Sportovní instituce ve městě a v regionu Český Krumlov
 

Českokrumlovské tělovýchovné a sportovní sdružení
Kaplická 151
381 01 Český Krumlov

Telefon :
+420 380 711 592

Předseda :
předsednictvím pověřen Mgr. Jan Vobr

Sekretář :
Mgr. Jan Vobr

Zajišťuje sportovní, ekonomický a právní servis pro 28 TJ (tělovýchovných jednot), 37 SK (sportovních klubů) a 9 sportovních svazů


Sokolská župa Husova
Sokolský ostrov č.1
370 01 České Budějovice

Telefon :
00420-38-33602

Starosta :
Vojtěch Krninský

Tajemník :
Otilie Týmalová

Sdružuje 2 tělocvičné jednoty regionu


PRO-SPORT, o.p.s., Český Krumlov
Fialková 225
381 01 Český Krumlov

Telefon :
+420 380 713 056

Ředitel :
Ing. Pavol Jánoška

Podporuje tělovýchovné a sportovní iniciativy v regionu i provoz městských tělovýchovných zařízení v Českém Krumlově.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, start plaveckého souboje ve fontáně


Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů
Haštalská 25
110 00 Praha 1

Telefon :
00420-2-2315361

Zajišťuje sportovní, ekonomický a právní servis pro 1 TJ (tělovýchovnou jednotu) a 1 SK (sportovní klub) v regionu


Klub českých turistů TJ Start
Dlouhá 100
381 01 Český Krumlov

Předseda :
Bohuslav Wimmer

Zajišťuje sportovní, ekonomický a právní servis pro 1 klub v regionu

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, fontánový plavec Ondřej Macek


Česká asociace sportu pro všechny
ZŠ Linecká ulice
381 01 Český Krumlov

Telefon :
+420 380 711 542

Předseda :
Ludmila Kitzlerová

Zajišťuje sportovní, ekonomický a právní servis pro 12 odborů ASPV

Členskou základnu tvoří 1150 členů. Zajišťují cvičení žen s hudbou ve všech tělocvičnách v Českém Krumlově.

Nejdůležitější akce :
Soutěž ve sportovní gymnastice a atletice pro členy ASPV a neregistrované (duben - gymnastika, květen - atletika). V těchto dvou soutěžích je asociace již několik let pořadatelem i oblastních soutěží. Dále organizuje 2x ročně cvičení a pobyt v přírodě (duben, říjen) a volejbalové soutěže neregistrovaných po celý rok ve všech odborech s postupem až do krajského kola.


Asociace školních sportovních klubů České republiky
ZŠ T. G. Masaryka
381 01 Český Krumlov

Telefon :
00420-337-4036

Předseda :
Otakar Dvořák

Zajišťuje sportovní, ekonomický a právní servis pro školní sportovní kluby v regionu.

Český Krumlov, oslava obnovení zámecké kaskádové fontány 3.8.1998, vítěz okresního přeboru v plavání 200 M ouško

Další informace :
Sport v regionu Český Krumlov
Sport ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung