Řemeslo na řece
 

 Velíškův mlýn na Malši

Atraktivní trasa pro pěší i cyklisty.
Mezi hornorakouským Freistadtem a jihočeskou Kaplicí je postupně budována cykloturistická stezka seznamující návštěvníky s historií dnes již zaniklých řemesel na říčkách Feldaist a Malše. Trasa je značena symbolem mlýnského kola. Prozatím je nutno využívat hraničního přechodu v Dolním Dvořišti.

Dochované písemné zmínky o existenci vodních děl na Malši pocházejí z 18. století. Ještě ve 30. letech 20. století pracovalo na Malši mezi zaniklou obcí Cetviny a bývalým hradem Pořešín 13 mlýnů, 5 hamrů a 1 továrna na nitě s vlastní vodní elektrárnou. Po 2. světové válce začala řemesla na Malši upadat, poslední mlýn ukončil svůj provoz v roce 1952. Většina děl násilně zanikla při budování „železné opony“. Některé zachované náhony a jezy jsou nyní užity pro pohon malých vodních elektráren.

Výchozím bodem českého úseku stezky je farní kostel v Cetvinách, který byl založen roku 1384. Kolem bývalé celnice jižně od kostela dojdeme starou cestou k ruinám dvou hamrů a mlýna. Přes louku, lesem a silnicí s bohatými výhledy do údolí i na panorama Novohradských hor dojdeme ke zřícenině bývalé tvrze Tichá z počátku 14. století. Silnice (červená turistická značka) nás zavede do Svatého Kamene, významného poutního místa, kde byla počátkem 17. století vystavěna nad dvěma pověstnými kameny kaple. Ta byla později rozšířena na kostel. Dále po silnici zamíříme do Rychnova nad Malší s pozdně gotickým kostelem sv. Ondřeje ze 16. století. Odtud půjdeme (modrá turistická značka) znovu k řece Malši a po levém břehu dorazíme ke skalnímu ostrohu nad řekou, kde byl počátkem 13. století vybudován strážní hrad Louzek sloužící k ochraně tehdejší cáhlovské (freistadtské) obchodní stezky.

Kamenná hráz přehradní nádrže z poč. 20. stol. na řece Černá

Dál pokračujeme stezkou, místy po vysokém srázném břehu, do osady Ježkov, u bývalého mlýna přejdeme na pravý břeh řeky Malše. Pěšinou, vinoucí se pod vysokými skálami, vede stezka až k starému tereziánskému hamru na Květoňovském potoce. Další zastávkou je zámeček Schrötter, kde dříve bývala továrna na nitě, též využívající energie říčního proudu. Dnes slouží jako hotel. Odtud po silnici s výhledy na vrcholy Kleť, Polušku a Slepičí hory můžeme pokračovat do města Kaplice k farnímu kostelu sv. Petra a Pavla z 18. století. Vedle stojící kostel sv. Floriána byl postaven na základech románské kaple, podle které dostala Kaplice své jmého. Na nedalekém náměstí stojí radnice ze 16. století, která byla přestavěna v roce 1852, a starobylá kašna ze 17. století.

Zámeček Schrötter - část bývalé textilní továrny s vlastní vodní elektrárnou© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 30. července 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung