Státní instituce
v regionu Český Krumlov

 

Celní úřady v regionu Český Krumlov
Český statistický úřad - oddělení Český Krumlov
Český telekomunikační úřad - odbor pro jihočeskou oblast
Finanční úřad v Českém Krumově
Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Český Krumlov
Katastrální úřad Český Krumlov, Kaplice
Ministerstvo zemědělství České republiky - územní odbor
Notářská kancelář
Okresní oddělení státní rostlinolékařské správy v Českém Krumlově
Okresní soud v Českém Krumlově
Okresní správa sociálního zabezpečení v Českém Krumlově
Okresní veterinární správa v Českém Krumlově
Police České republiky - okresní ředitelství
Pozemkový fond České republiky - územní pracoviště Český Krumlov
Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku
Státní oblastní archiv Třeboň, pobočka Český Krumlov
Úřad práce v Českém Krumlově

Další informace :
Instituce ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung