Okresní správa sociálního zabezpečení v Českém Krumlově
 

Adresa :
Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ)
Plešivec 251
381 29 Český Krumlov

Telefon :
ústředna+420 380 777 111 (provolba 777)
ředitelka+420 380 728 011
Fax+420 380 729 252
odd. nemocenského pojištění+420 380 728 816

Úřední hodiny :
pondělí8,00 - 17,00
středa8,00 - 17,00

Detašované pracoviště :
OSSZ nemá kontaktní místa ani detašovaná pracoviště, pouze posuzování zdravotního stavu občanů probíhá pro spádové území Kaplice na poliklinice v Kaplici.

Organizační struktura :

ředitelství včetně úseku vymáhání pohledávek a právního úseku

oddělení nemocenského pojištění provádí :
nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných, zaměstnanců malých organizací (do 25 zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání
kontrolu odvodu pojistného a nemocenského pojištění v organizacích
rozhodování o dávkách nemocenského pojištění ve sporných případech, o splátkách, o pokutách

oddělení důchodového pojištění provádí :
sepisování a ověřování žádostí o jednotlivé druhy důchodů
kontrolu přípravného důchodového řízení v organizacích
rehabilitace, agendu rodných čísel, dobrovolné důchodové pojištění, kontrolu evidenčních listů důchodového pojištění

oddělení lékařské posudkové služby zabezpečuje :
evidenci pracovní neschopnosti
posuzování zdravotního stavu občana pro účely důchodových dávek, státní sociální podpory a sociální péče
kontrolu pracovní neschopnosti
kontrolu dodržování léčebného režimu práce neschopnými

oddělení hospodářskosprávní

Základní působnost :
OSSZ je státní orgán, zabezpečující státní správu v oblasti sociálního zabezpečení, a to zejména v oblasti důchodového pojištění, nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Další informace :
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Instituce ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung