Naučná stezka Brána do Novohradských hor
2. Pod duby

Nejtypičtější součástí jihočeské kulturní krajiny jsou louky, popřípadě pole oddělená sítí mezí a remízků. Nynější obraz zdejší krajiny není původní. V těchto klimatických polohách v dávných dobách rostl les. Bezlesí vzniklo až působením člověka. Dnes nás těší pohled na louky s bohatým druhovým složením, na kterých našla útočiště většina rostlinných druhů původně obývajících lesy, nivy a přirozené, ale tehdy velmi vzácné světliny.

Naučná stezka Brána do Novohradských hor - Pod duby, cedule, foto: Lubor Mrázek

 

Další informace :
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 1. Benešov nad Černou
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 3. Památník Adalberta Stiftera
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 4. Huť Gabriela
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 5. Řeka Černá
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 6. Modřín
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 7. Vyhlídka
Naučná stezka Brána do Novohradských hor - 8. Chudobinec
Senzitivní mapa naučné stezky "Brána do Novohradských hor"
Benešov nad Černou© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2003
Počet přístupů na tuto stránku od 5. září 2003 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung