Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
 

V přírodě už je to tak zařízeno, že její živá (biotická) složka je určována složkou neživou (abiotickou). Tedy vše, co nás při procházkách krajinou uchvacuje svou krásou, co leze, létá, plave, roste a kvete, to vše závisí na faktorech, které ani moc nevnímáme - na zeměpisné poloze místa, reliéfu terénu, nadmořské výšce, klimatu, hydrologických poměrech, geologickém podkladu apod.

Národní park a chráněná krajinná oblast Šumava, řeka Vydra, foto: Lubor Mrázek

Českokrumlovsko, které leží na samém jihu Čech, má to štěstí, že soustava vlivů abiotických je tak různorodá, že i živá a viditelná část přírody je neobyčejně pestrá a zajímavá. Přidáme-li k jejímu formování ještě vliv člověka, není divu, že českokrumlovský region zaujímá v rámci České republiky dosti výjimečné postavení. Na pohraničních hřebenech Šumavy najdeme klimaxové smrčiny, v Blanském lese krásné bučiny a v údolích řek listnaté lužní lesy. Na mnoha místech okresu se vyskytují prameniště a rašeliniště, v NPR Vyšenské kopce zase vyprahlé lesostepi na vápencích. Vltava nabízí líné a meandrující úseky, stejně jako dramatické balvanité kaskády a hluboce zaříznuté kaňony. Skály i zemědělskou krajinu, ticho lesů i mraveniště turistických center - to vše nabízí Českokrumlovsko.

Prha chlumní, foto: Václav Dolanský

Bibliografie :
Chábera, S.: Jihočeská vlastivěda - Geologické zajímavosti jižních Čech, Jihočeské nakladatelství České Budějovice 1982.
Chábera, S. a kol.: Jihočeská vlastivěda - Neživá příroda. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1985.
Chábera, S. a kol.: Příroda na Šumavě. Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1987.
Jiráček, J.: Průvodce lesy jižních Čech. Nakladatelství Kopp, České Budějovice 1998.
Jižní Čechy - životní prostředí a jeho ochrana. Jihočeské nakladatelství České Budějovice 1982.
Kučera, S., Urban F.: Státní přírodní rezervace v okrese Český Krumlov. Odbor kultury ONV Český Krumlov 1973.
Materiály Správy CHKO Blanský les.
Polák, V. a kol.: Chráněná krajinná oblast Novohradské hory - návrhová studie. KSSPPOP, České Budějovice 1983.
a další

Šumava - Lipenská přehrada v zimě    Lipenská přehrada, západ slunce nad jezerem, foto: Libor Sváček

Další informace :
Poloha, nadmořská výška a orografie v regionu Český Krumlov
Hydrografie v regionu Český Krumlov
Vltava
Klimatické poměry v regionu Český Krumlov
Geologické a půdní poměry v regionu Český Krumlov
Geologická stavba okolí Českého Krumlova
Vliv člověka na přírodu v regionu Český Krumlov
Flóra v regionu Český Krumlov
Fauna v regionu Český Krumlov
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Velkoplošná chráněná území v regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Navrhovaná velkoplošná chráněná území v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní památky
Návrhy maloplošných chráněných území v regionu Český Krumlov
Památné stromy v regionu Český Krumlov
Myslivost v regionu Český Krumlov
Národní parky
Běleňská lípa

 

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung