Provázková louka

Přírodní památka

Katastrální území : Borová u Chvalšin

Výměra : 24.926 m2
Vyhlášeno : 26. 2. 2001

Toto nově vyhlášené maloplošné chráněné území má za cíl ochranu a uchování vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů prstnatec májový (Dactylorhuza majalis), kosatec sibiřský (Iris sibirica) a vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinofolia).

 

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung