Vyšebrodské divadelní dny
 

Vyšebrodské divadelní dny byly poprvé uspořádány Nadací Malá Šumava v roce 1995. Hlavním cílem bylo přinést na Vyšebrodsko nabídku divadelních představení a podpořit tak místní kulturu. Ve spolupráci s Městským kulturním zařízením Městského úřadu ve Vyšším Brodě a Divadelním ochotnickým souborem Hrudkováček z Vyššího Brodu se je podařilo úspěšně zorganizovat o víkendu 22.- 24. září 1995. Účastnilo se jich celkem sedm divadelních souborů a hlavním hostem přehlídky byl Boris Hybner se svým studiem GAG. Celkem navštívilo tuto divadelní přehlídku asi 400 diváků. V dalším roce byl stejnou nadací za spolupráce výše uvedených uspořádán druhý ročník od 4. do 6. října 1996. V jeho rámci vystoupilo šest divadelních souborů se sedmi představeními a hlavními hosty byli mimové Rudolf Papežík a Boris Hybner. Tento ročník Vyšebrodských divadelních dnů navštívilo přes 600 diváků, a to nejenom místních, ale např. z Lipna nad Vltavou, Loučovic, Horního Dvořiště, Horní Plané, Rožmberka nad Vltavou, Kaplice i Českého Krumlova a dalších. V obou ročnících se na Vyšebrodských divadelních dnech představily nejenom ochotnické, ale i profesionální soubory z jižních Čech. Během Vyšebrodských divadelních dnů 96 probíhala i „Velká malá soutěž Vyšebrodských divadelních dnů a Vyšebrodského zpravodaje", kdy se po ukončení přehlídky vstupenky slosovaly a pět výherců získalo zajímavé ceny. Zároveň byly Vyšebrodské divadelní dny 96 provázeny mimořádně příznivou odezvou ve veřejných sdělovacích prostředcích, jako jsou například Českokrumlovské listy, Vyšebrodský zpravodaj, MF- dnes, Rádio Faktor, Rádio Krumlov, Jihočeský rozhlas, ČNTS Nova.

Třetí ročník „Vyšebrodských divadelních dnů" však proběhl bez Nadace Malá Šumava, která se vzhledem k vlastním vnitřním změnám vzdala pořádání již dobře zaběhnuté akce. Aby nebyla přerušena poměrně úspěšná tradice, ujal se osiřelé přehlídky jako hlavní organizátor Divadelní ochotnický soubor Hrudkováček z Vyššího Brodu ve spolupráci se svým zřizovatelem, Městským kulturním zařízením Městského úřadu ve Vyšším Brodě. V dosti pokročilé době se vrhli nově ustavení pořadatelé do urputné snahy o záchranu Vyšebrodských divadelních dnů. Vlivem ztráty původního toku peněz nejprve rozhodli o nejvyšší možné míře úspor. Především tedy o pořádání přehlídky pouze ve dvou dnech - v sobotu a v neděli, narozdíl od předcházejících let, kdy probíhala již od pátku. Tím se snížily výdaje za noclehy hostujících souborů na polovinu. Dále se zaměřili pouze na ochotnické soubory a navíc upustili od pozvání hlavního hosta přehlídky z řad profesionálních umělců. Účinkujícím souborům byly proplaceny náklady na cestovné a jeden nocleh. Stravné a honoráře za vystoupení nikoliv. Programová nabídka byla zachována. Celkem vystoupilo šest ochotnických a jeden profesionální soubor, jako záskok za zrušené představení. Odlišností proti minulým ročníkům byly i rozborové semináře všech sehraných her. Vyšebrodské divadelní dny jsou nesoutěžní přehlídkou jihočeských divadelních souborů, která chce přispět k jejich setkávání a vzájemnému poznávání. Zároveň jim chce napomoci v jejich práci prostřednictvím nestranného pohledu. Proto byli přizváni ke spolupráci i odborní lektoři, kteří jednotlivá představení sledovali, v následných seminářích rozebírali a poukazovali na jejich klady a zápory. Seminářů se mohli účastnit a do debaty zapojit členové všech divadelních souborů i ostatní zájemci, kterým pak byly chyby ostatních i vlastním poučením a dobré nápady inspirací v další činnosti.

Vyšebrodské divadelní dny jsou však zaměřeny i na obyvatele Vyššího Brodu a okolí, kterým chtějí nabídnout tento druh kultury a přinést jim rozptýlení i zábavu. Právě proto a také proto, že se jednalo především o divadelní hry pro děti, bylo ponecháno vstupné na nejnižší možné míře - 10,- Kč. Zároveň byly zkusmo zavedeny z Lipna nad Vltavou do Vyššího Brodu zvláštní autobusové linky na divadelní představení. Tyto linky byly obstarány čekajícími autobusy vystupujících souborů a pro malé využití nebyla zavedena pouze poslední, noční. Pro diváky byla opět uspořádána soutěž, kdy se během přestávek či po ukončení každého představení vylosoval jeden z přítomných výherce knihy.

Vyšebrodské divadelní dny bylo možné v tomto roce uspořádat hlavně díky spolupráci s Městským úřadem ve Vyšším Brodě a Okresním úřadem v Českém Krumlově, které tuto akci výrazně finančně podpořily. Dále přispěly Obecní úřad Lipno nad Vltavou, akciová společnost Lesy Vyšší Brod a společnost s ručením omezeným, Agrowald Rožmberk.

Vyšebrodské divadelní dny chtějí přispět k setkávání jednotlivých divadelních souborů v jihočeském kraji a jejich poznávání. Jsou zároveň i prestižní událostí města Vyššího Brodu, která nemá zatím v rámci okresu obdoby. Tuto skutečnost zvýrazňuje fakt, že v roce 1998 jsou Vyšebrodské divadelní dny vyhlášeny jako krajská přehlídka, na které je možné získat doporučení pro postup na celostátní přehlídku venkovských divadelních souborů „Krakonošův divadelní podzim" ve Vysokém nad Jizerou v roce 1999.

(ja)

Další informace :
Významné akce v regionu Český Krumlov
Festivaly ve městě Český Krumlov
Historie divadla v regionu Český Krumlov
Kultura a společnost v regionu Český Krumlov
Kultura a společnost ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung