Jez Herbertov
 

 Jez na řece Vltavě v Herbertově, mapa
- (u rekreačního střediska ČVUT Praha) – 314,95 ř. km

Popis :
druhý z deseti popisovaných jezů.
Těleso jezu je rozděleno na tři části: od levé strany široký oblý přepad, dále štěrková propust přehrazená dřevěnými hranoly do výšky cca 180 cm a zcela vpravo náhon na elektrárnu. Cesta do náhonu je chráněna železným zábradlím. Pozor na vtažení a poškození lodi. Proud vody za jezem pokračuje umělým slalomovým kanálem.

Překonání jezu :
Klasické překonání jezu počítá s přenášením přes betonový blok mezi štěrkovou propustí a náhonem elektrárny. Upozorňuji, že se vystupuje z hluboké vody buď na těleso jezu, nebo na dřevěné hranoly propusti. Dne 10.3.1998 stále existovala pomocná lávka, plošina z horní hrany štěrkové propusti pod úroveň jezu pro sklouznutí prázdné lodi. Pro lepší nasedání do lodi jsou na pravém břehu kanálu dvoje schody. Nasedá se do silného proudu, a proto méně zkušeným pomozte s vyplutím od břehu. Původní část koryta vlevo pod jezem je za normálního stavu vody nesjízdná. Jez lze při velkém zmatku velkého počtu lodí a vodáků nad jezem popřípadě koníčkovat po ploše z pilíře uprostřed jezu. Po překonání jezu čeká náročnější 300m dlouhý úsek kanálu, na kterém je obtížné předjíždět nebo se vyhýbat koupajícím se posádkám. Udržuj rozestupy.

Jez na řece Vltavě v Herbertově       Jez na řece Vltavě v Herbertově

Vodák jez jede. Záleží na stavu vody, stavu a zručnosti posádky. Doporučuji jet v singlu. Těleso jezu přejížděj šikmo. Trasu zvol tak, abys na dolní hraně jezu byl špičkou lodi u pilíře a pokračoval ke schůdkům umělého kanálu, kde přisedne háček.

Jednu ze sobot na začátku letní sezóny probíhá soutěž "Plavba kuriózních plavidel" z Vyššího Brodu do Rožmberku nad Vltavou. Jez v Herbertově je divácky nejnavštěvovanější.

(lp)

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung