Říčka Polečnice
 

Kromě čistého proudu řeky Vltavy protéká částí okraje města Český Krumlov i větší potok zvaný Polečnice - často i Chvalšinský potok. Pramení nedaleko osady Míšňany jihozápadně od Chvalšin v nadmořské výšce 830 m.

Potok teče střídavě úzkým i širokým údolím a vytváří místy i velké meandry. Je zajímavý tím, že v průběhu svého toku dostal různá jména: Mlýnský, Hořický, Kájovský i Chvalšinský potok. Do Vltavy se vlévá v  Českém Krumlově hlubokým skalnatým korytem, které před dávnou dobou nahradilo původní přirozené koryto - odtok z rybníka v Jelení zahradě. Zde bývala od dob Rožmberků obora, jejíž zvěř zahynula při hrozivé letní povodni v roce 1848 (výši vody ukazovala ryska na zdi při zadním severním vchodu do areálu zámku).

Říčka Polečnice - Chvalšinský potok pod mostem u Budějovické brány v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Polečnice přibírá pod Kájovem z levé strany 16 km dlouhý Chvalšinský potok, který vzniká soutokem Lužného a Třebovického potoka nedaleko osady Střemily severozápadně od Chvalšin; ten odvodňuje jižní svahy Blanského lesa.

Celková délka potoka Polečnice je 28,9 km, plocha jeho povodí je 198 km čtverečních s lesnatostí 50 %, průměrný roční průtok při ústí se uvádí 1,64 m3s-1. Vody tohoto potoka se dosti často vylijí z břehů.

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2000
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 2000 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung