek

O řece :
za malé vody kameny, peřeje

Možnost občerstvení, doporučujeme :

Přístup k vodě autem :
parkoviště pod poštou

Tábořiště :
ne

Nabídka programu :
Český Krumlov


Kilometráž (ř. km) : 269,0

Lokalita :
Jez Zlatá Koruna

O řece :
jez a retardér

Přístup k vodě autem :
na pravém břehu

Nabídka programu :
klášter Zlatá Koruna


Kilometráž (ř. km) : 268,6

Lokalita :
Zlatá Koruna

Přístup k vodě autem :
na pravém břehu

Tábořiště :
tábořiště

Nabídka programu :
klášter Zlatá Koruna

(lp)

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung