Stav neziskového sektoru ve městě Český Krumlov
 

Text vznikl jako součást bakalářské práce slečny Venduly Mičanové, pojednávající o neziskovém sektoru v Českém Krumlově. Autorka vycházela jednak ze zápisu ze semináře, který pořádalo ICN v říjnu 1998, a dále z vlastního anketního šetření 20 českokrumlovských neziskových organizací.

Výsledky šetření
Statut oslovených organizací

Právní forma
NadaceSdruženíObecně prospěšná společnost
7103

Nový zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/97 Sb., na základě kterého 31.12.1998 uběhla 12-ti měsíční lhůta pro přeregistrování nadací změnil výběr následujícím způsobem:

NadaceNadační fondSdruženíObecně prospěšná společnost
21125

Aktivity oslovovaných organizací

AktivitaPočet
Kultura a umění4
Sociální služby4
Ekologie, životní prostředí3
Vzdělávání, rozvoj osobnosti2
Mezinárodní aktivity, informovanost2
Ochrana památek2
Podpora škol2
Sport a tělovýchova1

Působnost oslovovaných organizací

PůsobnostPočet
Regionální6
Místní5
Mezinárodní5
Celostátní4

15 organizací má charakter samostatné organizace bez poboček a 5 tvoří pobočku celostátně fungující organizace.

Počet zaměstnanců oslovovaných organizací

Počet zaměstnanců01 - 56 - 1010 a více
Počet organizací11612

Prostory pro činnost
7 organizací má pronajaté prostory za placené nájemné.
5 využívá prostor města Český Krumlov, a to buď za symbolické nájemné nebo zdarma za správcovství budov.
8 nemá pronajaté, ani nevlastní, žádné prostory a ke své činnosti používá bytů svých členů a nebo zdarma poskytnutých prostor v organizacích, které podporují.

Finanční zdroje
Každá z dotazovaných organizací čerpá z více finančních zdrojů, které se v jejich odpovědích vícekrát opakovaly. Odpovědi jsou seřazeny podle počtu opakování:

  1. Sponzoři (11x)
  2. Dary, granty, státní dotace, vlastní prostředky (6x)
  3. Dotace města Český Krumlov (5x)
  4. Výdělečné akce, benefice (3x)

Problémy, výzvy
Nejčastějším problémem je s absolutní převahou nedostatek finančních prostředků (15x), následuje neochota státních úředníků a nezájem veřejnosti (3x). Českokrumlovské neziskové organizace také postrádají otevřený tok informací a nejsou spokojeny s dosavadní úrovní spolupráce mezi sebou.

Návrhy na řešení problémů a výzev
Na řešení svých finančních problémů organizace navrhují: zaměstnat člověka na shánění peněz, zaujmout filantropy, získat příspěvek z Nadačního investičního fondu, grantové programy města Český Krumlov, decentralizace a zprůhlednění zdrojů pro neziskový sektor, pořádání sponzorských akcí.

Mezi další návrhy k řešení ostatních problémů patří: společný postup neziskových organizací ke státní správě, městu, snaha o spolupráci a odstranění nevraživosti mezi organizacemi, zvyšovat podvědomí veřejnosti, získat více aktivních lidí, odborníků, konkrétní přístup vlády, parlamentu k neziskovému sektoru, zákon o svobodě informací.

Zhodnocení spolupráce s městem Český Krumlov
2 organizace označily spolupráci s městem Český Krumlov za velmi dobrou, 14 za dobrou, 4 ji ohodnotily jako špatnou.
Podpora města Český Krumlov spočívá například v poskytnutí prostor organizacím nebo ve finanční podpoře formou dotací či propůjčení prostor na pořádání akcí. Jako připomínku neziskové organizace uvádějí, že městu chybí jasná vize, strategie, stanovení priorit, od kterého by se odvíjel jeho další postup.

Návrhy dotazovaných organizací na podporu komunikace a spolupráce
Neziskové organizace podaly tyto návrhy: vytvoření celkového registru informací, scházet se, diskutovat, hledat společnou vůli, vytvoření "Neziskového domu" jako centra neziskových a občanských aktivit, založení komunitní koalice, pořádání společných akcí, společně publikovat, vtáhnout lidi do rozhodovacích procesů o věcech, které se jich týkají.

Máte-li zájem se dovědět více o stavu neziskového sektoru v regionu Český Krumlov navštivte Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení.

Další informace :
Občanský sektor v regionu Český Krumlov
Mapa neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov

 

Garantem obcanskych stranek je Informacni centrum obcanskeho sektoru ICOS Cesky Krumlov Informační centrum občanského sektoru - občanské sdružení


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 17. prosince 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung