Jez Rechle
 

 Jez na řece Vltavě - Rechle, mapa
– 284,9 ř. km

Popis :
šestý z deseti popisovaných jezů.
Těleso jezu je rozděleno na dvě části : levá strana je tvořena širokou šikmou částí jezu a na pravé straně štěrkovou propustí. Na tělese jezu jsou čtyři pilíře dřevěné lávky – Rechlí. Levá i pravá část jezu je za nižšího stavu vody nesjízdná, hrana paty jezu je ostrá, kovová. Převýšení od paty k hladině vody pod jezem je asi 50 cm. U paty jezu je množství kamenů.

Překonání jezu :
Nabízejí se dvě možnosti překonání jezu. Přenášení vpravo nebo koníčkování po ploše vlevo. Volba záleží především na roční době a počasí. V létě za tepla je nejednodušší přistát zcela u levého břehu na hraně jezu, a překoníčkovat po ploše jezu na písčitou plážičku, ze které se velmi lehce odplouvá z klidné vody dále po proudu řeky. Při požadavku suché nohy jsou cca 20-30 m nad jezem na pravém břehu kovové schůdky. Odtud loď přeneste pod jez a opatrně mezi ostrými kameny nastupte do lodě k další plavbě.

Za vyššího stavu lze jez překonat po ploše. Do jezu najížděj ve směru proudu vody tekoucí přes jez (kolmo na hranu jezu) tak, abys na jezu ovládal loď co nejméně. Cestu mezi pilíři zvol dle průtoku vody po ploše a dle stavu koryta pod patou jezu – kamení větve, …
Štěrková propust bez větví a kamení by měla jít skákat. Na otevřené lodi na nás čeká.

Labužníci jezdí úzkou pasáží mezi štěrkovou propustí a prvním pilířem vpravo.

Jez na řece Vltavě - Rechle      Jez na řece Vltavě - Rechle

Pavel : "Na své stařičké kéni z roku 1920 jsem chtěl ukázat, jak jezdí říční vlci. S bagáží na palubě a elánem v srdci jsem vjel do škvíry mezi pilířem a propustí. Loď zachytila na hraně za dno a zastavila se. Zalila mne voda a já loď opustil. Při záchraně lodi jsem si vyhodil rameno a bagáž jsme chytali ještě 300 m po proudu. Asi to chtělo víc vody."

(lp)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung