Jez Rožmberk
 

 Jez na řece Vltavě v Rožmberku nad Vltavou, mapa
– 308,5 ř. km

Popis :
třetí z deseti popisovaných jezů.
Nově vybudovaný jez. Těleso jezu je rozděleno na tři části : od levé strany štěrková propust přehrazená dřevěnými hranoly, uprostřed široká část s hranou jezu (přepad) a zcela vpravo nově zbudovaný vodní kanál pro lodě - retardér.

Překonání jezu :
Klasické překonání jezu proplutím betonovou příšerností nebo s přenášením vpravo.

Vodák hledá nové cesty.
Záleží na stavu vody, stavu a zručnosti posádky. Po obhlídce terénu 9.3.1998 vidím jako možnost skočit hranu jezu. Dosud na novém jezu nerealizováno. Nezapomeň, že jde o nový jez a pod jezem je ostré lomové kamení. Při budování nového jezu realizoval skok na zbytcích staré konstrukce jezu Martin s Leou. Celý proud řeky šel již zbudovanou otevřenou štěrkovou propustí v levé části jezu a zkušenější propustí projížděli.

Jez na řece Vltavě v Rožmberku nad Vltavou      Jez na řece Vltavě v Rožmberku nad Vltavou

Z vyprávění :
"Zakoukal jsem se po přede mnou jedoucím Pavlovi, neodhadl sílu proudu a bylo jasné, že jdeme přes hranu. Poslední povel, který jsem stihl vydat : Jsme v háji, starej se sama o sebe. Již jsem nestihl loď srovnat bokem a šli jsme tam. Já zůstal ve vodním válci a musel jsem pod vodou podél stěny jezu proplavat ven.".

(lp)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung