Kotlina pod Pláničským rybníkem

Přírodní památka

Katastrální území : Soubor lučních rašelinných pramenišť na podkladu pestré série krystalinika, luční slatiny, významná flóra

Kotlina pod Pláničským rybníkem, přírodní památka Kotlina pod Pláničským rybníkem, přírodní památka

V detritu žije poměrně bohaté společenstvo brouků. Výskyt střevlíčků Pterostichus pumilio a Trechus splendens a mandelinky Timarcha metallica poukazuje na podhorský charakter fauny, k náročnějším a méně běžným druhům brouků patří drabčík Mycetoporus angularis a hlodník Corticarina latipennis. Charakteristickými druhy avifauny jsou linduška luční (Anthus pratensis), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus) a pěvuška modrá (Prunella modularis). Početná je populace hraboše mokřadního (Microtus agrestis).

Kotlina pod Pláničským rybníkem, přírodní památka
Kotlina pod Pláničským rybníkem, přírodní památka

Další informace :
Charakteristika přírodních poměrů v regionu Český Krumlov
Národní přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Národní přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní památky regionu Český Krumlov
Přírodní rezervace regionu Český Krumlov
Přírodní parky
Územní ochrana přírody v regionu Český Krumlov
Maloplošná chráněná území

 


© Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 2002
Počet přístupů na tuto stránku od 22. února 2002 : TOPlist 0Deutsche fassung