Rašeliniště Borková

Přírodní rezervace

Katastrální území : Kyselov, Černá v Poš.

Výměra : 47,90 ha
Nadmořská výška : 725 - 730 m
Vyhlášeno : Vyhláška Správy NP a CHKO Šumava, 1995

Rašeliniště Borková, přírodní rezervace

Území je posledním zbytkem rozsáhlých rašelinišť zatopených údolní nádrží Lipno. Nachází se na pravém břehu údolní nádrže Lipno mezi ústím Rothovského potoka na západě a křižovatkou silnic u zaniklé osady Kyselov. Jižní hranice je vymezena trasou elektrovodu VN, severní hranici tvoří vodní hladina na úrovni 725 m n.m. Důvodem ochrany je údolní rašeliniště s porosty borovice blatky, ostřicové porosty s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se též o významné hnízdiště vodních ptáků.

Rašeliniště Borková, přírodní rezervace   Rašeliniště Borková, přírodní rezervace

Geologický podklad je tvořen moldanubickými migmatizovanými pararulami. Chráněné území zahrnuje okraj údolních rašelinišť, která vyplňovala nivu Vltavické brázdy a po napuštění nádrže Lipno zanikla. Rašelina byla místy těžena na palivo např. pro pivovar a tuhové doly.

Původní blatkové rašeliniště bylo při výstavbě Lipna na severním okraji odlesněno. Vznikly tak 2 odlišné pásy vegetace: pobřežní ostřicové porosty, s výskytem bazanovce kytkokvětého, ostřice plstnatoplodé, klikvy a vlochyně bahenní, a souvislý pás borovice blatky s podrostem klikvy, vlochyně, vřesu a borůvky, do něhož proniká na sušších místech borovice lesní a bříza. Les roste pouze v úzkém pásu na jižním okraji CHÚ. Převážně jej tvoří smrkoborové porosty, které plynule přechází do porostu blatky.

Rašeliniště Borková, přírodní rezervace   Rašeliniště Borková, přírodní rezervace

Významný je výskyt bezobratlých živočichů, vázaných na společenstva rašelinišť, zejména motýlů (Colias palaeno, Proclossiana eunomia) a brouků (Carabus menetriesi C.arcensis, Agonum ericeti, Cymindis vaporariorum).

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Maloplošná chráněná území
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung