Notářská kancelář
 

V obvodu Okresního soudu v Českém Krumlově jsou zřízeny dva notářské úřady v souladu se zákonem 358/1992 Sb. Tyto jsou obsazeny následovně:

JUDr. Kamil Hrdina
Horní 2 (budova Městského divadla)
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 711 954

JUDr. Edita Jantačová
Kaplická 300 (cca. 100 m od Komerční banky a MěÚ směrem do města)
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 717 724

Notáři vykonávají činnost podle zákona 358/1992 Sb. jako osoby, které stát pověřil notářským úřadem. Činnost zejména obsahuje: sepisování listin o právních úkonech (např. smlouvy o převodech nemovitostí), osvědčování právně významných skutečností (např. osvědčování průběhu valných hromad, schůzí), ověřování pravosti opisů listin s originálem a ověřování pravosti podpisů na dokumentech, výkon činnosti soudního komisaře v dědickém řízení, činnost úschovní a protestace směnek či jiných listin, poskytnutí právní pomoci, právní porady.

Další informace :
Státní instituce v regionu Český Krumlov
Instituce ve městě Český Krumlov

 © Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, 1999
Počet přístupů na tuto stránku od 10. září 1998 : TOPlist 0

English versionDeutsche fassung