Přírodní památky
regionu Český Krumlov

 

NázevCharakteristika územíRozloha v ha,
rok vyhlášení
Katastrální území
Besednické vltavínyvltavínonosné ložisko se zajímavou vegetací28,00
1995
Besednice
Házlův kříž (Š)podmáčené louky a pastviny, rašelinná prameniště65,94
1992
Zvonková, Pestřice
Horní luka (BL)vegetace prameništních luk s významnou flórou7,58
1996
Holubov
Jasánky (Š)původně kolonizovaná krajina (např.Schwarzenberský plavební kanál) se zachovalými přírodními hodnotami105,20
1992
Jasánky
Kalamandra (BL)teplomilná společenstva na krystalickém vápenci1,56
1990
Kladné
Kotlina pod Pláničským rybníkemluční rašelinné prameniště, niva potoka s významnou flórou15,00
1992
Černá v Pošumaví Světlík
Meandry Chvalšinského potokaChvalšinský potok s břehovou vegetací a vlhkými ostřicovými loukami5,23
2001
Křenov u Kájova
Medvědí horazbytky smíšeného a suťového lesa v sousedství hory téhož názvu (934 m n.m.)82,00
1992
Kapličky
Mokřad u Borského rybníka (BL)mokřadní vegetace v příbřežní zóně rybníka se vstavačovitými0,95
1999
Křemže
Muckovské vápencové Lomyjámové lomy po neobvyklé těžbě vápence, geologický fenomén, shromaždiště netopýrů, vrápenců3,38
1990
Černá v Pošumaví
Multerberské rašeliniště (Š)blatkové rašeliniště, významná flóra a fauna9,12
1992
Přední Výtoň
Myslivnahorský suťový les s převahou buku13,34
1992
Pohoří na Šumavě Dolní Přibrání
Na Stráži (BL)teplomilná společenstva s xerotermní vegetací (Orchis morio)3,17
1993
Brloh
Olšina v Novolhotském leserozsáhlý soubor smrkových olšin s vývojovými stádii, lokálně přirozené dřeviny (buk), rašeliniště55,00 ?
1992
Černá v Pošumaví
Pestřice (Š)vlhké rašelinné louky a prameniště okolo toku s chráněnými druhy rostlin111,33
1992, 1996
Kyselov, Pestřice
Pohořské rašeliništěvrchovištní rašeliniště, podmáčené smrčiny, borovice blatka49,00
1973, 1992
Pohoří na Šumavě
Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové (Š)území s rašelinnými prameništi a rašelinnou vegetací54,83
1992
Zvonková
Prameniště Pohořského potokarozsáhlá prameniště, vlhké louky, rašelinné plochy a nivy toků, významná flóra (např. kýchavice, vstavačovité, masožravé)82,00
1992
Pohoří na Šumavě
Provázková loukavlhké rašelinné louky s výskytem chráněných druhů rostlin2,4926
2001
Borová u Chvalšin
Račínská prameniště (Š)pramenná oblast potoků, luční a pastvinná společenstva123,26
1992
Pestřice
Rašeliniště Boboveclesní rašeliniště (borovice blatka) s rojovníkem bahenním a jinými vzácnými druhy flóry a fauny48,00
1992
Světlík
Slavkovické loukyprameništní a vlhké louky se vstavačovitými, lesní porost krystalinika16,00
1992
Černá v Pošumaví
Slavkovský chlumeklokalita bramboříku nachového1,06
1955
Slavkov
Stodůlecký vrchrozsáhlé vrchovištní rašeliniště s lesními porosty5,07
1992
Pohoří na Šumavě
Svatý Tomáš (Š)zbytky přirozeného horského suťového lesa60,11
1992
Přední Výtoň, Pasečná
Šimečkova stráň (BL)unikátní společenstva na výchozech serpentinitů (hadců)1,75
1993
Brloh, Rojšín
Uhlířský vrchzbytky suťového smíšeného lesa s převahou buku 15,00
1992
Mnichovice
Ulrichovzbytky horského smíšeného a suťového lesa9,24
1992
Dolní Přibrání
U tří můstkůrašelinné a podmáčené smrčiny s významnou vegetací8,57
1990
Pohoří na Šumavě
Úval Dolní Přibránípodmáčené a rašelinné smrčiny, květnaté olšiny a rašeliny22,00
1992
Dolní Přibrání, Mikulov
Úval Zvonková (Š)širší niva potoka, vlhké louky a pastviny s významnou květenou (velká lokalita vstavačovitých), rašelinná prameniště a plochy?
1992 jako PP, dnes I.zóna NP Šumava
Zvonková
Velké bahno (Š)rozsáhlý soubor smrkových olšin s rašeliništi a významnou flórou (např. rojovník bahenní)85,57
1992
Černá v Pošumaví
Žestovgeologický útvar s lomovou vápencovou stěnou, významná flórou a faunou (malakofauna)3,49
1990
Žestov, Slavkov

Vysvětlivky : BL = CHKO Blanský les
Š = NP a CHKO Šumava

PP Multerberské rašeliniště, foto Václav Dolanský   PP Žestov, foto Václav Dolanský
 
PP Muckovské vápencové lomy, foto Václav Dolanský   PP Myslivna, foto Václav Dolanský

(vd)

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 16. května 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung