Občanské sdružení Vítkův Hrádek
 

Sídlo:
Svatý Tomáš (obec Přední Výtoň)

IČO: 671 89 768

Bankovní spojení:
Sparkasse Mühlviertel - West banka, a.s., číslo účtu: 7100001301/8040

Statutární zástupci:
Adresa:Telefon:
předseda
Miroslav Kovačičín
U Jeslí 4
37001 České Budějovice
+420 602 409 378
jednatel
JUDr. Jan Navrátil
Křenov 93
38101 Český Krumlov
+420 380 731 301

Právní subjektivita:
 Vítkův Hrádek-Zákaz vstupu
Občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou dle Zákona č.83 / 1990 Sb. o sdružování občanů. Zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky dne 13.března 1998 pod registračním číslem: VS/1-1/35434/98-R

Uchování a zpřístupnění zříceniny hradu
Vítkův Hrádek u Svatého Tomáše (obec Přední Výtoň)

V nejjižnější části jižních Čech leží v náručí šumavských lesů romantická zřícenina staroslavného strážního hradu Vítkova Hrádku. Z jedné strany uzavřena státní hranicí a z druhé strany zrcadlícími se vodami lipenského jezera, se tyčí na samém vrcholku Svatotomášské hory ve výšce 1035 metrů nad mořem. Po čtyři desetiletí byla jakoby zakleta do tohoto zapomenutého koutu naší vlasti a zádumčivě shlížela na okolní kraj. Mlčky snášela nepřízeň počasí i lidské zlovůle a trpělivě čekala. A tu se náhle tajemné zakletí rozplynulo a naše stařičká zřícenina kamenného hradu přivítala ve svých věkovitých zdech první poutníky. A přicházejí další, a další. A každý, kdo k ní přijde, pocítí, jak na něj jemně dýchne svým chladivým dechem. Spolu s ním se mu začne vkrádat do mysli její bohatá historie, která se dotkla českých dějin i se stala námětem pro vznik uměleckých děl.
Bohužel však věkovité zdivo již nemá sil, aby samo odolávalo všem nepříznivým vlivům. Se svou mlčenlivou pokorou stále strmí k modravému nebi, avšak samo se již povážlivě a nebezpečně vychyluje a nezadržitelně řítí. Mohutná kamenná věž nám již nemůže nabídnout čarokrásný rozhled do širokého okolního kraje lemovaného na jedné straně temným, zádumčivým šumavským pohořím a o něco dále i široce rozloženou horu Kleť a na druhé straně dalekosáhlým pásem ostře řezaných štítů celého alpského pohoří. Žulové schodiště ne vyhlídkovou plošinu se propadlo, kamenné plotny kryjící korunu věže jsou místy nemilosrdně svrženy dolu. Příchozí jsou zastaveni strohým příkazem VSTUP ZAKÁZÁN.

Chtěli bychom zmírnit toto dílo zkázy a umožnit všem nerušeně navštívit toto místo. A zároveň chceme oslovit a prosíme o pomoc i všechny ty, kteří by nám chtěli a mohli být v našem úsilí nápomocni.

Občanské sdružení Vítkův Hrádek usiluje o zajištění a uchování stávajícího stavu zříceniny hradu Vítkův Hrádek u Svatého Tomáše (obec Přední Výtoň) a umožnění jejího důstojného zpřístupnění široké veřejnosti jako významné kulturní památky. S tím je spojeno i vytvoření potřebného zázemí pro prezentaci historie a současnosti nejen vlastní zříceniny, ale i jejího nejbližšího okolí a zároveň v souvislosti s umožněním využívání dotčeného areálu i ke kulturním aktivitám zvyšujícím návštěvnickou přitažlivost tohoto místa i celé okolní části Šumavy. Tento záměr je rozložen do několika kroků, které se budou uskutečňovat postupně v tomto roce i následujících letech. Ukončení nejzásadnějších prací bude směřováno především k roku 2005, kdy se předpokládá se zapojením tohoto místa do řady oslav 200.výročí narození šumavského spisovatele A.Stiftera. Při této příležitosti se uvažuje se zahájení stálého provozu zříceniny hradu.

Předpokládané kroky vedoucí k uchování a zpřístupnění zříceniny hradu

 Vítkův Hrádek
Co se již od roku 1998 povedlo:


O co usilujeme v roce 2002:

Další informace :
Vítkův Hrádek
Adresář neziskových organizací v regionu Český Krumlov
Historie regionu Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 15. září 1999 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung