Sbor dobrovolných hasičů Třísov
 

 Sbor dobrovolných hasičů Třísov, 1995
Starosta sboru :

František Veis, Třísov

www :

http://trisov.jchl.cz

Historie :

Počátky hasičstva na křemežsku sahají až do roku 1880. V těchto a pozdějších letech třísovský sbor přináležel ke sboru křemežskému, později holubovskému. V zápisech z těchto let můžeme zachytit jména těch třísovských občanů - Honetschläger, Bína, Pešl, Cába, Šimek, Šustr, Jiřička, Urban a další - kteří se zasloužili o prosazování hasičské myšlenky "Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě.".

Začátky samostatného třísovského hasičského sboru jsou pak dále datovány do roku 1935. Byly sice skromné, ale velice nadějné. Tomu pak odpovídalo samozřejmě i vybavení výzbrojí a výstrojí.
 
Třísov - jarní náves s hasičskou zbrojnicí v popředí  
Například hasičská zbrojnice byla již v roce 1927 projektována mistrem zednickým Bohatým z Holubova a plně postačuje i v dnešní době. Tehdy byla vybavena konopnými hadicemi, háky, žebříky, dřevěným sušákem na hadice a podobně. Členská základna v té době čítala 53 členů, což na tehdejší dobu byl poměrně vysoký počet. V roce 1937 si po dohodě se společníky pozemků upravili cvičiště v Doubí za třísovskou lípou.

Velká slavnost se konala 2. července 1939 při příležitosti předání nové, dvoukolové motorové stříkačky, zakoupené od firmy Smekal Slatiňany. Tato stříkačka je v Třísově v provozuschopném stavu uložena dodnes.

Sbor vyvíjel i další činnosti. Bylo to pravidelné cvičení žactva i řada námětových cvičení. Pořádal i společenské akce, jako plesy, taneční zábavy a zejména pak ochotnické divadlo, které zejména v letech války sehrávalo významnou úlohu.

Po osvobození se práce sboru rozběhla s 65 členy. Čistý výnos z Dožínkové slavnosti v srpnu 1945 byl věnován na zakoupení trofejního automobilu, na který se dodnes v Třísově s nostalgií vzpomíná. Od té doby pak bylo provozováno ještě několik vozů až po dnešní moderně vybavenou skříňovou Avii.

Začátkem padesátých let se sbor na krátkou dobu sloučil se sborem holubovským, v roce 1955 se opět osamostatnil s členskou základnou 64 členů. Pod vedením nového předsedy Václava Svobody byla vykazována bohatá činnost a sbor se podílel na lokalizaci několika lesních požárů a zejména pak velkého, bleskem založeného požáru u Podhradských.

Na přelomu 50. a 60. let nastoupil do čela sboru nový předseda František Bína. V té době byla mimo jiné provedena přístavba klubovny u hasičské zbrojnice.

Současnost :

Velký rozmach byl zaznamenán na počátku 70. let, kdy se členská základna rozrostla na 83 členů. Významným posunem bylo zapojení soutěžních družstev do přípravy na kvalifikační soutěže pro mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF pro mistrovství v Itálii. Jen
 
Okrsková soutěž hasičů v Třísově 1999  
shodou nepříznivých okolností tehdy družstvo nepostoupilo. V 90. letech měla členská základna už 95 členů, Bylo dokončeno hřiště a současně i cvičiště u nově zbudované víceúčelové vodní nádrže nad Třísovem. K tomu tam pak byla postavena montovaná garáž k uložení nutného nářadí a techniky. Kromě výrazných úspěchů na soutěžích v okrese i v kraji byla získána např. prestižní cena "Stříbrná proudnice" v Lovosicích.

Na přelomu 80. a 90. let byla dokončena rekonstrukce bývalé Mateřské školy v Třísově, čímž se rozšířilo a zlepšilo zázemí pro hasiče i další spoluobčany. Soutěžní droužstva se i nadále účastnila různých soutěží, např v Přední Výtoni, Šindlových Dvorech, Memoriálu J. Urbana (rodáka z Třísova) nebo Memoriálu J, Vitka v Holubově. Družstvo mužů reprezentovalo Jihočeský region na mistrovství České republiky v Sušici. Nejvýraznější úspěch dosáhlo žákovské družstvo pod vedením pana Klimeše, které z Kopřivnice přivezlo 1. místo a zlaté medaile z národního kola hry Plamen.

V současnosti má členská základna 90 členů, z toho 25 žen a 65 mužů. Třetina členů je pro svůj věk už neaktivní, přesto se o dění ve sboru stále zajímá a pomáhá při zajišťování akcí.

Nejstarší členkou je paní Anastázie Šimečková, která je členkou více jak 60 let. Starostou sboru je pan Vladimír Filistein. Žáci již řadu let jezdí každé léto na letní tábor na Lipno. Přes zimu jezdí trénovat do tělocvičny a navštěvují plavecký bazén. Z několika členů vychoval sbor odborníky, kteří jako hasiči pracují profesionálně.

Třísov, koupaliště I. ročník Soutěže o pohár Sboru dobrovolných hasičů Třísov, 2000

I v současnosti se členové sboru aktivně podílejí na kulturním životě v obci. Pořádají tradiční Posvícení a již od roku 1983 probíhá tradiční Posezení pod kaštany, kde bývá průměrně 350 účastníků. V místním rozhlase se hraje jubilantům a ty, co mají kulatá výročí, navštěvuje delegace výboru s malým dárkem.


Další informace :

http://trisov.jchl.cz - Aktuality SDH Třísov na stránkách Jihočeské hasičské ligy
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Mikroregion Podkletí


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 26. července 2001 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung